Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ważne sprawy izbowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011

23 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie spotkania omówiono współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, funkcjonowanie elektronicznego programu wydawania zaświadczeń o członkostwie oraz stan przygotowań do okręgowych oraz krajowego zjazdów sprawozdawczych.

Obrady rozpoczął i prowadził Zdzisław Binerowski wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, Zbigniew Kledyński wiceprezes KR przedstawił informację o współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Wiceprezes KR powiedział, że 7 lutego 2011 r. PIIB gościła w swojej siedzibie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszających inżynierów i techników budownictwa. Uczestnicy spotkania dyskutowali o problemach bliskich branży budowlanej i konieczności aktywniejszego uczestnictwa środowiska w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju. Uznali za konieczne powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli stowarzyszeń naukowo technicznych, który mógłby wypracowywać wspólne stanowiska w konkretnych sprawach, a następnie przedstawiać je na różnych forach. Wszyscy uznali także, że spotkania takie powinny się odbywać częściej i ustalono ich terminarz do końca bieżącego roku.

Następnie Andrzej Orczykowski dyrektor Biura Krajowego PIIB omówił funkcjonowanie programu: „elektroniczne zaświadczenia o członkostwie”. Dyrektor Biura Krajowego podkreślił, że od 1 stycznia 2011 r. system sprawnie działa i wszystkie izby na bieżąco podpisują elektronicznie zaświadczenia. Podpisano elektroniczne już ponad 65 tys. zaświadczeń. Do systemu zalogowało się ponad 15 tys. członków, natomiast ponad 10 tys. z nich pobrało już zaświadczenia elektroniczne. Jak podkreślił A. Orczykowski wdrażanie systemu przebiega prawidłowo. Dyrektor Biura Krajowego przedstawił także informację o stanie przygotowań na X Krajowy Zjazd PIIB w czerwcu 2011 r.

Skarbnik Krajowej Rady Andrzej Jaworski zaprezentował wykonanie budżetu PIIB w roku 2010 r. i podkreślił, że jego realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Stefan Czarnecki wiceprezes KR PIIB omówił terminarz tegorocznych okręgowych zjazdów, które rozpoczynają się już w marcu. Najwcześniej, bowiem 26 marca będą obradować nasze koleżanki i koledzy w izbie pomorskiej. W marcu zaplanowano jeszcze zjazd w izbie wielkopolskiej (29 marca br.), natomiast wszystkie pozostałe odbędą się w kwietniu. Ostatnie zjazdy zaplanowano na 16 kwietnia br. w izbach: łódzkiej, podkarpackiej i śląskiej.

W sprawach różnych i wniesionych Marek Walicki, doradca Prezesa KR PIIB zdał relację ze spotkania Grupy B-8, które 10.02. br. miało miejsce w siedzibie naszej izby. Jego uczestnicy omówili i odnieśli się do istotnych problemów dotyczących branży budowlanej. Znaczną część obrad poświęcono niepokojącym informacjom dotyczącym nieprawidłowej praktyki stosowania przez niektóre organy administracji publicznej przepisu art.76a kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego zasad sporządzania przez architektów kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego. Uczestnicy spotkania poparli stanowisko Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP mówiące, że organy administracji publicznej nie mają podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji stanowiącej część projektu budowlanego. Podczas obrad Grupy B-8 dyskutowano także o ustawie o zamówieniach publicznych oraz ustawie o planowaniu przestrzennym.

A. Orczykowski z podziękowaniem i uznaniem odniósł się do stanowiska ministra R. Dziwińskiego, wyrażonego w pismach do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w których jednoznacznie stwierdza, że organy administracji publicznej nie maja podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania  kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego.

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyła Monika Majewska z Ministerstwa Infrastruktury oraz Stanisław Zieleniewski reprezentujący Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa