Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Spotkanie Grupy B – 8 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 lutego 2011

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie Grupy B-8 pod przewodnictwem Andrzeja Rocha Dobruckiego prezesa KR PIIB. Jego uczestnicy omówili i odnieśli się do istotnych problemów dotyczących branży budowlanej.

Znaczną część obrad poświęcono niepokojącym informacjom dotyczącym nieprawidłowej praktyki stosowania przez niektóre organy administracji publicznej przepisu art.76a kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego zasad sporządzania przez architektów  kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego. Zgodnie z tym przepisem strona postępowania administracyjnego może złożyć kopię dokumentu, jeżeli została ona poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika. Odmiennego zdania jest Prezydium KR Izby Architektów RP, które swoje stanowisko przedstawiło w dn. 18 stycznia 2011 r. Zdaniem Izby Architektów RP projektant sporządzający projekt budowlany opiera się na przepisach szczególnych dotyczących sposobu, zakresu oraz formy jego sporządzania. Zgodność kopii z oryginałem projektu lub jego części powinien potwierdzać autor projektu.

Uczestnicy spotkania Grupy B-8 uznali stanowisko Izby Architektów RP za zasadne. Ustalono także, że Grupa B-8 przedstawi swoją opinię  Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego jako centralnemu organowi administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno   budowlanej. Poparto również wniosek, żeby równolegle podjąć działania mające na celu wpisanie architektów, inżynierów budownictwa   projektantów i geodetów na listę podmiotów upoważnionych z mocy prawa do uwierzytelniania dokumentów stosowanych w postępowaniach administracyjnych w budownictwie.

Podczas obrad wiele uwagi poświęcono omówieniu problemów zgłaszanych przez nasze środowisko zawodowe, odnoszących się do przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych. Szczególnie dotyczy to przetargów i stosowania zasady tzw. „najniższej ceny”. Stwierdzono, że pomija się często sprawę bezpieczeństwa inwestycji i jej jakości. Uznano za zasadne, żeby w komisjach przetargowych, a szczególnie w fazie przygotowania dokumentacji, brały udział osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Reprezentacja Izby Projektowania Budowlanego zobowiązała się do opracowania i przedłożenia członkom Grupy B-8 analizy i wniosków dotyczących tej sprawy.

Omówiono także zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, odnosząc się do ubiegłorocznej powodzi. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że wcześniej ustalone zapisy w kolejnych projektach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ciągle się zmieniają. Podano przykład, że w jednym z pierwszych projektów był zapis: „nie wolno budować na obszarze nie objętym planem…”. W następnym projekcie już takiego zapisu nie było. Stwierdzono, że zbyt długo trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem projektu tej ustawy. Przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiej Izby Urbanistów zadeklarowali, że wspólnie opracują stanowisko w sprawie polityki przestrzennej w naszym kraju i zapoznają z nim członków Grupy B-8.

W spotkaniu Grupy B-8 udział wzięli: Wojciech Gęsiak prezes i Tomasz Tomaszewski wiceprezes Izby Architektów RP, Wiktor Piwkowski prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stanisław Cegielski prezes i Włodzimierz Kędziora sekretarz generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zbigniew Kledyński wiceprezes KR PIIB, Karol Sołtysiak z Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Aleksander Krupa z Izby Projektowania Budowlanego, Jacek Banduła z Polskiej Izby Urbanistów, Grzegorz Chodkowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, Bartłomiej Kolipiński z Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa