Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Domykanie kadencji PDF Drukuj Email
środa, 28 kwietnia 2010

Witam Panów Przewodniczących – „Starych”, kończącej się właśnie kadencji, i „Nowych”, wybranych na kolejną kadencję, tj. lata 2010–2014 – tymi słowami profesor Zbigniew Grabowski rozpoczął posiedzenie Krajowej Rady PIIB w dniu 21 kwietnia. Wszystkie okręgowe izby wybrały już nowe władze, obecnie trwają przygotowania do IX Krajowego Zjazdu PIIB.

.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia KR, prezes Izby przedstawił krótko kwestie Eurokodów: minister Dziekoński prowadzi rozmowy z PKN-em, ustalając praktyczne zasady współistnienia Eurokodów i Polskich Norm, natomiast PKN jest w trakcie opracowywania Arkuszy Krajowych, które powinny ukazać się jak najszybciej, znakomicie bowiem ułatwią stosowanie Eurokodów. Szef Izby zwrócił ponadto uwagę, że wszyscy przewodniczący okręgów powinni rozważyć zorganizowanie szkoleń na ten temat, który wciąż stanowi „wiedzę tajemną”.

Andrzej Orczykowski omówił temat sprawozdania Krajowej Rady za rok 2009, przygotowanego na IX Krajowy Zjazd. Konstrukcja dokumentu jest analogiczna jak w latach ubiegłych, dodatkowo załączona została statystyka dotycząca kadencji. Jak co roku skrót tego sprawozdania zostanie opublikowany w numerze 06/2010 „Inżyniera budownictwa”, natomiast całość otrzymają delegaci. Rozdział dotyczący spraw finansowych przedstawił Andrzej Jaworski – skarbnik PIIB. Sprawozdanie finansowe zbadane zostało przez biegłych księgowych i pozytywnie ocenione. Dla większej przejrzystości dokumentu, wyodrębnione w nim zostały koszty poniesione na pomoc dla Lubuskiej OIIB.

Następnie przewodniczący organów szczebla krajowego kolejno omawiali swoje sprawozdania: prof. Kazimierz Szulborski – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Aleksander Nowak – Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Agnieszka Jońca – Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, natomiast Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, poinformowała, że wnioskować będzie o udzielenie Krajowej Radzie absolutorium, a ocenę jej pracy przedstawi podczas obrad Zjazdu.

W dalszej części posiedzenia uchwalono jednogłośnie zatwierdzone przez Prezydium KR PIIB kandydatury na członków Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB: Zbigniewa GrabowskiegoZdzisława Binerowskiego.

Stefan Wójcik przedstawił zakres toczącego się postępowania dotyczącego wyboru ubezpieczyciela na lata 2011–2014. Przy tej okazji prof. Grabowski wspomniał o toczących się w Ministerstwie Infrastruktury rozmowach na temat rozszerzenia obowiązkowego pakietu ubezpieczeń dla inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych, zaznaczył, że to tylko propozycje związane z coraz większą odpowiedzialnością zawodową członków PIIB.

Andrzej Jaworski przedstawił stan realizacji budżetu za I kwartał br., następnie poszczególni przewodniczący złożyli krótkie sprawozdania z przebiegu okręgowych zjazdów.

Krajowa Rada jednogłośnie zaakceptowała zgłoszone propozycje nadania odznak honorowych członkom PIIB.

Zbysław Kałkowski zreferował przebieg spotkania, które odbyło się rano 21 kwietnia w siedzibie „Gazety Prawnej”, a dotyczyło relacji „Konsument–Korporacje zawodowe”.

Intencją dziennikarzy było wykazanie utrudnień, jakie samorządy stawiają w dostępie do zawodu. Uogólniając, chcieli wykazać to na przykładzie radców prawnych. Tymczasem podczas dyskusji jasno zarysowały się różnice w działalności poszczególnych samorządów i na ich tle PIIB, która od początku swego istnienia przyjęła 24 tysiące nowych członków, w oczywisty sposób wyróżniała się bardzo pozytywnie.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa