Ostatnia Krajowa Rada w 2009 r. Drukuj
poniedziałek, 21 grudnia 2009

Ostatnia Krajowa Rada w 2009 r.16 grudnia 2009 r. odbyło się w siedzibie PIIB w Warszawie ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady. Wziął w nim udział Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury i Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w ministerstwie infrastruktury.

W swoim wystąpieniu O. Dziekoński przedstawił przede wszystkim problemy legislacyjne związane z Prawem budowlanym oraz pokrewnymi z nim ustawami. Jak zauważył wiceminister los ustawy Prawo budowlane, która została przyjęta przez Sejm i przed podpisaniem przez Pana Prezydenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje nadal nieznany. Na razie nie ma żadnych informacji, kiedy zostanie rozpatrzona przez Trybunał Konstytucyjny. Dziekoński przewiduje, że może to nastąpić w I kw. 2010 r.

Związana z Prawem budowlanym ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, zostanie w styczniu 2010 r. przekazana do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiceminister sporo uwagi poświęcił także problemowi odpowiedzialności na rynku budowlanym. Ważna kwestia to m.in. zakres i sposób egzekwowania odpowiedzialności zawodowej od uczestników procesu inwestycyjnego. Dziekoński podkreślił, że Izba staje się strażnikiem jakości właściwego postępowania. Zauważył, że w kodeksie etyki zawodowej powinny być zamieszczone obligatoryjne standardy zawodowe, pozwalające ocenić pracę inżyniera. W stosunku do osób nie spełniających tych wzorców należy wyciągać konsekwencje zawodowe.

Ostatnia Krajowa Rada w 2009 r.

Podczas posiedzenia w dn. 16 grudnia 2009 r. Krajowa Rada zatwierdziła aktualizację budżetu PIIB na rok 2009. Piotr Korczak przedstawił informację dotyczącą realizacji wniosków VIII Krajowego Zjazdu PIIB. Została przyjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w ministerstwie infrastruktury, odniósł się do wdrażania Eurokodów i zaznaczył, że do końca 2009 r. wszystkie Normy Europejskie będą przetłumaczone na język polski.

Krajowa Rada podjęła także uchwałę zwołującą w dn. 18 i 19 czerwca 2010 r. IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.