Batalia o uprawnienia budowlane trwa! Drukuj
wtorek, 08 grudnia 2009

Batalia o uprawnienia budowlane trwa!We wszystkich okręgowych izbach dobiega końca jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Osoby, którym udało się pozytywnie zdać test pisemny mogły przystąpić do egzaminu ustnego. Średnia zdawalność w przypadku egzaminu pisemnego na podstawie wyników uzyskanych w 16 izbach w kraju wynosiła blisko 90 procent.

Obecnie tylko w dwóch izbach trwają jeszcze egzaminy ustne, co spowodowane jest dużą liczbą osób starających się uzyskać uprawnienia budowlane. Najszybciej sesję zakończono w Izbie Opolskiej. W sumie w kraju sesję egzaminacyjną zakończono już w 14 izbach.

Batalia o uprawnienia budowlane trwa!Dla przykładu, w rezultacie przeprowadzonej kolejnej XIV sesji egzaminacyjnej, uprawnienia budowlane zostaną nadane w poszczególnych izbach następująco: Kujawsko-Pomorska – 111 osobom; Lubuska – 44 osobom; Łódzka – 104 osobom; Małopolska – 209 osobom; Opolska – 54 osobom; Podkarpacka – 107 osobom; Podlaska – 84 osobom; Warmińsko-Mazurska – 104 osobom.

Z uzyskanych informacji podkreślić należy dobre przygotowanie osób zdających egzamin na uprawnienia budowlane – zauważył prof. Kazimierz Szulborski, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, podczas spotkania Prezydium Krajowej Rady PIIB. Taką postawę osób aplikujących obserwujemy już podczas kilku ostatnich sesji.

Batalia o uprawnienia budowlane trwa!Okręgowe Izby przygotowują teraz uroczystości wręczania decyzji o uprawnieniach budowlanych, połączone z aktem ślubowania. W wielu izbach odbędą się one jeszcze w tym roku na przykład Izba Podlaska uczyni to 17 grudnia.

Wszystkie wyniki dotyczące jesiennej sesji egzaminacyjnej znane będą jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, do kiedy egzaminy mają być zakończone.