http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4365-wirtualne-obrady-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4364-2020-10-20-10-13-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4362-nowa-platforma-dostpu-do-unijnych-informacji-handlowych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4363-nekrolog http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4361-karta-i-strony-tytuowe-projektu-budowlanego-wzory-do-pobrania http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4360-2020-10-09-09-28-38 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4358-poradnik-prawo-budowlane-2020-w-najnowszej-i-poszerzonej-wersji- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4356-forma-i-zakres-projektu-budowlanego-w-nowej-odsonie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4355-2020-10-01-13-01-34 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4354-bim-to-ogromna-szansa-dla-polskiego-budownictwa-jak-wyglda-strategia-wdraania-w-polsce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4353-umoliwienie-maym-firmom-prowadzenia-handlu-midzynarodowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4352-2020-09-30-11-06-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4351-konferencja-bim-days-2020-cyfrowa-budowa-40 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4350-2020-09-28-07-46-30 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4349-yczenia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4348-centralne-obchody-dnia-budowlanych-inaczej-ni-dotychczas- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4347-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4346-wtpliwoci-interpretacyjne http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4345-warsztaty-z-nowelizacji-prawa-budowlanego- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4343-2020-09-23-10-19-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4344-nowoczesny-budynek-biurowy-dziki-funduszom-unijnym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4342-2020-09-21-13-59-43 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4341-2020-09-21-13-08-12 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4340-2020-09-21-09-47-55 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4339-poradnik-budowlany-prawo-budowlane-po-zmianach-w-2020-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4338-2020-09-18-17-30-05 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4337-posiedzenie-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4336-2020-09-15-10-33-13 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4335-nowy-zarzd-pzitb http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4334-za-dwa-lata-elektronizacja-procesu-budowlanego-w-tym-roku-pierwsze-narzdzia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4333-2020-09-11-11-56-41 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4332-2020-09-10-07-30-17 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4331-kongres-nowoczesnego-budownictwa-i-szkolenie-o-tematyce-bim-on-line- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4330-2020-09-09-09-25-08 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4329-budowa-roku-2019 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4328-projekt-budowlany-w-wersji-cyfrowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4321-pierwszy-w-tym-roku-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczty http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4320-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4319-serwis-e-budownictwo http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4318-bezpieczny-poarowo-szkieletowy-dom-drewniany http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4317-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane-pierwszy-egzamin-w-tym-roku-4-wrzenia-sprawd-wytyczne-bezpieczestwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4316-inyniera-budownictwa-z-dodatkiem-powiconym-zmianom-w-prawie-budowlanym-od-19-wrzenia-2020-r- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4315-szkolenia-on-line- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4314-2020-08-14-16-22-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4313-2020-08-13-06-43-46 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4312-konkurs-na-utworzenie-centrum-wiedzy-o-dostpnoci http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4311-2020-08-12-08-04-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4310-serwis-e-budownictwo-ju-dziaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4309-ogoszenie-tekstu-jednolitego-ustawy-prawo-budowlane- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4308-konkursu-o-nagrod-ministra-rozwoju http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4307-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4306-cyfryzacja-procedur-budowlanych-newsletter http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4305-nowy-przewodniczcy-witokrzyskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4304-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4303-forum-techniki-wietlnej-lumentech-2020 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4301-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4300-2020-07-15-07-59-04 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4299-wakacyjny-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4298-nekrolog http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4294-owiadczenia-projektanta-o-moliwoci-podczenia-obiektu-do-sieci-ciepowniczej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4293-2020-07-07-11-11-25 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4292-obradowaa-komisja-ds-etyki-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4291-konkursy-realizowane-w-ramach-programu-dostpno-plus- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4290-komisja-europejska-zaprasza-do-udziau-w-konsultacjach-dotyczcych-unijnej-polityki-handlowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4289-projekt-techniczny-inynierowie-walcz-o-zmiany http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4288-2020-06-23-10-38-06 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4287-uproszczenia-nie-zawsze-uatwiaj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4286-tarcza-antykryzysowa-40-zaoenia-projektu-ustawy http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4285-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4262-ostatni-dzie-xix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4261-trwa-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4260-o-xxxv-sesji-egzaminacyjnej-na-uprawnienia-budowlane-na-posiedzeniu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4259-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib-rozpoczty http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4256-2020-06-08-12-05-54 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4255-o-szkoleniach-on-line-i-podnoszeniu-kwalifikacji-na-obradach-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4254-czerwcowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4252-koleanki-i-koledzy- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4249-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4248-2020-05-26-13-55-51 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4247-2020-05-22-10-48-58 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4245-ostrony-optymizm http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4244-odwieszone-terminy-postpowa-administracyjnych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4243-test http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4242-obradowao-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4241-xix-okrgowy-zjazd-sprawozdawczy-w-mazowieckiej-oiib-najliczniejszej-okrgowej-izbie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4240-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-rozpoczte http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4233-szkolenia-on-line-w-statystyce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4232-budownictwo-w-dobie-zmian http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4227-nie-bdzie-wyduenia-okresu-vacatio-legis-ustawy-z-13-lutego-2020-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4226-tarcza-antykryzysowa-30- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4221-mdrzejsi-o-nowe-dowiadczenia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4220-2020-04-30-11-24-17 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4219-posiedzenie-krajowej-rady-piib-on-line http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4218-poprawka-piib-w-sejmie-rp http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4217-kompetencje-dla-budownictwa- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4213-2020-04-28-09-24-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4212-dziaania-piib-zwizane-z-sytuacj-epidemiczn-w-polsce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4211-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4204-tarcza-antykryzysowa-20-najwaniejsze-zmiany http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4203-2020-04-20-07-58-38 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4202-tarcza-antykryzysowa-poradnik http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4201-internetowa-baza-szkole http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4200-2020-04-16-12-53-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4199-budujemy-wsparcie--dzikujemy-bohaterom http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4198-2020-04-03-19-25-41 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4197-2020-04-03-09-05-38 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4195-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4194-kwietniowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4192-otwarty-dyuru-przewodniczcego-mazowieckiej-okrgowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4191-poradnik-pracownika-w-dobie-koronawirusa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4190-fiec--negatywny-wpyw-koronawirusa-na-przemys-budowlany http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4189-pismo-prezesa-piib-do-minister-rozwoju-i-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4188-praca-na-budowie-w-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-w-kraju http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4187-zmiana-terminu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4186-xxxv-konferencja-warsztaty-pracy-projektanta-konstrukcji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4185-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4184-2020-03-21-13-42-38 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4183-poradnik-prawo-budowlane-po-zmianach-w-2020-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4180-rok-2020-to-3s-w-budownictwie-safe-sound-sustainable http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4179-mediatorzy-w-okrgowych-izbach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4178-2020-03-17-08-48-31 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4177-2020-03-15-13-14-16 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4176-i-podkarpacki-kongres-budownictwa-infrastrukturalnego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4175-2020-03-10-09-57-33 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4174-2020-03-05-12-01-05 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4173-2020-02-28-14-51-53 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4172-iii-konferencja-oiib-nowoczesne-technologie-w-budownictwie-wybrane-zagadnienia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4168-2020-02-25-13-07-35 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4167-2020-02-21-09-21-15 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4160-obradowaa-komisja-ds-komunikacji-spoecznej-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4159-walka-z-samowol-budowlan http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4158-ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-czeka-na-podpis-prezydenta-rp http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4157-o-zagroeniach-spowodowanych-propozycj-nowelizacji-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4156-konkurs-osobowo-roku-2019-rozstrzygnity http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4155-mr-promuje-cyfryzacj-procesu-budowlanego-w-polsce-bim http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4154-nagrody-ministra-rozwoju-wrczone-na-budmie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4153-forum-gospodarcze-budownictwa-build4future- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4152-dzie-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4151-krajowa-rada-piib-obradowaa-w-poznaniu- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4150-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4149-rada-dostpnoci-w-nowym-skadzie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4148-posiedzenie-kkr-oraz-narada-szkoleniowa-kkr-z-przewodniczcymi-okr http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4147-spotkanie-noworoczne-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4144-budma-i-dzie-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4141-2020-01-24-14-44-09 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4140-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4138-i-konferencja-sektorowej-rady-ds-kompetencji-w-budownictwie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4137-prace-nad-projektem-prawa-budowlanego- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4136-oni-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4130-styczniowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4129-nekrolog http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4127-koniec-wieczy-dzieo http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4125-2019-12-19-07-38-26 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4115-uroczysto-otwarcia-nowej-siedziby-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4114-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4112-na-solidnych-wartociach-mona-budowa-solidne-fundamenty-trwaego-rozwoju http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4109-2019-12-04-11-15-58 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4108-2019-12-03-07-46-44 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4107-medialne-szkolenie-w-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4106-co-dalej-ze-zmianami-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4105-solidno-buduje-pozycj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4104-o-e-learningu-na-posiedzeniu-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4103-2019-11-25-10-27-17 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4102-2019-11-25-08-58-22 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4101-rozpocza-si-xxxiv-sesja-egzaminacyjna http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4100-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4098-2019-11-08-14-41-13 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4096-na-konferencji-rewitalizacja-tradycja-i-nowe-miejskie-pejzae-o-przebudowie-i-modernizacji-siedziby-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4087-xxii-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4086-etyka-i-odpowiedzialno-zawodowa-inyniera-budownictwa-w-procesie-inwestycyjnym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4081-obradowao-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4080-dzie-budowlanych-pomorskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4079-2019-10-15-06-40-47 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4078-2019-10-14-13-54-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4077-nowy-numer-czasopisma-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4076-2019-10-09-10-54-15 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4075-funduszu-dostpnoci-ju-dziaa- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4074-2019-10-07-11-00-50 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4073-inynierowie-budownictwa-o-swojej-pracy- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4072-65-konferencja-naukowa-krynica-2019 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4071-monitoring-i-bezpieczestwo-budowli-hydrotechnicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4070-prezes-piib-na-inauguracji-roku-akademickiego-w-politechnice-warszawskiej-filii-w-pocku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4069-wielkopolski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4068-2019-09-30-13-50-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4067-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4066-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4065-lubelski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4064-rozstrzygnicie-konkursu-budowa-roku-podkarpacia-2018-oraz-otwarcie-nowej-siedziby-podkarpackiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4063-2019-09-19-13-54-28 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4062-2019-09-19-06-27-13 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4061-lubuski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4059-zdecydowanej-wikszoci-firm-nie-sta-na-inwestowanie-w-rad-wywiad-z-prof-z-kledyskim-prezesem-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4058-v-regaty-eglarskie-warmisko-mazurskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4052-2019-09-11-11-34-36 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4051-2019-09-10-13-48-54 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4048-krajowa-rada-piib-obradowaa-po-raz-pierwszy-w-nowej-siedzibie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4047-2019-09-06-14-05-41 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4046-2019-09-06-13-45-47 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4045-2019-08-30-12-20-28 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4041-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4040-2019-07-31-12-54-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4039-nekrolog http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4038-ogoszenie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4037-procedury-budowlane- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4035-nowy-numer-czasopisma-inynier-budownictwa- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4032-reforma-budowlana-bdzie-wypracowana-w-dialogu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4026-budownictwo-2050--europ-jutra-budujemy-dzi http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4025-budowa-roku-2018 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4003-xxxiii-sesja-egzaminacyjna-zakoczona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4000-2019-06-25-09-10-45 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3996-dokumentacja-bdzie-grubsza-o-100-stron http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3995-2019-06-19-12-32-45 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3994-2019-06-19-12-22-37 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3992-rozmowa-z-prof-dr-hab-in-zbigniewem-kledyskim-prezesem-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3991-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej-piib-oraz-narada-szkoleniowa-kkr-i-przewodniczcych-okr http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3990-ankieta-wpyw-zielonych-miejsc-pracy-na-zdrowie-i-bezpieczestwo http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3988-2019-06-11-09-16-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3987-inynierowie-budownictwa-maj-prawo-do-projektowania-architektonicznego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3986-2019-06-10-12-29-26 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3985-2019-06-07-09-50-39 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3984-2019-06-07-07-56-49 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3983-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3978-ii-posiedzenie-rady-dostpnoci http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3977-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3976-ministerstwo-infrastruktury-odpowiada-w-sprawach-inwestycji-na-kolejowych-obszarach-zamknitych- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3975-2019-05-30-10-39-37 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3972-sdziowie-i-rzecznicy-na-szkoleniu-w-olsztynie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3970-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3966-skarbnicy-na-szkoleniu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3969-2019-05-24-09-10-02 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3964-xxxiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3963-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3959-2019-05-15-07-12-34 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3958-i-otwarte-mistrzostwa-podkarpackiej-oiib-marsz-na-orientacj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3956-uwagi-piib-do-projektu-ustawy-o-zmianie-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3954-korzystnych-rozwiza-jest-mniej-ni-si-spodziewalimy http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3950-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3949-ostatnie-xviii-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-w-2019-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3947-nagroda-za-prace-naukowe-w-2019-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3946-2019-04-26-12-33-29 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3945-inynierowie-budownictwa-przystpili-do-partnerstwa-na-rzecz-dostpnoci http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3944-yczenia-witeczne http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3941-2019-04-17-07-10-29 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3939-2019-04-09-10-01-43 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3938-inynierowie-budownictwa-na-rzecz-dostpnoci- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3937-prezydent-rp-podpisa-nowelizacj-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3936-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3935-narada-szkoleniowa-kroz-i-oroz http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3855-pomorska-oiib-rozpocza-tegoroczne-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3854-ankieta-dotyczca-czasopisma-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3853-rozstrzygnicie-kampanii-dobry-beton http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3851-senat-rp-przyj-ustaw-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3850-inynier-budownictwa-w-wersji-elektronicznej-czy-papierowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3849-osobowoci-roku-2018 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3848-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3725-2019-03-15-14-03-42 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3723-yczenia-z-okazji-midzynarodowego-dnia-kobiet http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3721-sektor-infrastruktury-i-budownictwa-wobec-rewolucji-technologicznej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3720-2019-02-27-14-56-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3719-sejm-znowelizowa-ustaw-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3718-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3716-dzie-inyniera-mtp-budma-2019 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3714-budowlane-nagrody-miir-rozdane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3713-plany-i-strategie-rozwoju-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3706-senat-rp-przyj-projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3705-2019-01-25-14-04-31 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3704-build4future-zaprasza http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3703-wrczenie-uprawnie-budowlanych-w-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3700-dzie-inyniera-budownictwa-na-budmie-2019 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3702-forum-gospodarczym-budownictwa-build4future http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3698-o-pracach-w-senacie-rp-zwizanych-z-wykonaniem-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3699-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3697-2019-01-07-14-50-18 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3692-forum-gospodarcze-budownictwa-build4future-na-budmie-2019- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3691-yczenia-witeczne http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3683-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3682-senat-rp-zmierza-do-wykonania-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3677-2018-12-13-14-38-09 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3675-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3674-obradowaa-komisja-ds-etyki- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3673-medialne-spotkanie-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3672-2018-12-02-10-43-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3671-2018-11-30-19-28-51 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3670-2018-11-26-14-05-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3668-xxxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3667-2018-11-22-17-38-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3666-zygmunt-meyer-wiceprezydentem-ecec-na-kadencj-2019-2021- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3665-nieuzasadnione-uprzywilejowanie-architekta-w-stosunku-do-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3664-inynier-budownictwa-podporzdkowany-architektowi-ustawa-o-inynierach-w-opinii-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3663-2018-11-19-12-11-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3661-bezpiecznie-czy-i-pieknie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3660-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3659-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3658-2018-11-15-12-04-02 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3653-2018-11-13-10-20-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3655-obradowaa-komisja-wnioskowa-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3651-2018-11-07-14-51-56 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3648-2018-11-05-14-21-03 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3647-2018-10-30-09-59-14 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3646-2018-10-26-12-42-15 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3641-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej-piib-oraz-narada-szkoleniowa-krajowej-i-okrgowych-komisji-rewizyjnych-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3640-pierwsze-posiedzenie-komisji-ds-komunikacji-spoecznej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3639-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3632-2018-10-18-12-56-12 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3619-stanowisko-zwizku-zawodowego-budowlani-w-sprawie-sytuacji-polskiego-sektora-budowlanego-w-2018-r- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3617-inauguracyjne-posiedzenie-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3615-komisja-ds-etyki-ju-pracuje http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3614-2018-10-10-09-39-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3613-projekt-ustawy-o-inynierach-budownictwa-i-projekt-ustawy-o-architektach-przekazany-do-uzgodnie-publicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3602-spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3598-centralne-obchody-dnia-budowlanych-2018 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3599-2018-10-01-07-42-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3597-o-inynierze-budownictwa-dziaalnoci-wydawnictwa-piib-sp-z-oo-i-xviii-krajowym-zjedzie-na-obradach-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3596-dzie-budowlanych-w-lubelskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3595-2018-09-27-10-20-27 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3592-2018-09-19-12-43-05 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3591-o-samorzdzie-zawodowym-i-budownictwie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3590-2018-09-12-07-25-56 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3577-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3573-iv-regaty-eglarskie-warmisko-mazurskiej-oiib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3572-2018-09-06-09-22-28 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3568-pierwsze-posiedzenie-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3565-rozmowy-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-nad-projektami-odrbnych-ustaw-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3557-pierwsze-posiedzenie-prezydium-kr-piib-v-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3543-krajowy-sd-dyscyplinarny-piib-po-pierwszym-posiedzeniu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3542-pierwsze-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3539-krajowa-komisja-kwalifikacyjna-piib-po-wyborach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3538-krajowa-rada-piib-ukonstytuowaa-si http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3537-prezes-piib-na-uroczystoci-wrczania-uprawnie-budowlanych-w-mazowieckiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3498-relacja-z-xvii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3497-program-dziaania-piib-w-latach-2018-2022 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3496-2018-07-04-10-21-37 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3495-xvii-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib-w-obiektywie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3494-2018-07-02-12-04-25 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3492-budowlane-abc http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3493-2018-06-30-06-59-51 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3490-2018-06-27-08-25-07 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3489-buduj-z-pasj-dzikuje-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3488-przedstawiciele-piib-w-zespole-doradczym-do-przygotowania-zaoe-reformy-procesu-inwestycyjno-budowlanego- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3487-obradowao-prezydium-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3486-2018-06-14-13-49-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3485-piib-zgasza-uwagi-do-projektu-ustawy-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3479-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-piib-w-iv-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3478-2018-05-25-13-15-53 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3477-2018-05-23-10-57-23 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3473-xxxi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3472-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3470-2018-04-27-13-50-16 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3460-krajowa-rada-z-nowymi-przewodniczcymi-okrgowych-rad http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3458-zakoczono-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3457-trwaj-xvii-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3456-znamy-kolejnych-przewodniczcych-okrgowych-izb-na-v-kadencj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3455-2018-04-12-09-49-22 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3454-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3451-2018-03-29-10-38-35 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3450-opolska-oiib-rozpocza-tegoroczne-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3447-2018-03-21-12-20-30 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3446-wiceminister-odpowiedzialny-za-budownictwo-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-na-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3362-2018-03-08-13-27-24 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3360-o-nowoczesnych-technologiach-w-budownictwie-w-odzi http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3354-podzikowanie-od-ministra-inwestycji-i-rozwoju http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3349-2018-eyce-rozpoczty-w-polsce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3348-obradowao-prezydium http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3347-prezes-piib-z-wizyt-u-a-sobonia-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3346-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3345-mielimy-racj-tk-uzna-zasadno-wniosku-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3344-nowy-wiceminister-do-spraw-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3343-budma-ze-zmianami-w-rzdzie-w-tle http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3342-ksztacenie-dla-budownictwa-do-pilnych-zmian http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3341-nagrody-ministra-przyznane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3340-2018-02-05-11-48-58 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3335-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3339-inynierowie-stawiaj-na-nowoczesne-rozwizania http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3338-2018-01-22-14-46-51 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3336-dni-inyniera-budownictwa-budma-2018 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3273-o-sytuacji-na-rynku-nieruchomoci-i-ustawie-inwestycyjnej-w-rzeczpospolitej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3272-prezes-piib-z-wizyt-u-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3271-prezes-piib-interweniuje-w-obronie-pozycji-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3270-2018-01-03-10-52-20 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3252-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3251-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa-o-projekcie-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3249-tomasz-uchowski-sekretarzem-stanu-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3248-kreatorzy-budownictwa-roku-2017 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3246-obradowao-prezydium-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3244-xxx-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3243-obwodowe-zebrania-wyborcze-w-toku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3241-2017-10-30-11-14-25 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3240-lski-dzie-budowlanych-i-konferencja-ix-lskie-forum-inwestycji-budownictwa-nieruchomoci http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3239-obwodowe-zebrania-wyborcze-rozpoczte http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3238-komunikat- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3229-2017-10-23-11-13-17 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3228-w-poszukiwaniu-barier http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3227-centralne-uroczystoci-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3226-2017-10-20-13-51-20 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3225-2017-10-09-07-06-05 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3224-o-inynierze-budownictwa-dziaalnoci-wydawnictwa-piib-sp-z-oo-i-xvii-zjedzie-piib-na-obradach-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3221-uwagi-piib-do-projektu-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3207-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3205-2017-08-31-11-40-46 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3201-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3200-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-w-statystyce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3188-2017-07-12-11-18-28 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3186-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3167-2017-06-29-14-39-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3160-2017-06-20-09-01-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3162-2017-06-27-13-44-35 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3158-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3157-sektorowa-rada-ds-kompetencji-w-budownictwie-ju-dziaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3155-przed-xvi-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3148-trwa-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3146-2017-05-16-13-28-39 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3145-2017-05-15-09-24-10 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3144-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3136-piib-w-koalicji-chcemy-uczciwego-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3135-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3131-2017-04-25-11-31-53 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3129-na-prezydium-kr-piib-o-dziaalnoci-w-2016-r-konferencji-i-remoncie-przyszej-siedziby-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3124-rozpoczy-si-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3123-2017-04-03-11-30-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3120-oni-potrafi-budowa-z-pasj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3121-2017-03-30-10-54-16 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3116-2017-03-24-11-16-50 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3113-dziennikarze-na-inynierskim-niadaniu-prasowym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3118-mib-konkurs-o-nagrod-ministra-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3112-2017-03-20-12-44-08 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3111-2017-03-20-12-07-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3109-2017-03-09-12-02-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3103-2017-03-07-08-44-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3104-rozstrzygnicie-konkursu-osobowo-roku-2016 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3045-na-prezydium-kr-piib-o-konferencji-piib-i-dniach-inyniera-budownictwa-na-mtp-budma http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3044-2017-02-15-13-13-04 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3043-2017-02-08-08-03-35 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3033-laury-dla-dolnolskiej-i-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3035-budma-2017-dni-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2983-2017-01-27-13-27-50 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2982-nadalimy-5512-uprawnie-budowlanych-w-roku-2016 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2981-portal-piib-w-nowej-odsonie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2980-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2976-konkurs-o-nagrod-ministra-infrastruktury-i-budownictwa-prezes-piib-w-zespole-oceniajcym-prace http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2975-2016-12-20-14-44-06 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2970-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2969-konferencja-ginb-dotyczca-zmian-w-ustawie-o-wyrobach-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2968-2016-11-30-10-00-15 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2966-tytuy-kreator-budownictwa-roku-2016-przyznane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2961-obradowao-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2957-xxviii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2956-dyskusja-nad-propozycj-piib-do-projektu-ustawy-o-zawodzie-architekta-oraz-inyniera-budownictwa-i-samorzdach-zawodowych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2955-wystpienie-podsekretarza-stanu-miib-na-konsultacjach-spoecznych-dotyczcych-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego-we-wrocawiu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2954-2016-11-09-09-49-47 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2951-zgaszamy-uwagi-do-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2952-2016-11-08-16-22-56 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2944-dyskusja-o-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego-z-przedstawicielami-ministerstwa-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2943-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2938-2016-10-18-07-21-22 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2937-rodowisko-budowlane-zwiera-szyki-razem-dla-dobra-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2885-dzie-budowlanych-z-kodeksem-urbanistyczno-budowlanym-w-tle http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2883-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2871-2016-09-09-11-48-18 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2878-szkolenie-krajowej-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2877-jak-uzyska-uprawnienia-budowlane-w-usa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2870-2016-09-09-11-45-02 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2862-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2855-xxvii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2844-2016-07-01-12-32-26 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2851-zjazdowa-debata-w-relacji-filmowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2825-2016-06-30-09-53-15 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2824-co-pomaga-a-co-przeszkadza-w-wykonywaniu-zawodu-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2823-festiwal-budownictwa-na-dolnym-lsku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2819-inynierowie-su-usa-i-polsce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2818-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2816-budowa-roku-2015 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2814-przed-krajowym-zjazdem http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2813-xxvii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2809-2016-05-13-13-39-01 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2808-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2801-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2799-nowoczesna-ekologia-a-nauczanie-papiea-franciszka-konferencja-w-sekretariacie-episkopatu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2789-trwaj-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2788-posiedzenie-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2787-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2751-prof-kazimierz-flaga-doktorem-hc-politechniki-witokrzyskiej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2750-litewscy-inynierowie-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2749-2016-02-23-09-10-49 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2747-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2746-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2745-biaa-ksiga-brany-drogowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2744-dni-inyniera-budownictwa-budma-2016 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2701-dni-inyniera-budownictwa-rozpoczte http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2692-pierwsze-w-2016-r-posiedzenie-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2691-minister-infrastruktury-i-budownictwa-potwierdzi-stanowisko-piib-w-sprawie-instalacji-wewntrznych-w-budynku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2690-o-instalacjach-wewntrznych-w-budynku-w-czasopimie-dziennik-gazeta-prawna http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2689-oni-ju-mog-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-xxvi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2687-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2686-prezes-piib-interweniuje-u-ministra-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2685-2015-12-17-09-14-21 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2683-2015-12-14-10-15-47 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2676-2015-12-04-16-16-37 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2675-tytuy-kreator-budownictwa-roku-2015-przyznane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2673-nowi-wiceministrowie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2672-o-wnioskach-szkoleniach-i-remoncie-nowej-siedziby-na-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2670-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2669-nowy-minister-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2663-2015-10-30-13-16-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2659-o-xv-krajowym-zjedzie-sprawozdawczym-piib-statucie-i-bezpatnym-dostpnie-do-usug-internetowych-na-obradach-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2647-2015-10-14-09-06-24 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2642-2015-10-08-12-20-12 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2641-przedstawiciel-piib-wiceprezydentem-ecec http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2639-grupa-wyszehradzka-obraduje-w-gdasku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2640-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2638-czas-dla-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2633-spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-piib-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2628-ostatni-dyur http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2627-2015-09-08-12-31-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2607-2015-09-01-06-18-27 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2606-2015-08-31-13-38-00 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2603-odpowiedz-ginb-w-sparwie-instalacji-wewnetrznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2602-2015-08-26-11-13-08 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2601-2015-08-21-11-08-06 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2600-ii-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2599-stanowisko-piib-w-sprawie-interpretacji-gunb-na-temat-budowy-instalacji-wewntrz-budynku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2598-obrady-nad-statutem-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2595-xxv-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2564-xiv-krajowy-zjazd-sprawozdawczy http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2562-2015-06-23-11-32-46 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2561-po-xiv-zjedzie-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2558-2015-06-16-12-13-57 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2557-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2555-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2549-2015-05-25-10-16-43 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2548-ostatnie-przed-xiv-krajowym-zjazdem-piib-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2547-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane-trwaj http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2522-przed-xiv-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2521-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2509-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2507-jubileusz-85-lecia-prof-zbigniewa-grabowskiego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2504-2015-04-08-13-11-59 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2500-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2499-2015-03-17-09-42-46 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2497-2015-03-16-12-39-03 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2485-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2479-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2475-kazimierz-szulborski http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2474-nasi-herkulesi-2014 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2469-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2471-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-popieraj-stanowisko-piib-w-sprawie-zmian-w-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2468-2015-01-29-11-24-26 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2467-z-myl-o-czonkach-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2464-pierwsze-w-2015-r-posiedzenie-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2461-tytuy-kreatora-budownictwa-rozdane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2460-o-ubezpieczeniu-oc-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym-i-nowych-opatach-za-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-na-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2454-2014-12-09-11-08-08 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2453-ubezpieczenie-oc-bez-zmian-i-dodatkowe-profity http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2450-sesja-egzaminacyjna-w-toku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2447-zdaj-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-wedug-nowych-zasad http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2445-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2438-o-serwisie-budowlanym-nadawaniu-uprawnie-i-xiv-zjedzie-piib-na-obradach-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2428-2014-10-20-12-40-43 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2420-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2417-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2402-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2401-w-sejmie-rp-o-samorzdzie-zawodowym-w-subie-spoeczestwu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2400-2014-09-08-13-50-37 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2399-e-sekocenbud-w-portalu-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2397-czowiek-odchodzi-pami-pozostaje http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2395-2014-08-22-11-05-32 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2393-uprawnienia-do-kierowania-robotami-budowlanymi-w-specjalnoci-konstrukcyjno-budowlanej-bez-architektury http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2394-qzabudowa-zagrodowaq-qpowraca-jak-bumerangq http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2392-nowe-zasady-przynalenoci-do-izb-samorzdu-zawodowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2389-nowe-krajowe-komisje-piib-i-nowe-opaty-za-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2391-2014-08-12-09-57-48 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2387-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2386-poparcie-stanowiska-piib-w-sprawie-rozporzdzenia-o-samodzielnych-funkcjach-technicznych-w-budownictwie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2380-pierwsze-posiedzenie-krajowej-rady-iv-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2340-2014-07-03-11-17-38 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2334-ostatnie-posiedzenie-prezydium-krajowej-rady-iii-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2326-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-iii-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2324-kodeks-urbanistyczno-budowlany-do-konsultacji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2323-co-przyniesie-qderegulacjaq http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2314-xiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2313-2014-05-14-10-49-19 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2312-przed-xiii-krajowym-zjazdem-sprawozdawczo-wyborczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2308-krajowa-rada-z-nowymi-przewodniczcymi-okrgowych-rad http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2299-doktorat-honoris-causa-dla-prof-wojciecha-radomskiego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2297-znamy-przewodniczcych-okrgowych-rad-oiib-na-kadencj-2014-2018 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2296-2014-04-10-12-13-54 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2283-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-rozpoczte http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2282-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2262-gala-xx-plebiscytu-zoty-inynier http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2260-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2257-krajowa-rada-piib-w-wielkopolskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2246-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2227-doktorat-honoris-causa-dla-prof-stanisawa-kusia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2224-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2212-wane-sprawy-izbowe-na-obradach-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2210-zagroenia-wynikajce-ze-zmian-wprowadzonych-przez-sejmow-komisj-nadzwyczajn-ds-zwizanych-z-ograniczaniem-biurokracji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2209-piib-wystpuje-w-obronie-swoich-czonkow-posiadajcych-uprawnienia-do-adaptacji-projektow-powtarzalnych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2208-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2200-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2195-xxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2192-jestesmy-za-zmianami-w-tezach-do-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2191-konferencja-samorzd-zawodowy-w-demokratycznym-pastwie-prawa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2190-piib-zgasza-uwagi-do-tez-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2189-piib-zgosia-kolejne-uwagi-do-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2183-deklaracja-przewodniczcych-europejskich-izb-i-organizacji-inynierskich http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2182-pozytywnie-o-wydawnictwie-piib-negatywnie-o-propozycjach-izby-architektow-rp http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2181-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2180-wspolne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2179-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2176-piib-upomina-sie-o-swoich-czonkow-u-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2175-wysuchanie-publiczne-w-sejmie-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2174-wane-sprawy-izbowe-na-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2173-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2172-nowe-standardy-energetyczne-budynkow-projektujemy-i-budujemy-energooszczdnie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2166-wybory-wybory http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2161-grupa-b-8-popiera-stanowisko-piib-w-sprawie-deregulacji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2160-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2159-zblizaja-sie-wybory-w-obwodach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2121-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2120-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2119-prezes-piib-u-marszaek-sejmu-rp http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2118-stanowisko-piib-w-sprawie-projektu-ustawy-o-uatwianiu-dostpu-do-wykonywania-niektorych-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2116-opata-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-ponownie-obniona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2115-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2113-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2110-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2108-na-roboczo-o-odpowiedzialnoci-zawodowej-i-dyscyplinarnej-czonkow-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2104-przed-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2100-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2099-dziekani-dyskutowali-o-zdobywaniu-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2098-85-lat-pierwszego-polskiego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2097-polska-izba-inynierow-budownictwa-interweniuje-u-prezesa-urzdu-zamowie-publicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2059-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2050-inynierowie-zdobywaj-uprawnienia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2048-przed-xii-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2047-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2036-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2034-porozumienie-o-wspopracy-w-zakresie-zawodowych-interesow-inynierow-w-europie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2033-grupa-b-8-o-zmianach-w-projekcie-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2025-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2022-andrzej-orczykowski http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2014-szkolenia-i-normy-z-internetu-dla-wszystkich-czonkow-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2010-prezes-piib-polskim-herkulesem-2012 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2008-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2007-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2006-o-kodeksie-budowlanym-i-ustawie-deregulacyjnej-na-prezydium-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1985-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1984-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie-2013 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1983-obradowaa-krajowa-rada http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1978-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1976-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1974-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1973-ksztacenie-kadr-dla-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1969-z-myl-o-dobrym-przygotowaniu-inynierow-do-zawodu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1966-nowe-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1965-ostatnia-krajowa-rada-w-2012-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1964-sarp-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1963-jesienna-sesja-egzaminacyjna http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1961-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1960-grupa-b-8-wspolnie-przeciw-deregulacji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1958-piibinterweniujeuministrasprawiedliwosci http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1956-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1955-grupa-b-8-mowi-nie-planom-deregulacji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1931-nadzwyczajny-jubileuszowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1930-grupa-b-8-dyskutowaa-o-rzdowej-propozycji-deregulacji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1929-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1928-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1926-komunikat-ogoszenie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1927-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1922-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1907-grupa-b-8-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1906-zmiany-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1899-biblioteka-norm-pkn-ju-dostpna-dla-czonkow-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1900-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1898-prawo-zamowie-publicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1897-dostp-do-biblioteki-norm-pkn http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1895-xi-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1873-coraz-wicej-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1867-spotkanie-grupy-b-8-z-ministrem-j-bikiem http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1866-seminarium-pt-qarchitektura-i-inynieria-obiektow-sportowychq http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1865-obradowao-prezydium-kr- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1864-list-otwarty http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1863-o-kodeksie-budowlanym-w-warszawie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1856-o-kodeksie-budowlany-we-wrocawiu http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1855-krajowa-rada--przed-zjazdem http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1854-penienie-nadzoru-autorskiego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1853-o-kodeksie-budowlanym-w-gdasku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1852-przed-xi-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1851-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1820-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1819-konsultacje-w-sprawie-kodeksu-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1805-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1804-apel-przedstawicieli-samorzdow-zawodow-zaufania-publicznego-do-parlamentu-i-rady-ministrow http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1803-obradowaa-krajowa-rada http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1798-raport-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1799-inynierowie-budownictwa-i-nadzor-budowlany-zacieniaj-wspoprac http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1797-iii-konferencja-ekspertow-z-cyklu-innovative-poland-zielona-rewitalizacja http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1776-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1775-xv-konferencja-19-20-kwietnia-2012-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1774-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1773-w-trosce-o-jako-ksztacenia-inyniera http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1772-e-learning-w-piib-system-samodoskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1771-wysoko-skadki-wymaga-zmian http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1770-prezes-piib-w-dolnolskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1758-krajowa-rada-w-wielkopolskiej-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1755-nisza-opata-za-ubezpieczenie-oc http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1756-na-grupie-b-8-o-uproszczeniu-procesu-inwestycyjnego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1750-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1717-przybyo-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1716-pracowite-i-konstruktywne-obrady http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1713-rola-i-znaczenie-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1711-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1710-o-dziaaniu-rzecznikow-odpowiedzialnoci-zawodowej-na-prezydium-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1709-xiv-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1706-jak-ksztaci-przyszych-inynierow http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1707-prezydium-krajowej-rady-obradowao http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1702-grupa-wyszehradzka-w-polsce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1701-o-normach-i-usugach-transgranicznych-na-krajowej-radzie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1700-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1699-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1698-prezydium-kr-piib-obradowao http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1682-krajowaradaobradowaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1697-uczelnie-powinny-podnie-standardy-nauczania http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1677-dyskutowano-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1676-budowa-roku-2010 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1674-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1668-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-w-liczbach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1642-x-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1639-x-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1638-posiedzenie-prezydium-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1622-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1621-prezesi-polskiego-komitetu-normalizacyjnego-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1620-w-sejmie-o-budownictwie-mieszkaniowym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1617-podsekretarz-stanu-z-wizyt-w-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1616-inynierowie-walcz-o-uprawnienia http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1615-przed-x-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1611-posiedzenie-krajowej-rady- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1608-przedstawiciele-piib-na-forum-debaty-publicznej-w-belwederze http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1607-wyniki-ankiety-wrod-uczestnikow-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1606-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1604-eurokody http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1598-stowarzyszenia-w-izbie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1597-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-rozpoczte http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1567-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1553-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1552-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1551-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1550-potrzeba-wspolnego-dziaania http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1541-termin-x-krajowego-zjazdu-ustalony- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1539-piib-wyroniona-na-budmie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1530-jesienna-sesja-egzaminacyjna-zakoczona http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1526-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1516-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1509-o-polskiej-gospodarce-u-prezydenta-rp http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1508-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1505-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1496-trybuna-konstytucyjny-zdecydowa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1492-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1491-klski-ywioowe-a-urbanistyka-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1489-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1460-ethicana http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1459-wiatowy-zjazd-inynierow-polskich http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1452-analiza-wynikow-ankiety-wrod-uczestnikow-egzaminowna-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1451-pierwsze-po-wakacjach-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1450-komunikat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1448-nasza-pomoc-jest-nadal-niezbdna http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1447-prezydium-krajowej-rady-obradowao http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1443-piib-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1441-pierwsze-posiedzenie-krajowej-rady-piib-iii-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1438-budowa-roku-2009 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1402-xx-lecie-izby-projektowania-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1374-wyniki-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1373-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1370-ostatnie-posiedzenie-prezydium-kr-piib-drugiej-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1369-powstaje-reprezentacja-zawodow-zaufania-publicznego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1368-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1364-jak-postepowac-po-powodzi http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1358-kongres-budownictwa-obradowa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1354-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-piib-drugiej-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1353-nasza-pomoc-jest-niezbdna http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1351-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1338-przed-ix-krajowym-zjazdem http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1333-domykanie-kadencji http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1332-stosowanie-eurokodow-w-projektowaniu-budynkow http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1324-kondolencje http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1315-szybsza-weryfikacja-zawiadcze-o-przynalenoci-do-oiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1243-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-woiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1235-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-do-projektu-zaoe-do-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwizku-ze-zmianami-w-organizacji-terenowych-organow-administracji-rzdowej-przyjte-przez-krajow-rad-piib-w-dniu-1703201 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1205-przednamizjazdy http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1242-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1204-zoty-inynier-2009 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1203-budowfirmaroku http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1196-waine-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1194-egzamin-na-uprawnienia-2009-w-statystyce http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1190-dni-iniyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1187-ksztascenie-kadr-wymaga-zmian http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1185-rok-2009-na-rynku-budowlanym http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1184-najlepsze-prace-w-dziedzinie-budownictwa-nagrodzone http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1176-ostatnia-krajowa-rada-w-2009-r http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1171-stowarzyszenia-popierajp-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1168-batalia-o-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1163-jesienna-sesja-egzaminacyjna-rozpocz http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1160-o-minimach-programowych-na-uczelniach http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1158-czas-zebrawodowych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1156-przygotowania-do-jesiennej-sesji-egzaminacyjnej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1155-listopadowy-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1153-zielonogy-sobierzpdowcy http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1154-spd-dyscyplinarny-i-rzecznicy-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-spale http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1125-xi-konferencja-problemy-rzeczoznawstwa-budowlanego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1124-stanowisko-w-sprawie-uprawniea-iniynier-technik http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1118-centralne-uroczystopci-dnia-budowlanych-2009 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1107-komunikat-w-sprawie-rejestracji-znaku-towarowego-piib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1077-warunki-techniczne-w-nowej-formule http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1064-minister-finans http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1063-sejmowa-komisja-infrastruktury http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1059-komunikat-rocznicowe-posiedzenie-stasego-przedstawicielstwa-kongresu-budownictwa-na-temat-budownictwa-mieszkaniowego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1049-asce-american-society-of-civil-engineers-2009-r- http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1048-porozumienie-urbanistarchitekt-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1047-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-wniosku-rzecznika-praw-obywatelskich-z-dnia-12-stycznia-2009-r-dotyczpcego-stwierdzenia-niezgodnopci-ustaw-regulujpcych-funkcjonowanie-samorzpdawodowych-z-konstytucjp-rzeczypospolitej-pol http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1038-komunikat-kodeks-postwania-europejskich-iniynieryplomowanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1017-wytyczne-dotyczpce-postwania-w-sprawie-pwiadczenia-ussug-transgranicznych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/1007-stanowisko-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-poselskiego-projektu-ustawy-o-zmianie-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej-przygotowanego-przez-grupossa-sejm-rp-klubu-parlamentarnego-qprawo-i-sprawiedliwop http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/629-nagrody-ministra-budownictwa http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/630-ankieta-piib-dzip-i-jutro http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/717-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-arch-bud http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/736-prezesi-samorzpdawodaufania-publicznego-pytajp-o-przyszsopolski http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/834-nagrody-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/839-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-ustawy-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/924-pismo-gsgo-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-okresowych-kontroli-obiektudowlanych http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/980-pisma-w-sprawie-ussug-budowlanych-i-pracownik-chiej-republiki-ludowej http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/983-pismo-do-ministra-infrastruktury-cezarego-grabarczyka-w-sprawie-audytu-energetycznego http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/979-pismo-do-m-kutysa-dyr-dep-nieruchomopci-i-planowania-przestrzennego-w-min-infrastruktury-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/978-pismo-do-p-min-o-dziekoego-z-dnia-120808r-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/977-pismo-do-p-min-o-dziekoego-z-dnia-210708r-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/831-sprawozdanie-krajowej-rady-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/830-sprawozdanie-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/829-sprawozdanie-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/828-sprawozdanie-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/817-kompetencje-krajowej-izby http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/809-zawody-zaufania-publicznego-w-pwiadomopci-polak http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/792-komunikat-gunb http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/741-list-grupy-b-8-do-premiera-tuska http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/697-spotkanie-robocze-pomiy-piib-i-institute-of-civil-engineers-z-dn-050707 http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/512-uchwasa-generalna-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-delegat http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/509-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-piib-uchwalis-nowy-kodeks-zasad-etyki-zawodowej-czsonkiib http://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/506-lista-oprodknformacji-do-praw-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-krajach-czsonkowskich-ue-paach-eog-i-w-szwajcarii http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/4099-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2020 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3654-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2019 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3622-2018-10-17-09-56-56 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3621-2018-10-17-09-56-56 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3620-2018-10-17-09-56-56 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3618-zmiana-terminu-w-ogoszeniu-o-rozpoczciu-postpowania-kwalifikacji-wstpnej http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3502-informacja-o-wyborze http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3501-zakoczenie-postpowania-wstpnej-kwalifikacji http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3500-2018-07-06-14-42-20 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3499-informacja-o-wyborze-wykonawcy http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3253-2017-12-18-08-52-56 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/3236-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2018 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2949-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2017 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2886-2016-10-13-09-34-43 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2882-ogoszenie-o-rozpoczciu-postpowania-kwalifikacji-wstpnej http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2677-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2016 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2668-ogoszenie-o-wstpnej-kwalifikacji-na-wykonanie-wielobranowego-projektu-budowlanego- http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2664-obowizkowe-skadki-mona-wliczy-w-koszty http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2629-2015-09-16-09-57-41 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2446-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2015 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2114-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2014 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/2111-zrownowaone-budownictwo-w-ue-informator-cz-xlviii http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/1875-komunikat-o-skadkach-czonkowskich-i-opacie-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2013 http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/1696-komunikat-o-skladkach-i-oplacie-na-ubezpieczenie-oc-w-2012-roku http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/1549-komunikat-w-sprawie-vat-w-budownictwie-mieszkaniowym http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/1506-komunikat-o-skladkach-i-oplacie-na-ubezpieczenie-oc-w-2011-roku http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/1366-ministerstwo-infrastruktury-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-dyrektora-departamentu-rynku-budowlanego-i-techniki http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/927-obowipzkowe-ubezpieczenie-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/421-komunikat-o-sksadkach http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/423-informacja-o-zwrocie-sksadki-za-niewykorzystany-okres-ubezpieczenia-oc-i-niewykorzystanp-cz-sksadki-na-dziasalnopr-piib http://piib.org.pl/komunikaty-dla-czsonkktualnosci-95/422-komunikat-w-sprawie-ubezpieczenia-oc-architekta http://piib.org.pl/konferencje http://piib.org.pl/konferencje/4370-program-konferencji-warsztat-pracy-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/konferencje/4146-pienidze-w-budownictwie-forum-build4future- http://piib.org.pl/konferencje/4145-kup-pan-ceg-czyli-jak-kowalski-kupuje-materiay-budowlane http://piib.org.pl/konferencje/4142-2020-01-27-08-50-41 http://piib.org.pl/konferencje/4139-budownictwo-drogowe-oraz-infrastruktura-drogowa- http://piib.org.pl/konferencje/4110-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/konferencje/4097-2019-10-23-13-27-47 http://piib.org.pl/konferencje/4049-2019-09-09-12-01-29 http://piib.org.pl/konferencje/4034-midzynarodowe-targi-energii-odnawialnej-re-energy http://piib.org.pl/konferencje/4028-targi-techniki-wietlnej-lumenexpo-oraz-salon-elektrotechniki-przemysowej- http://piib.org.pl/konferencje/3965-bim-na-budowie-konferencja--6-czerwca-2019-r http://piib.org.pl/konferencje/3717-2019-02-21-11-28-20 http://piib.org.pl/konferencje/3712-sektory-budownictwa-i-transportu-wobec-rewolucji-technologicznej http://piib.org.pl/konferencje/3711-2019-02-01-14-24-49 http://piib.org.pl/konferencje/3701-2019-01-11-12-45-13 http://piib.org.pl/konferencje/3669-2018-11-23-14-05-44 http://piib.org.pl/konferencje/3571-x-konferencja-dla-budownictwa http://piib.org.pl/konferencje/3570-8-plgbc-greenbuilding-symposium-4102018-warszawa http://piib.org.pl/konferencje/3567-2018-08-17-11-58-11 http://piib.org.pl/konferencje/3561-wiatowy-kongres-inynieryjny-gec-22-26-padziernik-londyn http://piib.org.pl/konferencje/3559-konstrukcje-budowlane-2018 http://piib.org.pl/konferencje/3504-2018-07-09-07-28-42 http://piib.org.pl/konferencje/3453-obowizujce-wymagania-stawiane-urzdzeniom-wentylacyjnym-i-klimatyzacyjnym-wspomaganie-projektowania-bim http://piib.org.pl/konferencje/3452-2018-03-29-11-21-14 http://piib.org.pl/konferencje/3337-ix-forum-budownictwa-i-efektywnoci-energetycznej http://piib.org.pl/konferencje/3245-bim-day-2017-bim-polska-perspektywa-budowa-xxi-wieku http://piib.org.pl/konferencje/3222-efektywno-energetyczna-w-budownictwie http://piib.org.pl/konferencje/3220-konferencja-budowlana-termomodernizacja http://piib.org.pl/konferencje/3204-zatory-patnicze-zmor-budownictwa http://piib.org.pl/konferencje/3199-2017-07-26-09-30-14 http://piib.org.pl/konferencje/3187-2017-07-04-12-17-05 http://piib.org.pl/konferencje/3115-wyroby-budowlane-pod-kontrol http://piib.org.pl/konferencje/3117-2017-03-27-13-05-10 http://piib.org.pl/konferencje/3034-dni-inyniera-budownictwa-budma-2017 http://piib.org.pl/konferencje/2979-ii-lubelskie-forum-drogowe-lubelski-wze-drogowy-dzi-i-jutro http://piib.org.pl/konferencje/2978-vii-forum-budownictwa-pasywnego-i-efektywnoci-energetycznej-w-budownictwie http://piib.org.pl/konferencje/2967-akustyka-budowlana-wymagania-oraz-praktyczne-rozwizania-w-kontekcie-cian-silikatowych http://piib.org.pl/konferencje/2946-2016-11-02-12-58-45 http://piib.org.pl/konferencje/2945-2016-11-02-12-37-17 http://piib.org.pl/konferencje/2881-invitation-to-the-regional-workshop-on-the-implementation-of-the-energy-efficiency-directive-warsaw-14-november http://piib.org.pl/konferencje/2880-cadmat-2017 http://piib.org.pl/konferencje/2879-vi-europejski-kongres-maych-i-rednich-przedsibiorstw http://piib.org.pl/konferencje/2850-kongres-poarnictwa-fireexpo-2016 http://piib.org.pl/konferencje/2815-iii-forum-ekologiczne http://piib.org.pl/konferencje/2800-2016-05-01-06-16-12 http://piib.org.pl/konferencje/2786-2016-03-10-11-10-04 http://piib.org.pl/konferencje/2694-budma-2016 http://piib.org.pl/konferencje/2671-konferencja-transport-research-arena-tra2016 http://piib.org.pl/konferencje/2665-2015-11-13-08-38-12 http://piib.org.pl/konferencje/2662-2015-10-30-09-26-47 http://piib.org.pl/konferencje/2660-8th-international-conference-on-arch-bridges-arch-2016 http://piib.org.pl/konferencje/2637-rusza-badanie-bim-polska-perspektywa-zachcamy-do-podzielenia-si-swoj-opini http://piib.org.pl/konferencje/2634-2015-09-28-10-21-12 http://piib.org.pl/konferencje/2626-wyroby-budowlane-pod-kontrol http://piib.org.pl/konferencje/2605-warsztaty-pracy-projektanta-i-rzeczoznawcy-instalacji-i-sieci-sanitarnych-ankieta http://piib.org.pl/konferencje/2510-2015-04-16-10-42-12 http://piib.org.pl/konferencje/2478-konferencja-transport-research-arena-tra2016 http://piib.org.pl/konferencje/2472-konferencja-izolacje-2015 http://piib.org.pl/konferencje/2398-darmowe-forum-budownictwa-energooszczdnego-w-ramach-renexpo-poland-2014 http://piib.org.pl/konferencje/2381-zakres-2-europejskiego-dnia-inyniera-mobilni-inynierowie-tworz-innowacyjn-europ-20-listopada-hotel-sofitel-bruksela http://piib.org.pl/konferencje/2375-komunikat-informacyjny-o-vi-lskim-forum-inwestycji-budownictwa-nieruchomoci http://piib.org.pl/konferencje/2311-2014-04-30-08-38-20 http://piib.org.pl/konferencje/2310-2014-04-30-08-15-47 http://piib.org.pl/konferencje/2249-konferencja-qstandardy-bhp-w-praktycznej-realizacji-na-placu-budowyq http://piib.org.pl/konferencje/2216-vi-konferencja-dla-budownictwa http://piib.org.pl/konferencje/2205-the-8th-international-conference-amcm-2014 http://piib.org.pl/konferencje/2060-ii-wiatowy-zjazd-inynierow-polskich http://piib.org.pl/konferencje/2035-konferencja-szkolenie-nt-rynek-budowlany-oraz-ceny-w-badaniach-i-statystyce-2013r http://piib.org.pl/konferencje/2032-v-konferencja-dla-budownictwa-21-2205-hotel-narvil http://piib.org.pl/konferencje/2027-zaproszenie-do-udziau-w-konferencji-nt-finansowanie-kredytowanie-ubezpieczenia-kontraktow-budowlanych http://piib.org.pl/konferencje/1610-xiv-konferencja-qinwestor-i-projektant-w-ksztatowaniu-przestrzeniq http://piib.org.pl/konferencje/1986-midzynarodowa-konferencja-naukowa-transport-xxi-wieku http://piib.org.pl/konferencje/2009-xvi-konferencja-przygotowanie-i-realizacja-inwestycji-budowlanych-w-perspektywie-finansowej-ue http://piib.org.pl/konferencje/2023-konferencja-naukowo-techniczna-85-lat-pierwszego-polskiego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/konferencje/2026-zaproszenie-konferencja-szkoleniowa-qakustyka-w-projektowaniu-i-realizacji-obiektow-budowlanychq-warszawa-16052013 http://piib.org.pl/konferencje/relacje-po http://piib.org.pl/konferencje/relacje-po/3722-2019-02-28-14-28-02 http://piib.org.pl/konferencje/relacje-po/3267-bim-day-2017 http://piib.org.pl/po-godzinach http://piib.org.pl/po-godzinach/4036-viii-mistrzostwa-polski-piib-w-brydu-sportowym http://piib.org.pl/po-godzinach/3102-2017-03-06-13-47-37 http://piib.org.pl/po-godzinach/2817-2016-06-07-11-55-40 http://piib.org.pl/po-godzinach/2661-iv-mistrzostwa-polski-piib-w-brydu-sportowym http://piib.org.pl/po-godzinach/2648-vi-midzynarodowe-zawody-pywackie-qmastersq http://piib.org.pl/po-godzinach/2396-iii-mistrzostwach-polski-w-brydu-sportowym http://piib.org.pl/po-godzinach/2390-2014-08-12-06-59-05 http://piib.org.pl/po-godzinach/2028-ii-mistrzostwa-polski-samorzdow-zawodowych-w-brydu-sportowym-misja http://piib.org.pl/po-godzinach/2165-zapraszaj-inynierow-na-jachty http://piib.org.pl/po-godzinach/2178-ii-mistrzostwa-polski-w-brydu-sportowym http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/4357-2020-10-05-12-38-17 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/1905-rozporzdzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/1904-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-szczegoowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/1201-ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/589-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-wzoru-protokosu-obowipzkowej-kontroli http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/563-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-wzorwniosku-o-pozwolenie-na-budowopwiadczenia-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomopcip-na-cele-budowlane-i-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/585-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-30-sierpnia-2004-r-w-sprawie-warunk-trybu-postwania-w-sprawach-rozbi-nieuiytkowanych-lub-niewykonych-obiektudowlanych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/586-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-3-lipca-2003-r-w-sprawie-rozbi-obiektudowlanych-wykonywanych-metodp-wybuchowp http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/607-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-czerwca-2002-r-w-sprawie-dziennika-budowy-montaiu-i-rozbi-tablicy-informacyjnej-oraz-ogsoszenia-zawierajpcego-dane-dotyczpce-bezpieczea-pracy-i-ochrony-zdrowia http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/602-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-3-lipca-2003-r-w-sprawie-ksipiki-obiektu-budowlanego http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/prawo-budowlane-aktyprawne-177/600-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-19-listopada-2001-r-w-sprawie-rodzajbiektudowlanych-przy-kth-realizacji-jest-wymagane-ustanowienie-inspektora-nadzoru-inwestorskiego http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/szczeg-przepisy-budowlane-aktyprawne-178 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/szczeg-przepisy-budowlane-aktyprawne-178/726-ustawa-z-dnia-4-lutego-1994-r-prawo-geologiczne-i-gcze http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/szczeg-przepisy-budowlane-aktyprawne-178/562-ustawa-z-dnia-11-sierpnia-2001-r-o-szczegch-zasadach-odbudowy-remont-rozbi-obiektudowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dziasania-iywiosu http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/wyroby-budowlane-aktyprawne-179 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/wyroby-budowlane-aktyprawne-179/592-ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-wyrobach-budowlanych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/wyroby-budowlane-aktyprawne-179/558-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-8-listopada-2004-r-w-sprawie-aprobat-technicznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-upowainionych-do-ich-wydawania http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/1040-rozporzidzenie-ministra-brodowiska-z-dnia-20-kwietnia-2007-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudowle-hydrotechniczne-i-ich-usytuowanie http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/593-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudynki-i-ich-usytuowanie-cz-1 http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/616-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-30-lipca-2001-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaieci-gazowe http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/614-rozporzidzenie-ministra-rolnictwa-i-gospodarki-mywnobciowej-z-dnia-7-pafdziernika-1997-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudowle-rolnicze-i-ich-usytuowanie http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/572-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-25-czerwca-2003-r-w-sprawie-sposobu-zgsaszania-oraz-oznakowania-przeszkotniczych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/555-rozporzidzenie-ministra-transportu-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-31-sierpnia-1998-r-w-sprawie-przepisechniczno-budowlanych-dla-lotnisk-cywilnych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/810-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-21-listopada-2005-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaazy-i-stacje-paliw-psynnych-rurocipgi-przesysowe-dalekosie-ssuipce-do-transportu-ropy-naftowej-i-produktaftowych-i-ich-usytuowanie http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/579-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-pafdziernika-2005-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadatelekomunikacyjne-obiekty-budowlane-i-ich-usytuowanie http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/594-rozporzpdzenie-ministra-gospodarki-morskiej-z-dnia-23-pafdziernika-2006-r-w-sprawie-warunkechnicznych-uiytkowania-oraz-szczegego-zakresu-kontroli-morskich-budowli-hydrotechnicznych http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/617-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-2-wrzepnia-2004-r-w-sprawie-szczegego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robudowlanych-oraz-programu-funkcjonalno-uiytkowego http://piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/3122-2017-04-02-11-19-20 http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77 http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/1675-rozporzdzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-28-kwietnia-2011-r-zmieniajce-rozporzdzenie-w-sprawie-stau-adaptacyjnego-i-testu-umiejtnoci-w-toku-postpowania-o-uznanie-kwalifikacji-zawodowych-do-wykonywania-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/583-ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/554-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-31pafdziernika-2002-r-w-sprawie-szczegych-zasad-i-trybu-postwania-dyscyplinarnego-w-stosunku-do-czsonkamorzpdawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/553-rozporzidzenie-ministra-finans-z-dnia-11-grudnia-2003-r-w-sprawie-obowipzkowego-ubezpieczenia-odpowiedzialnopci-cywilnej-architektraz-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/576-ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/783-ustawa-z-dnia-18-marca-2008-r-o-zasadach-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-nabytych-w-paach-czsonkowskich-unii-europejskiej http://piib.org.pl/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/619-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-27-stycznia-2006-r-uchylajpce-rozporzpdzenie-w-sprawie-odbywania-staiu-adaptacyjnego-oraz-przeprowadzania-testu-umiejopci-w-toku-postwania-o-uznanie-nabytych-w-paach-czsonkowskich-unii-europejskiej-kwalifikacji-do http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60 http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76 http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/ochrona-przeciwpoiarowa-aktyprawne-69 http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/ochrona-przeciwpoiarowa-aktyprawne-69/728-ustawa-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-ochronie-przeciwpoiarowej http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/ochrona-przeciwpoiarowa-aktyprawne-69/621-rozporzidzenie-ministra-spraw-wewnrznych-i-administracji-z-dnia-16-czerwca-2003-r-w-sprawie-przeciwpoiarowego-zaopatrzenia-w-wodraz-droiarowych http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/ochrona-przeciwpoiarowa-aktyprawne-69/1507-rozporzdzenie-ministra-spraw-wewntrznych-i-administracji-z-dnia-7-czerwca-2010-r-w-sprawie-ochrony-przeciwpoarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/ochrona-przeciwpoiarowa-aktyprawne-69/2738-rozporzdzenie-ministra-spraw-wewntrznych-i-administracji-w-sprawie-uzgadniania-projektu-budowlanego-pod-wzgldem-ochrony-przeciwpoarowej http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/przepisy-sanitarne-aktyprawne-78 http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/przepisy-sanitarne-aktyprawne-78/784-ustawa-z-dnia-14-marca-1985-r-o-paowej-inspekcji-sanitarnej http://piib.org.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/przepisy-sanitarne-aktyprawne-78/622-rozporzidzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-29-listopada-2002-r-w-sprawie-rzeczoznawco-spraw-sanitarnohigienicznych http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68 http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-prodowiska-aktyprawne-181 http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-prodowiska-aktyprawne-181/2051-ustawa-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-prodowiska-aktyprawne-181/832-ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-prodowiska- http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-zabytkktyprawne-70 http://piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-zabytkktyprawne-70/587-ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytk-opiece-nad-zabytkami http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66 http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/zagospodarowanie-przestrzenne-aktyprawne-58 http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/zagospodarowanie-przestrzenne-aktyprawne-58/729-ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/zagospodarowanie-przestrzenne-aktyprawne-58/625-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-sierpnia-2003-r-w-sprawie-wymaganego-zakresu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/zagospodarowanie-przestrzenne-aktyprawne-58/626-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-sierpnia-2003-r-w-sprawie-sposobu-ustalania-wymagatyczpcych-nowej-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-w-przypadku-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/zagospodarowanie-przestrzenne-aktyprawne-58/624-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-sierpnia-2003-r-w-sprawie-oznaczenazewnictwa-stosowanych-w-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-oraz-w-decyzji-o-warunkach-zabudowy http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/geodezja-aktyprawne-72 http://piib.org.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-geodezja-aktyprawne-66/geodezja-aktyprawne-72/662-ustawa-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne http://piib.org.pl/normalizacja-i-polskie-normy-aktyprawne-67 http://piib.org.pl/normalizacja-i-polskie-normy-aktyprawne-67/550-ustawa-z-dnia-12-wrzepnia-2002-r-o-normalizacji http://piib.org.pl/normalizacja-i-polskie-normy-aktyprawne-67/627-obwieszczenie-prezesa-polskiego-komitetu-normalizacyjnego-z-dnia-6-kwietnia-2004-r-w-sprawie-wykazu-norm-zharmonizowanych http://piib.org.pl/normalizacja-i-polskie-normy-aktyprawne-67/552-rozporzidzenie-rady-ministr-z-dnia-23-grudnia-2002-r-w-sprawie-sposobu-funkcjonowania-krajowego-systemu-notyfikacji-norm-i-aktrawnych http://piib.org.pl/ceny-aktyprawne-62 http://piib.org.pl/ceny-aktyprawne-62/779-ustawa-z-dnia-5-lipca-2001-r-o-cenach- http://piib.org.pl/drogi-aktyprawne-63 http://piib.org.pl/drogi-aktyprawne-63/923-ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych http://piib.org.pl/prawo-wodne-aktyprawne-74 http://piib.org.pl/prawo-wodne-aktyprawne-74/780-ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne- http://piib.org.pl/zamnia-publiczne-aktyprawne-57 http://piib.org.pl/zamnia-publiczne-aktyprawne-57/833-ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamblicznych http://piib.org.pl/energetyka-aktyprawne-65 http://piib.org.pl/energetyka-aktyprawne-65/732-ustawa-z-dnia-10-kwietnia-1997-r-prawo-energetyczne http://piib.org.pl/pozostase-aktyprawne-71 http://piib.org.pl/pozostase-aktyprawne-71/781-ustawa-z-dnia-4-lutego-1994-r-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych- http://piib.org.pl/kontakt-biuroprasowe-246 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/4302-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/4253-2020-06-01-09-17-47 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/4224-poprawka-piib-w-sejmie-rp- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/4223-dziaania-piib-zwizane-z-sytuacj-epidemiczn-w-polsce- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/4222-budujemy-wsparcie--dzikujemy-bohaterom- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3999-inynierowie-budownictwa-maj-prawo-do-projektowania-architektonicznego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3998-2019-06-10-12-29-26 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3997-2019-06-07-07-56-49 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3710-senat-rp-zmierza-do-wykonania-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3709-2019-01-07-14-50-18 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3708-o-pracach-w-senacie-rp-zwizanych-z-wykonaniem-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3707-forum-gospodarczym-budownictwa-build4future http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3604-centralne-obchody-dnia-budowlanych-2018 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3603-rozmowy-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-nad-projektami-odrbnych-ustaw-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3564-2018-07-02-12-04-25 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3563-2018-06-30-06-59-51 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3562-program-dziaania-piib-w-latach-2018-2022 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3491-2018-06-27-08-25-07 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3482-xxxi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3481-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3480-mielimy-racj-tk-uzna-zasadno-wniosku-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3269-kreatorzy-budownictwa-roku-2017 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3268-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa-o-projekcie-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3206-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-w-statystyce http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3168-2017-07-02-17-30-04 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3161-2017-06-20-09-01-57 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3041-2017-02-07-07-32-49 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3040-dni-inyniera-budownictwa-budma-2017 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3038-nadalimy-5512-uprawnie-budowlanych-w-roku-2016 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/3037-laury-dla-dolnolskiej-i-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2948-rodowisko-budowlane-zwiera-szyki-razem-dla-dobra-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2947-2016-10-18-07-21-22 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2821-2016-06-21-12-15-27 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2820-co-przeszkadza-a-co-pomaga-w-wykonywaniu-zawodu-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2696-przedstawiciel-piib-wiceprezydentem-ecec- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2695-oni-ju-mog-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-xxvi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2560-2015-06-17-12-34-07 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2556-2015-06-12-06-31-33 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2508-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2505-jubileusz-85-lecia-prof-zbigniewa-grabowskiego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2477-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-popieraj-stanowisko-piib-w-sprawie-zmian-w-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanym http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2476-nasi-herkulesi-2014 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2466-tytuy-kreatora-budownictwa-rozdane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2437-2014-10-27-12-14-55 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2426-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2338-xiii-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2335-2014-06-23-07-15-37 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2315-xiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2280-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2252-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2226-piib-wystpuje-w-obronie-swoich-czonkow-posiadajcych-uprawnienia-do-adaptacji-projektow-powtarzalnych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2225-zagroenia-wynikajce-ze-zmian-wprowadzonych-przez-sejmow-komisj-nadzwyczajn-ds-zwizanych-z-ograniczaniem-biurokracji http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2198-xxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2197-konferencja-samorzd-zawodowy-w-demokratycznym-pastwie-prawa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2177-wysuchanie-publiczne-w-sejmie-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2117-piib-mowi-nie-takim-zmianom http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2109-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2012-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2105-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2058-prezes-piib-polskim-herkulesem-2012 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2057-ksztacenie-kadr-dla-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2056-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie-2013 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2055-andrzej-orczykowski http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2054-grupa-b-8-o-zmianach-w-projekcie-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2053-porozumienie-o-wspopracy-w-zakresie-zawodowych-interesow-inynierow-w-europie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/2052-inynierowie-zdobywaj-uprawnienia http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1970-z-myl-o-dobrym-przygotowaniu-inynierow-do-zawodu http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1959-piibinterweniujeuministrasprawiedliwosci http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1957-grupa-b-8-mowi-nie-planom-deregulacji http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1932-nadzwyczajny-jubileuszowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1896-inynierowie-oceniali-swoj-samorzd http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1870-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2011-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1868-xi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1843-konsultacje-w-sprawie-kodeksu-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1842-apel-przedstawicieli-samorzdow-zawodow-zaufania-publicznego-do-parlamentu-i-rady-ministrow-rp http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1841-inynierowie-budownictwa-i-nadzor-budowlany-zacieniaj-wspoprac http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1840-raport-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1769-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1765-dyskutowano-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1764-uczelnie-powinny-podnie-standardy-nauczania http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1763-grupa-wyszehradzka-w-polsce http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1762-jak-ksztaci-przyszych-inynierow http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1761-xiv-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1760-rola-i-znaczenie-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1759-przybyo-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1643-inynierowie-obradowali-na-zjedzie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1641-piib-w-statystyce-w-2010-roku http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1640-x-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1609-przyszli-inynierowie-chc-wicej-praktyki-na-studiach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1540-piib-wyroniona-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1495-ethicana http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1494-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1493-klski-ywioowe-a-urbanistyka-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1444-piib-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1440-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1439-wyniki-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1372-andrzej-dobrucki-nowy-prezes-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1371-zaproszenie-na-konferencj-prasow-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-18062010 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1367-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1365-poradnik-dla-powodzian http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1359-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2009-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1352-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1325-polska-izba-inynierow-budownictwa-po-8-latach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1314-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-woiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1313-zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-06022007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1312-parlamentarzypci-w-siedzibie-piej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1311-ankieta-piib-o-roli-i-miejscu-samorzpdu-zawodowego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1310-piib-podpisasa-umow-wspacy-z-wydawnictwem-qmuratorq http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1309-piib-o-minimach-programowych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1308-przygotowania-do-vi-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1307-szkolenie-w-serocku http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1306-rada-krajowa-o-zmianach-w-statucie-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1305-piib-po-piu-latach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1304-polska-izba-inmynier-budownictwa-w-liczbach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1303--zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-22062007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1302-prezes-piib-apeluje http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1301-vi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1300-polska-izba-iniynierudownictwa-o-projekcie-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1299-komunikat-grupy-b8 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1298-posiedzenie-rady-krajowej-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1297-nowa-siedziba-masopolskiej-oiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1296-raport-piib-dzip-i-jutro http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1295-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1294-budujemy-bezpiecznie-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-informacja http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1293-najwainiejsze-tezy-z-referatu-prezesa-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-prof-zbigniewa-grabowskiego-wygsoszonego-podczas-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1292-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1291-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1290-polska-izba-iniynierudownictwa-informacje-podstawowe http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1289-prezesi-samorzpdawodaufania-publicznego-pytajp-o-przyszsopolski http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1288-skarbnicy-okrwi-zaopiniowali-zasady-gospodarki-finansowej-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1287-deklaracja-grupy-wyszehradzkiej http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1286-iniynierowie-z-grupy-wyszehradzkiej-chcp-bezpieczea-w-budownictwie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1285-wspaca-biuletynkrwych-z-qiniynierem-budownictwaq http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1284-spotkanie-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-sipdyscyplinarnych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1283-piib-przystppisa-do-programu-foresight-polska-2020 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1281-seminarium-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1280-zmiany-w-statucie-piib-przyj http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1279-pentor-zbada-wizerunek-iniyniera-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1278-list-grupy-b-8-do-premiera-tuska http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1277-ministerstwo-infrastruktury-chce-wspacy-z-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1276-zapowiedf-dobrej-wspacy-piib-z-sejmem http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1275-dni-iniyniera-budownictwa-na-qbudmie-2008q http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1274-etyka-jest-elementem-padu-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1273-rada-krajowa-piib-zwosasa-vii-zjazd-sprawozdawczy http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1272-uczelnie-powinny-podnieptandardy-nauczania http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1271-dobra-wspaca-piib-ze-stowarzyszeniami http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1270-prezes-piib-polskim-herkulesem-2007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1269-iniynierowie-budownictwa-w-pwiadomopci-polak http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1268-informacja-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1267-wywiad-z-prezesem-piib-prof-zbigniewem-grabowskim http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1266-uczelnie-powinny-podnieptandardy http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1265-piib-krytycznie-ocenia-projekty-rozporzpdze http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1264-zapowiedf-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1263-krajowa-rada-piib-przygotowuje-sio-zjazdu http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1262-possowie-wystawili-izbie-dobrp-ocen http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1261-projekt-nowelizacji-sprzeczny-z-konstytucjp http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1259-vii-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1258-informacja-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1257-qtrzeba-wzmacniaompetencje-samorzpdq http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1256-piib-ocenisa-projekt-nowego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1255-piib-krytykuje-odebranie-uprawnieiynierom-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1254-paszporty-energetyczne-tylko-dla-ekspert http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1253-certyfikaty-energetyczne-powinni-wystawiaylko-profesjonalipci- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1252-iniynierowie-b-uroczypcie-plubowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1251-piib-krytycznie-ocenia-wniosek-rzecznika-praw-obywatelskich http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1250-rzecznicy-i-sidy-si-dobrze-przygotowane-do-nowych-obowiazk http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1249-jak-ksztasceni-sp-iniynierowie-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1248-piib-i-pzitb-bliiej-uzgodniesprawie-przywria-uprawniechnikom-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1247-piib-w-statystyce-w-2008-roku http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1246-zblima-siviii-zjazd-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1245-piib-jest-naszym-podstawowym-partnerem-legislacyjnym http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1244-krajowa-rada-piib-za-uprawnieniami-dla-technik http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1236-krajowa-rada-piib-za-inspekcj-nadzoru-budowlanego- http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1231-przednamizjazdy http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1195-egzamin-na-uprawnienia-2009-w-statystyce http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1175-stowarzyszenia-popierajp-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1169-batalia-o-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1161-o-minimach-programowych-na-uczelniach http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1159-czas-zebrawodowych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1152-stanowisko-piib-w-sprawie-sporzpdzania-pwiadectw-energetycznych http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1138-zielonogy-sobierzpdowcy http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1141-dziemdowlanych-2009 http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1140-jednym-gsosem-w-sprawie-uprawnie http://piib.org.pl/materiasy-dla-mediiuroprasowe-255/1139-iniynier-moie-sporzpdzawiadectwa-charakterystyki-energetycznej http://piib.org.pl/patronaty http://piib.org.pl/sprostowania-biuroprasowe-248 http://piib.org.pl/rok-2003-budzetifinanse-106 http://piib.org.pl/rok-2003-budzetifinanse-106/434-zasady-gospodarki-finansowej-izb-inmynier-budownictwa-na-rok-2003 http://piib.org.pl/rok-2004-budzetifinanse-173 http://piib.org.pl/rok-2004-budzetifinanse-173/183-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-rok-2004-uchwalone-przez-ii-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-13-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/rok-2004-budzetifinanse-173/225-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-rok-2004-aktualizacja-na-18062004-uchwalone-przez-iii-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-18-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/rok-2005-budzetifinanse-174 http://piib.org.pl/rok-2005-budzetifinanse-174/184-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-rok-2005-uchwalone-przez-iii-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-18-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/rok-2005-budzetifinanse-174/187-budmet-krajowej-izby-inmynier-budownictwa-na-2005-rok-aktualizacja http://piib.org.pl/rok-2006-budzetifinanse-175 http://piib.org.pl/rok-2006-budzetifinanse-175/192-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-rok-2006-zaktualizowane-przez-iv-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-17-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/rok-2006-budzetifinanse-175/185-budmet-krajowej-izby-inmynier-budownictwa-na-2006-rok http://piib.org.pl/rok-2007-budzetifinanse-176 http://piib.org.pl/rok-2007-budzetifinanse-176/295-budmet-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-2007-rok http://piib.org.pl/rok-2007-budzetifinanse-176/294-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-poprawione-i-uzupepnione-przez-v-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-23-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/rok-2008-budzetifinanse-231 http://piib.org.pl/rok-2008-budzetifinanse-231/973-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-poprawione-i-uzupepnione-przez-v-krajowy-zjazd-piib-w-warszawie-23-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/rok-2008-budzetifinanse-231/971-budmet-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-2008-rok http://piib.org.pl/rok-2009-budzetifinanse-232 http://piib.org.pl/rok-2009-budzetifinanse-232/975-budmet-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-2009-rok http://piib.org.pl/rok-2009-budzetifinanse-232/974-zasady-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-rok-2009-uchwalone-przez-vii-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-warszawie-20-21-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/rok-2010-budzetifinanse-244 http://piib.org.pl/rok-2010-budzetifinanse-244/1117-budmet-polskiej-izby-inmynier-budownictwa-na-2010-rok http://piib.org.pl/rok-2011-budzetifinanse-244 http://piib.org.pl/rok-2011-budzetifinanse-244/1490-budzet-polskiej-izby-inzynierow-budownictwa-na-2011-rok http://piib.org.pl/rok-2012 http://piib.org.pl/rok-2012/1751-budzet-polskiej-izby-inzynierow-budownictwa-na-2012-rok http://piib.org.pl/rok-2013 http://piib.org.pl/rok-2013/2013-budet-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-2013-rok http://piib.org.pl/rok-2014 http://piib.org.pl/rok-2014/2376-budet-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-2014-rok http://piib.org.pl/rok-2015 http://piib.org.pl/rok-2015/2462-budet-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-2014-rok http://piib.org.pl/rok-2016 http://piib.org.pl/rok-2016/2699-2016-01-28-10-40-22 http://piib.org.pl/rok-2017 http://piib.org.pl/rok-2017/3476-2017-05-12-10-34-38 http://piib.org.pl/rok-2018 http://piib.org.pl/rok-2018/3474-2018-05-22-10-13-19 http://piib.org.pl/rok-2019 http://piib.org.pl/rok-2019/3968-2018-05-22-10-13-19 http://piib.org.pl/rok-2020 http://piib.org.pl/rok-2020/4135-2020-01-13-11-05-55 http://piib.org.pl/komunikaty-kkk-kkk-183 http://piib.org.pl/komunikaty-kkk-kkk-183/2463-komunikat-w-sprawie-opat-za-postpowanie-kwalifikacyjne-w-sprawie-nadania-uprawnie-w-roku-2015 http://piib.org.pl/komunikaty-kkk-kkk-183/453-procedura-wyjabniania-witpliwobci-dotyczicych-trebci-decyzji-o-nadaniu-uprawniebudowlanych-w-trybie-art-113-s-2-kpa http://piib.org.pl/komunikaty-kkk-kkk-183/539-opsata-skarbowa http://piib.org.pl/komunikaty-kkk-kkk-183/507-interpretacje-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/terminarz-posiedzek-kkk-155 http://piib.org.pl/regulaminy-kkk-kkk-132 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/3553-2018-07-19-20-44-27 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/3554-2018-07-19-20-47-30 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/546-uchwasa-kkk-nr-106-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/545-uchwasa-kkk-nr-206-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/544-uchwasa-kkk-nr-306-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczpcych-sekretarza-oraz-czsonkrezydium-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/543-uchwasa-kkk-nr-406-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/542-uchwasa-kkk-nr-506-w-sprawie-regulaminu-przeprowadzania-egzamin-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/541-uchwasa-kkk-nr-606-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2006-kkk-189/540-uchwasa-kkk-nr-706-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/807-uchwasa-kkk-nr-107-w-sprawie-zmiany-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowskich-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-handlu-efta-stron-umowy-o-europejs http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/806-uchwasa-kkk-nr-207-w-sprawie-zmiany-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/805-uchwasa-kkk-nr-307-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/804-uchwasa-kkk-nr-407-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/803-uchwasa-kkk-nr-507-w-sprawie-zmiany-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-nie-nadano-biegu http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/802-uchwasa-kkk-nr-607-w-sprawie-zasad-opiniowania-programtudi http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2007-kkk-222/801-uchwasa-kkk-nr-707-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/1005-uchwasa-nr-908 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/990-uchwasa-nr-808 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/989-uchwasa-nr-708 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/988-uchwasa-nr-608 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/987-uchwasa-nr-508-anulowano http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/986-uchwasa-nr-408-w-sprawie-ustalenia-wymagaogramowych-dla-uczelni-ksztascpcych-na-kierunku-budownictwo-anulowano http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/985-uchwasa-nr-308- http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/984-uchwasa-nr-208 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2008-kkk-220/794-uchwasa-kkk-nr-108-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240/1036-uchwasa-nr-1kkk09-z-dnia-30-stycznia-2009-r-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240/1037-uchwasa-nr-2kkk09-z-dnia-30-stycznia-2009-r-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240/1180-uchwasa-nr-3kkk09-z-dnia-8-pafdziernika-2009-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240/1188-uchwasa-nr-4kkk09-z-dnia-8-pafdziernika-2009-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-przeprowadzania-egzamin-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2009-kkk-240/1189-uchwasa-nr-5-kkk09-z-dnia-8-pafdziernika-2009-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-szczegego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchway-kkk-2010 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchway-kkk-2010/1322-uchwaa-nr-1kkk10-z-dnia-12-marca-2010-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchway-kkk-2010/1323-uchwaa-nr-2kkk10-z-dnia-12-marca-2010-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchway-kkk-2010/1461-uchwaa-nr-3kkk10-z-dnia-19-sierpnia-2010-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchway-kkk-2010/1462-uchwaa-nr-4kkk10-z-dnia-19-sierpnia-2010-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-regulaminu-postpowania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytuu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011/1712-uchwaa-nr-5kkk11-z-dnia-27-padziernika-2011-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-zmiany-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011/1681-uchwaa-nr-4kkk11-z-dnia-18-sierpnia-2011-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011/1680-uchwala-nr-3kkk11-z-dnia-14-kwietnia-2011-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-uzupenienia-skadu-czonkow-prezydium-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011/1679-uchwala-nr-2kkk11-z-dnia-10-marca-2011-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/uchwaly-kkk-2011/1678-uchwala-nr-1kkk11-z-dnia-10-marca-2011-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012/1977-uchwaa-nr-5kkk12-z-dnia-13-grudnia-2012-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012/1946-uchwaa-nr-4kkk12-z-dnia-7-wrzenia-2012-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012/1780-uchwaa-nr-3kkk12-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-2-lutego-2012-r-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane-cz-ii- http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012/1779--uchwaa-nr-2kkk12-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-2-lutego-2012-r-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2012/1778-uchwaa-nr-1kkk12-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-2-lutego-2012-r-r-w-sprawie-raportu-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2013 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2013/2029-uchwaa-nr-1kkk13-z-dnia-6-marca-2013-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2013/2030-uchwaa-nr-2kkk13-z-dnia-6-marca-2013-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane- http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2013/2031-uchwaa-nr-3kkk13-z-dnia-6-marca-2013-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-przeprowadzania-egzaminow-i-nadawania-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2013/2207-uchwaa-nr-4kkk13-z-dnia-6-wrzenia-2013-r-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-szczegoowego-programu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane- http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2481-2015-03-03-14-00-10 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2480-2015-03-03-13-57-59 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2435-2014-10-24-12-46-01 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2261-2014-03-19-15-14-56 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2410-2014-09-18-12-10-49 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2411-2014-09-18-12-11-43 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2412-2014-09-18-12-12-14 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2014/2413-2014-09-18-12-12-59 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2015 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2015/2482-2015-03-05-13-03-19 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2015/2483-2015-03-05-13-18-20 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2015/2484-2015-03-05-13-20-33 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2015/2962-2016-11-25-08-46-12 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2016 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2016/2875-2016-09-14-10-22-59 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2016/2876-2016-09-14-10-42-29 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2016/2977-2017-01-03-09-44-01 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2017 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2017/3197-2017-07-18-10-38-22 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2017/3214-2017-09-13-09-48-35 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2017/3215-2017-09-13-09-53-52 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2018 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2018/3553-2018-07-19-20-44-27 http://piib.org.pl/uchwaly-kkk-kkk-980019/2018/3554-2018-07-19-20-47-30 http://piib.org.pl/szczegy-program-egzamina-uprawnienia-budowlane-kkk-146 http://piib.org.pl/wykaz-przepis-obowipzujpcy-zakres-ich-znajomosci-na-uprawnienia-budowlane-kkk-153 http://piib.org.pl/przyksadowe-pytania-na-egzamin-testowy-na-uprawnienia-budowlane-kkk-145 http://piib.org.pl/przyksadowe-wyjapnienia-dotyczpce-zakresu-uprawniedowlanych-kkk-154 http://piib.org.pl/regulamin-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-kkkregulaminy-128 http://piib.org.pl/regulamin-postpowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/regulamin-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-kkkregulaminy-131 http://piib.org.pl/regulamin-kkr-kkr-156 http://piib.org.pl/terminarz-posiedzer-kkr-157 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/4124-2019-12-18-11-54-35 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/4082-2019-10-18-11-40-00 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3928-2019-04-02-10-33-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3929-2019-04-02-10-43-21 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3930-2019-04-02-10-45-43 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3931-2019-04-02-10-48-28 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3932-2019-04-02-10-51-07 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3933-2019-04-02-11-00-13 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3934-2019-04-02-11-02-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3942-2019-04-17-10-57-35 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3943-2019-04-17-11-01-47 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3960-2019-05-15-11-09-50 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3961-2019-05-15-11-21-00 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/3989-uchwaa-nr-13vkkr2019-z-dnia-11062019-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/4050-2019-09-10-09-22-53 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2002 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2002/480-uchwapa-nr-1kkr2002-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-15102002r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2002/481-uchwapa-nr-2kkr2002-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-12-grudnia-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/482-uchwapa-nr-3kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-wrzepnia-2003r-w-sprawie-przekazywania-opinii-prawnych http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/483-uchwapa-nr-4kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-wrzepnia-2003r-w-sprawie-realizacji-problemierowanych-przez-okrwe-rady-do-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/484-uchwapa-nr-5kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-wrzepnia-2003r-w-sprawie-czsonkostwa-w-piib-osesnipcych-funkcje-w-organach-izby http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/485-uchwapa-nr-6kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-wrzepnia-2003r-w-sprawie-sprawozdanansowych-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/486-uchwapa-nr-7kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-wrzepnia-2003r-w-sprawie-sprawozdanansowych-okrwych-komisji-rewizyjnych http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/487-uchwapa-nr-8kkr2003-z-dnia-4-grudnia-2003r-w-sprawie-powosania-biegsego-rewidenta http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2003/488-uchwapa-nr-9kkr2003-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-4-grudnia-2003r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-2okr-kup2003-okrwej-komisji-rewizyjnej-kujawsko-pomorskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2004 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2004/489-uchwapa-nr-10kkr2004-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-17-maja-2004r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokoslanowanych-kontroli-dziasalnopci-organ-biura-krajowej-izby-w-roku-2003 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2004/490-uchwapa-nr-11kkr2004-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-17-maja-2004r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-kr-piib-za-rok-2003 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2004/491-uchwapa-nr-1204-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2004r-w-sprawie-instrukcji-przeprowadzania-przez-krajowp-i-okrwe-komisje-rewizyjne-kontroli-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2005 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2005/492-uchwapa-nr-13kkr2005-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23052005-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokoslanowanych-kontroli-dziasalnopci-organ-biura-krajowej-izby-w-roku-2004 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2005/493-uchwapa-nr-14kkr2005-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23052005-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2004 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2005/494-uchwapa-nr-15kkr05-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16122005-r-w-sprawie-realizacji-wnioskjazdowych http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2005/498-uchwapa-nr-19kkr2005-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-09052006-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2005 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4323-2020-09-04-10-08-45 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4322-2020-09-04-10-08-07 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4296-2020-07-08-10-52-29 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4295-2020-07-08-10-51-25 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4239-2020-05-11-12-47-56 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4238-2020-05-11-12-47-08 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4237-2020-05-11-12-41-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4236-2020-05-11-12-40-46 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4235-2020-05-11-12-40-18 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4234-2020-05-11-12-39-44 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4210-2020-04-22-10-58-20 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4209-2020-04-22-10-57-36 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4208-2020-04-22-10-56-34 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4207-2020-04-22-10-55-41 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4206-2020-04-22-10-54-50 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4205-2020-04-22-10-42-36 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2006/499-uchwasa-nr-1iikkr06-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20072006-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczpcego-i-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2006/495-uchwapa-nr-16kkr06-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-18042006-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokoslanowanych-kontroli-dziasalnopci-organj-ksd-kkk-kroz-w-roku-2005 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2006/496-uchwapa-nr-17kkr06-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-18042006-r-w-sprawie-przyja-wynikrac-zesposontrolnych-zawartych-w-protokosach-planowanych-kontroli-biura-kr-zarzpdzania-majptkiem-dziasalnopci-krajowej-rady-i-prezydium http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2006/497-uchwapa-nr-18kkr06-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-09052006-r-w-sprawie-przyja-wynikracy-zesposu-kontrolnego-zawartych-w-protokole-planowanej-kontroli-realizacji-budietu-w-2005 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/634-uchwasa-nr-2iikkr07 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/642-uchwasa-nr-3iikkr07-z-dnia-23042007-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-dziasalnopci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/643-uchwasa-nr-4iikkr07-z-dnia-23042007-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-dziasalnopci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/644-uchwasa-nr-5iikkr07-z-dnia-23042007-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-dziasalnopci-biura-krajowej-izby-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/645-uchwasa-nr-6iikkr07-z-dnia-17052007-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-dziasalnopci-krajowej-rady-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/646-uchwasa-nr-7iikkr07-z-dnia-17052007-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-realizacji-budietu-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2007/647-uchwasa-nr-8iikkr07-z-dnia-17052007-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/818-uchwasa-nr-1iikkr08-z-dnia-28022008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-w-zakresie-prawidsowopci-zarzpdzania-majptkiem-kiib-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/819-uchwasa-nr-2iikkr08-z-dnia-27032008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/820-uchwasa-nr-3iikkr08-z-dnia-27032008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/821-uchwasa-nr-4iikkr08-z-dnia-27032008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-biura-krajowej-izby-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/823-uchwasa-nr-5iikkr08-z-dnia-17042008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/835-uchwasa-nr-6iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-rady-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/836-uchwasa-nr-7iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-rady-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/837-uchwasa-nr-8iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-rady-w-2007-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/840-uchwasa-nr-9iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/841-uchwasa-nr-10iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/842-uchwasa-nr-11iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/843-uchwasa-nr-12iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/844-uchwasa-nr-13iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/845-uchwasa-nr-14iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/846-uchwasa-nr-15iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/847-uchwasa-nr-16iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/848-uchwasa-nr-17iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/849-uchwasa-nr-18iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/850-uchwasa-nr-19iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/851-uchwasa-nr-20iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/852-uchwasa-nr-21iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/853-uchwasa-nr-22iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/854-uchwasa-nr-23iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/855-uchwasa-nr-24iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/856-uchwasa-nr-25iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/867-uchwasa-nr-26iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/868-uchwasa-nr-27iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/869-uchwasa-nr-28iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/870-uchwasa-nr-29iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/871-uchwasa-nr-30iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/872-uchwasa-nr-31iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/873-uchwasa-nr-32iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/874-uchwasa-nr-33iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/875-uchwasa-nr-34iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/876-uchwasa-nr-35iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/877-uchwasa-nr-36iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/878-uchwasa-nr-37iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/879-uchwasa-nr-38iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/880-uchwasa-nr-39iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/881-uchwasa-nr-40iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/882-uchwasa-nr-41iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/883-uchwasa-nr-42iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/884-uchwasa-nr-43iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/885-uchwasa-nr-44iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/886-uchwasa-nr-45iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/887-uchwasa-nr-46iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/888-uchwasa-nr-47iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/889-uchwasa-nr-48iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/890-uchwasa-nr-49iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/891-uchwasa-nr-50iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/892-uchwasa-nr-51iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/893-uchwasa-nr-52iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/894-uchwasa-nr-53iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/895-uchwasa-nr-54iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/896-uchwasa-nr-55iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/897-uchwasa-nr-56iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/898-uchwasa-nr-57iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/899-uchwasa-nr-58iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/900-uchwasa-nr-59iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/901-uchwasa-nr-60iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/902-uchwasa-nr-61iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/903-uchwasa-nr-62iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/904-uchwasa-nr-63iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/905-uchwasa-nr-64iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/906-uchwasa-nr-65iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/907-uchwasa-nr-66iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/908-uchwasa-nr-67iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/909-uchwasa-nr-68iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/910-uchwasa-nr-69iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/911-uchwasa-nr-70iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/912-uchwasa-nr-71iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/913-uchwasa-nr-72iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/914-uchwasa-nr-73iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/915-uchwasa-nr-74iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/916-uchwasa-nr-75iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/917-uchwasa-nr-76iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/918-uchwasa-nr-77iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/919-uchwasa-nr-78iikkr08-z-dnia-15052008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/928-uchwasa-nr-79iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/929-uchwasa-nr-80iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/930-uchwasa-nr-81iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/931-uchwasa-nr-82iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/932-uchwasa-nr-83iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/933-uchwasa-nr-84iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/934-uchwasa-nr-85iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/935-uchwasa-nr-86iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/936-uchwasa-nr-87iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/937-uchwasa-nr-88iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/938-uchwasa-nr-89iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2008/939-uchwasa-nr-90iikkr08-z-dnia-12062008-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1018-uchwasa-nr-1iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1019-uchwasa-nr-2iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1020-uchwasa-nr-3iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1021-uchwasa-nr-4iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1022-uchwasa-nr-5iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1023-uchwasa-nr-6iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1024-uchwasa-nr-7iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1025-uchwasa-nr-8iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1026-uchwasa-nr-9iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1027-uchwasa-nr-10iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1028-uchwasa-nr-11iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1029-uchwasa-nr-12iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1030-uchwasa-nr-13iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1031-uchwasa-nr-14iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1032-uchwasa-nr-15iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1033-uchwasa-nr-16iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1034-uchwasa-nr-17iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-22012009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1053-uchwasa-nr-18iikkr09-z-dnia-26032009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1054-uchwasa-nr-19iikkr09-z-dnia-26032009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1055-uchwasa-nr-20iikkr09-z-dnia-2603-2009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-w-zakresie-prawidsowopci-zarzpdzania-majptkiem-kiib-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1056-uchwasa-nr-21iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-26032009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1057-uchwasa-nr-22iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-26032009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1058-uchwasa-nr-23iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-26032009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1066-uchwasa-nr-24iikkr09-z-dnia-16042009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-biura-krajowej-izby-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1067-uchwasa-nr-25iikkr09-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1068-uchwasa-nr-26iikkr09-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-dziasalnopci-krajowej-rady-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1069-uchwasa-nr-27iikkr09-z-dnia-0505-2009-r-w-sprawie-przyja-wnioskokontrolnych-wynikajpcych-z-protokosu-planowej-kontroli-z-realizacji-budietu-w-2008-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1070-uchwasa-nr-28iikkr09-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorim-krajowej-radzie-piib-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1071-uchwasa-nr-29iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1072-uchwasa-nr-30iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1073-uchwasa-nr-31iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1074-uchwasa-nr-32iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1075-uchwasa-nr-33iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05052009-r-w-sprawie-powosania-zesposu-ds-rozpatrzenia-skarg-dotyczpcych-nieprawidsowopci-w-pracach-komisji-rewizyjnej-moiib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1081-uchwasa-nr-34iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-04062009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1082-uchwasa-nr-35iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-04062009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1085-uchwasa-nr-36iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-04062009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1119-uchwasa-nr-37iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11092009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1120-uchwasa-nr-38iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11092009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1121-uchwasa-nr-39iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11092009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1122-uchwasa-nr-40iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-01102009-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-okrwej-radzie-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1123-uchwasa-nr-41iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-01102009-r-w-sprawie-ustalenia-projektu-zasad-polityki-prowadzenia-rachunkowopci-w-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1172-uchwasa-nr-42iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-10122009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1173-uchwasa-nr-43iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-10122009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2009/1174-uchwasa-nr-44iikkr09-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-10122009-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1472-uchwaa-nr-7iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1471-uchwaa-nr-6iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1470-uchwaa-nr-5iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1469-uchwaa-nr-4iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1468-uchwaa-nr-3iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1467-uchwaa-nr-2iiikkr10-z-dnia-26082010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1435-uchwaa-nr-1iiikkr10-z-dnia-1072010-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczcego-i-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1357-uchwaa-nr-25iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20052010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1356-uchwaa-nr-24iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20052010-r-anulowanie-uchway-nr-13iikkr10-z-dnia-25022010-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1331-uchwaa-nr-23iikkr10-z-dnia-15042010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1330-uchwaa-nr-21iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-15042010-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorim-krajowej-radzie-piib-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1329-uchwaa-nr-21iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-15042010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-realizacji-budetu-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1328-uchwaa-nr-20iikkr10-dnia-15042010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-biura-krajowej-izby-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1327-uchwaa-nr-19iikkr10-z-dnia-15042010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-rady-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1326-uchwaa-nr-18iikkr10-z-dnia-15042010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1234-uchwaa-nr-17iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11032010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1233-uchwaa-nr-16iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11032010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1232-uchwaa-nr-15iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-11032010-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-w-zakresie-prawidowoci-zarzdzania-majtkiem-kiib-w-2009-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1216-uchwaa-nr-14iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1215-uchwaa-nr-13iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1214-uchwaa-nr-12iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1213-uchwaa-nr-11iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1212-uchwaa-nr-10iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1211-uchwaa-nr-9iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1210-uchwaa-nr-8iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1209-uchwaa-nr-7iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1208-uchwaa-nr-6iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1207-uchwaa-nr-5iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-25022010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1206-uchwaa-nr-4iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-30012010-r-w-sprawie-przyjcia-do-stosowania-ujednoliconych-zasad-polityki-w-zakresie-rachunkowoci-w-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1193-uchwasa-nr-3iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21012010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1192-uchwasa-nr-2iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21012010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2010/1191-uchwasa-nr-1iikkr10-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21012010-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zsotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1554-uchwaa-nr-8iiikkr11-z-dnia-24022011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1555-uchwaa-nr-9iiikkr11-z-dnia-24022011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1556-uchwaa-nr-10iiikkr11-z-dnia-24022011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-w-zakresie-prawidowoci-zarzdzania-majtkiem-kiib-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1557-uchwaa-nr-11iiikkr11-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24022011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1558-uchwaa-nr-12iiikkr11-z-dnia-24022011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1559-uchwaa-nr-13iiikkr11-z-dnia-24022011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1587-uchwaa-nr-14iiikkr11-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1588-uchwaa-nr-15iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1589-uchwaa-nr-16iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1590-uchwaa-nr-17iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1591-uchwaa-nr-18iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1592-uchwaa-nr-19iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1593-uchwaa-nr-20iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1594-uchwaa-nr-21iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1595-uchwaa-nr-22iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1596-uchwaa-nr-23iiikkr11-z-dnia-24032011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1599-uchwaa-nr-24iiikkr11-z-dnia-07042011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-rady-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1600-uchwaa-nr-25iiikkr11-z-dnia-07042011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-biura-krajowej-izby-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1601-uchwaa-nr-26iiikkr11-z-dnia-07042011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1602-uchwaa-nr-27iiikkr11-z-dnia-07042011-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-realizacji-budetu-w-2010-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1603-uchwaa-nr-28iiikkr11-z-dnia-07042011-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1623-uchwaa-nr-29iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1624-uchwaa-nr-30iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1625-uchwaa-nr-31iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1626-uchwaa-nr-32iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1627-uchwaa-nr-33iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1628-uchwaa-nr-34iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1629-uchwaa-nr-35iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1630-uchwaa-nr-36iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1631-uchwaa-nr-37iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1632-uchwaa-nr-38iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1633-uchwaa-nr-39iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1634-uchwaa-nr-40iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-anulowania-uchway-nr-21iiikkr11-z-dnia-24032011-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1635-uchwaa-nr-41iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-anulowania-uchway-nr-23iiikkr11-z-dnia-24032011-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1636-uchwaa-nr-42iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1637-uchwaa-nr-43iiikkr11-z-dnia-26052011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1669-uchwaa-nr-44iiikkr11-z-dnia-16062011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1670-uchwaa-nr-45iiikkr11-z-dnia-16062011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1671-uchwaa-nr-46iiikkr11-z-dnia-16062011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1672-uchwaa-nr-47iiikkr11-z-dnia-16062011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1673-uchwaa-nr-48iiikkr11-z-dnia-16062011-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1683-uchwaa-nr-49iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1684-uchwaa-nr-50iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1685-uchwaa-nr-51iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1686-uchwaa-nr-52iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1687-uchwaa-nr-53iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1688-uchwaa-nr-54iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1689-uchwaa-nr-55iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1690-uchwaa-nr-56iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1691-uchwaa-nr-57iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2011/1692-uchwaa-nr-58iiikkr11-z-dnia-25082011r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1794-uchwaa-nr-1iiikkr2012-z-dnia-16012012-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-kontroli-w-zakresie-wydatkow-finansowych-ponoszonych-z-budetu-izby-na-rzecz-wybieranych-czonkow-wadz-krajowych-piib-za-okres-od-010 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1785-uchwaa-nr-2iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1786-uchwaa-nr-3iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1787-uchwaa-nr-4iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1788-uchwaa-nr-5iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1789-uchwaa-nr-6iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1790-uchwaa-nr-7iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1791-uchwaa-nr-8iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1792-uchwaa-nr-9iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1793-uchwaa-nr-10iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1781-uchwaa-nr-11iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1782-uchwaa-nr-12iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1783-uchwaa-nr-13iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1784-uchwaa-nr-14iiikkr2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1813-uchwaa-nr-15iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-rady-w-2011-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1814-uchwaa-nr-16iiikkr2012-krajowa-komisja-rewizyjna-z-dnia-19042012-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-biura-krajowej-izby-w-2011-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1815-uchwaa-nr-17iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2011-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1816-uchwaa-nr-18iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-realizacji-budetu-w-2011-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1817-uchwaa-nr-19iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012-r-anulowanie-uchway-nr-13iiikkr2012-z-dnia-16032012-r- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1818-uchwaa-nr-20iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1806-uchwaa-nr-21iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1807-uchwaa-nr-22iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1808-uchwaa-nr-23iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1809-uchwaa-nr-24iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1810-uchwaa-nr-25iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1811-uchwaa-nr-26iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1812-uchwaa-nr-27iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-19042012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1844-uchwaa-nr-28iiikkr2012-z-dnia-08052012-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1845-uchwaa-nr-29iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-08052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1846-uchwaa-nr-30iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-08052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1847-uchwaa-nr-31iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-08052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1848-uchwaa-nr-32iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-08052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1849-uchwaa-nr-33iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-08052012r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-5iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-16032012r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1908-uchwaa-nr-34iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-31052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1909-uchwaa-nr-35iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-31052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1910-uchwaa-nr-36iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-31052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1911-uchwaa-nr-37iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-31052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1912-uchwaa-nr-38iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-31052012r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1913-uchwaa-nr-39iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-odwoania-z-funkcji-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1914-uchwaa-nr-40iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wyboru-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1915-uchwaa-nr-41iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1916-uchwaa-nr-42iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1917-uchwaa-nr-43iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1918-uchwaa-nr-44iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1919--uchwaa-nr-45iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1920--uchwaa-nr-46iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2012/1921--uchwaa-nr-47iiikkr2012-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-29082012-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/1980-uchwaa-nr-1iiikkr2013-z-dnia-14-stycznia-2013-r-w-sprawie-instrukcji-przeprowadzania-przez-okrgowe-komisje-rewizyjne-kontroli-organow-okrgowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2021-uchwaa-nr-2iiikkr2013-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2020-uchwaa-nr-3iiikkr2013-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2019-uchwaa-nr-4iiikkr2013-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-w-zakresie-prawidowoci-zarzdzania-majtkiem-kiib-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2018-uchwaa-nr-5iiikkr2013-krajowa-komisja-rewizyjna-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-biura-krajowej-izby-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2017-uchwaa-nr-6iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2016-uchwaa-nr-7iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-14032013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2044-uchwaa-nr-8iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2043-uchwaa-nr-9iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-dziaalnoci-krajowej-rady-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2042-uchwaa-nr-10iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-protokou-planowej-kontroli-z-realizacji-budetu-w-2012-roku http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2041-uchwaa-nr-11iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2040-uchwaa-nr-12iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2039-uchwaa-nr-13iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2038-uchwaa-nr-14iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2037-uchwaa-nr-15iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-17042013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2049-uchwaa-nr-16iiikkr2013-z-dnia-07052013-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2092-uchwaa-nr-17iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21052013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2093-uchwaa-nr-18iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21052013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2094-uchwaa-nr-19iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-21052013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-pii http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2101-uchwaa-nr-20iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05062013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2102-uchwaa-nr-21iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05062013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2103-uchwaa-nr-22iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-05062013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2162-uchwaa-nr-23iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20082013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2163-uchwaa-nr-24iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20082013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2164-uchwaa-nr-25iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20082013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2193-uchwaa-nr-26iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20112013-r-w-sprawie-przyjcia-wnioskow-pokontrolnych-wynikajcych-z-doranej-kontroli-w-zakresie-realizacji-celow-statutowych-przez-wydawnictwo-piib-sp-z-oo http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2194-uchwaa-nr-27iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20112013-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2013/2217-uchwaa-nr-28iiikkr2013-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-5122013-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2385-uchwaa-nr-1ivkkr2014-z-dnia-16072014-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczcego-i-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2440-uchwaa-nr-2ivkkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24102014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2441-uchwaa-nr-3ivkkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24102014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2442-uchwaa-nr-4ivkkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24102014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2443-uchwaa-nr-5ivkkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-24102014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2444-2014-11-13-12-26-19 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2218-uchwaa-nr-1iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2219-uchwaa-nr-2iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2220-uchwaa-nr-3iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2221-uchwaa-nr-4iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2222-uchwaa-nr-5iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2223-uchwaa-nr-6iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-20012014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2253-2014-03-17-12-48-04 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2254-2014-03-17-12-51-55 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2255-uchwaa-nr-9iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-26022014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2256-uchwaa-nr-10iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-26022014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2303-2014-04-25-08-55-04 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2304-2014-04-25-09-03-26 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2305-2014-04-25-09-06-37 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2306-2014-04-25-09-13-46 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2307-2014-04-25-09-17-25 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2316-uchwaa-nr-16iiikkr2014-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2317-uchwaa-nr-17iiikkr2014-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-piib-za-rok-2013 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2318-uchwaa-nr-18iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2319-uchwaa-nr-19iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2320-uchwaa-nr-20iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2321-uchwaa-nr-21iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2322-uchwaa-nr-22iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-06052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2329-uchwaa-nr-23iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-28052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2330-uchwaa-nr-24iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-28052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2331-uchwaa-nr-25iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-28052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2332-uchwaa-nr-26iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-28052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-zotej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2014/2333-uchwaa-nr-27iiikkr2014-krajowej-komisji-rewizyjnej-z-dnia-28052014-r-w-sprawie-wniosku-o-nadanie-srebrnej-odznaki-honorowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2496-2015-03-13-09-12-58 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2495-2015-03-13-09-09-20 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2494-2015-03-13-09-05-35 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2514-2015-04-26-16-38-10 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2515-2015-04-26-16-46-28 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2516-2015-04-26-17-24-23 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2517-2015-04-26-19-51-55 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2518-2015-04-26-19-55-21 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2544-2015-05-13-11-28-31 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2545-2015-05-13-11-37-00 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2546-2015-05-13-11-43-47 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2015/2554-2015-06-02-09-29-11 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2735-2016-02-04-08-56-03 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2736-2016-02-04-09-05-36 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2737-2016-02-04-09-08-11 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2790-2016-04-12-08-40-51 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2791-2016-04-12-08-52-05 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2792-2016-04-12-09-30-47 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2793-2016-04-12-09-35-22 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2794-2016-04-12-09-40-24 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2803-2016-05-06-10-22-23 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2804-2016-05-06-10-27-42 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2805-2016-05-06-10-35-34 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2806-2016-05-06-10-54-37 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2807-2016-05-06-10-58-28 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2016/2884-2016-10-04-10-31-59 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3023-2017-02-03-09-27-37 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3046-2017-03-03-09-10-51 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3047-2017-03-03-09-24-36 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3125-2017-04-07-10-32-32 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3126-2017-04-07-10-56-32 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3127-2017-04-07-11-12-04 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3128-2017-04-07-11-25-12 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3137-2017-05-12-08-48-55 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3138-2017-05-12-09-49-32 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3139-2017-05-12-10-12-04 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3140-2017-05-12-10-16-28 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3141-2017-05-12-10-21-59 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2017/3159-2017-06-13-10-43-27 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3558-uchwaa-nr-1vkkr2018-z-dnia-18072018-r-w-sprawie-wyboru-zastpcy-przewodniczcego-i-sekretarza-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3334-2018-01-18-09-57-06 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3355-2018-02-27-09-32-45 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3357-2018-02-27-09-49-15 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3358-2018-02-27-10-00-22 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3359-2018-02-27-10-18-15 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3449-2018-03-27-09-07-48 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3461-2018-04-27-09-50-42 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3462-2018-04-27-09-57-25 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3463-2018-04-27-10-06-43 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3464-2018-04-27-10-19-29 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3465-2018-04-27-10-23-34 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2018/3940-2019-04-11-09-29-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/4124-2019-12-18-11-54-35 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/4082-2019-10-18-11-40-00 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3928-2019-04-02-10-33-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3929-2019-04-02-10-43-21 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3930-2019-04-02-10-45-43 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3931-2019-04-02-10-48-28 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3932-2019-04-02-10-51-07 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3933-2019-04-02-11-00-13 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3934-2019-04-02-11-02-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3942-2019-04-17-10-57-35 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3943-2019-04-17-11-01-47 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3960-2019-05-15-11-09-50 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3961-2019-05-15-11-21-00 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/3989-uchwaa-nr-13vkkr2019-z-dnia-11062019-r http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2019/4050-2019-09-10-09-22-53 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4323-2020-09-04-10-08-45 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4322-2020-09-04-10-08-07 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4296-2020-07-08-10-52-29 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4295-2020-07-08-10-51-25 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4239-2020-05-11-12-47-56 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4238-2020-05-11-12-47-08 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4237-2020-05-11-12-41-16 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4236-2020-05-11-12-40-46 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4235-2020-05-11-12-40-18 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4234-2020-05-11-12-39-44 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4210-2020-04-22-10-58-20 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4209-2020-04-22-10-57-36 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4208-2020-04-22-10-56-34 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4207-2020-04-22-10-55-41 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4206-2020-04-22-10-54-50 http://piib.org.pl/uchwasy-kkr-kkr-158/2020/4205-2020-04-22-10-42-36 http://piib.org.pl/regulaminy-kr-piib-krajowarada-224 http://piib.org.pl/terminarz-posiedzeajowarada-110 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/135-uchwasa-nr-1r2002-w-sprawie-nadania-nazw-okrwych-izb-iniynierudownictwa-z-dnia-09-pafdziernika-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/136-uchwasa-nr-2r2002-o-upowainionych-do-opwiadczenia-woli-w-imieniu-krajowej-rady-z-dnia-09-pafdziernika-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/137-uchwasa-nr-3r2002-w-sprawie-wniosku-o-powosanie-okrwej-izby-w-kaliszu-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/138-uchwasa-nr-4r2002-w-sprawie-informacji-do-organdministracji-samorzpdowej-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/139-uchwasa-nr-5r2002-w-sprawie-konkursu-na-logo-izby-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-krajowarada-111/140-uchwasa-nr-6r2002-w-sprawie-ksipiki-praktyki-zawodowej-z-dnia-11-grudnia-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/96-uchwasa-nr-1r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/97-uchwasa-nr-2r03-w-sprawie-uwag-do-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/98-uchwasa-nr-3r03-w-sprawie-zasad-wynagradzania-czsonkrganiib-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/99-uchwasa-nr-4r03-w-sprawie-osykonujpcych-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-telekomunikacyjnym-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/100-uchwasa-nr-5r03-w-sprawie-osykonujpcych-samodzielne-funkcje-techniczne-w-dziedzinie-transportu-kolejowego-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/101-uchwasa-nr-6r03-w-sprawie-stasego-doskonalenia-zawodowego-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/102-uchwasa-nr-7r03-w-sprawie-stosowania-jednolitego-druku-wniosku-o-wpisanie-na-listzsonkz-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/103-uchwasa-nr-8r03-w-sprawie-powosania-komisji-problemowych-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/104-uchwasa-nr-9r03-w-sprawie-zwosania-ii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/105-uchwasa-nr-10r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-262002-piej-oiib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/106-uchwasa-nr-11r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-162002-piej-oiib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/107-uchwasa-nr-12r03-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-1p03-powosanie-biura-piib-schemat-biura-regulamin-pracy-i-wynagradzania-i-2p03-regulamin-piib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/108-uchwasa-nr-13r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/109-uchwasa-nr-14r03-w-sprawie-apelu-do-czsonkiib-o-udzias-w-referendum-7-8-czerca-2003-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/110-uchwasa-nr-15r03-w-sprawie-zakupu-dwnumer8222przeglpdu-budowlanegoa8221-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/111-uchwasa-nr-16r03-w-sprawie-znakowania-okrpgsp-pieczp-urzwp-dokumentow-wydawanych-przez-krajowp-izb-okrwe-izby-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/112-uchwasa-nr-17r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-482003-rady-piej-oiib-pbaski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/113-uchwasa-nr-18r03-w-sprawie-wpisu-na-listzsonkiej-oiib-pkowalski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/114-uchwasa-nr-19r03-w-sprawie-wpisu-na-listzsonkiej-oiib-prajski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/115-uchwasa-nr-20r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-262003-rady-piej-oiib-p-soboz-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/116-uchwasa-nr-21r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-312003-rady-piej-oiib-p-gwarda-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/119-uchwasa-nr-22r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-482003-rady-piej-oiib-p-toma-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/117-uchwasa-nr-23r03-utrzymujpca-w-mocy-uchwas803-warmi-mazurskiej-oiib-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/118-uchwasa-nr-24r03-w-sprawie-dziasalnopci-gospodarczej-piib-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/121-uchwasa-nr-25r03-w-sprawie-zmiany-nazwy-komisji-statutowo-regulaminowej-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/122-uchwasa-nr-26r03-w-sprawie-zatwierdzenia-wnioskjazdowych-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/123-uchwasa-nr-27r03-w-sprawie-wyboru-ubezpieczyciela-i-podpisania-umowy-generalnej-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/124-uchwasa-nr-28r03-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dysc-i-odp-zawodowej-w-budownictwie-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/125-uchwasa-nr-29r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-662003-rady-piej-oiib-ws-uporzpdkowania-czsonkostwa-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/36-uchwasa-nr-30r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-stflisaka-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/37-uchwasa-nr-31r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-grzegorza-lissa-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/128-uchwasa-nr-32r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-krystiana-lewandowskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/127-uchwasa-nr-33r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-andrzeja-lubockiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/126-uchwasa-nr-34r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-jerzego-orzopka-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/129-uchwasa-nr-35r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-ryszarda-szelocha-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/130-uchwasa-nr-36r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-czessawa-krajewskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/131-uchwasa-nr-37r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-waldemara-hirscha-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/132-uchwasa-nr-38r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-janinozorskp-kosodziej-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/133-uchwasa-nr-39r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-zdzissawa-pukowskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/134-uchwasa-nr-40r03-w-sprawie-dopsaty-do-zakupionego-numeru-a8222przeglpdu-budowlanegoa8221-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/43-uchwasa-nr-41r03-w-sprawie-zwosania-i-przygotowania-iii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/44-uchwasa-nr-42r03-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/180-uchwasa-nr-43r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-krajowarada-112/181-uchwasa-nr-44r03-w-sprawie-wskazania-okrwej-izby-wsapciwej-terytorialnie-do-zrzeszania-obywateli-polskich-zamieszkasych-za-granicp-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/94-uchwasa-nr-1r04-w-sprawie-regulaminu-dokonywania-zakup-zlecania-dostaw-i-pwiadczenia-ussug-na-rzecz-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/95-uchwasa-nr-2r04-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-19r2003-lubuskiej-okrwej-rady-izby-iniynierudownictwa-w-zielonej-g-w-sprawie-obniienia-rocznej-sksadki-czsonkowskiej-na-2004-r-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/150-uchwasa-nr-3r04-w-sprawie-wysyski-miesinika-informacyjnego-piib-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/172-uchwasa-nr-4r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-24-marca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/143-uchwasa-5r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-wzoru-legitymacji-dla-czsonkrajowej-rady-i-jej-organz-dnia-24-marca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/170-uchwasa-6r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-a8222regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-w-polsce-os-pa-czsonkowskich-europejskiego-obszaru-gospodarczego-oraz-konfederacji-szwajcarskieja822 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/159-uchwasa-7r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/200-uchwasa-8r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-regulaminie-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-regulaminie-krajowej-komisji-rewizyjnej-regulaminie-krajowej-k http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/160-uchwasa-9r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-rady-na-iii-krajowy-zjazd-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/161-uchwasa-10r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-aktualizacji-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2004-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/162-uchwasa-11r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-przyja-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2005-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/163-uchwasa-12r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-przyja-sprawozdaajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-i-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/164-uchwasa-nr-13r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-wysyski-miesinika-informacyjnego-piib-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/213-uchwasa-nr-14r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-sposobu-rozpatrzenia-wnioskgsoszonych-na-iii-krajowym-zjefdzie-piib-z-dnia-4-sierpnia-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/223-uchwasa-nr-15r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/155-uchwapa-nr-16r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20102004-r-w-sprawie-przyja-do-realizacji-wnioskgsoszonych-na-iii-zjefdzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/31-uchwasa-nr-17r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-pafdziernika-2004-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/156-uchwasa-nr-18r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-pafdziernika-2004-roku-w-sprawie-rozwipzania-krajowej-komisji-ds-doskonalenia-zawodowego-i-szkoleib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/29-uchwasa-nr-19r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20102004-r-w-sprawie-czasopisma-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/26-uchwasa-nr-20r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-roku-w-sprawie-korekty-budietu-na-rok-2004 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/27-uchwasa-nr-21r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-w-sprawie-wystppieganzby-do-wsadz-administracyjno-rzpdowych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-krajowarada-113/28-uchwasa-nr-22r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-roku-w-sprawie-harmonogramu-przygotowa-iv-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/314-uchwasa-1r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-1p05-a8211-w-sprawie-powosania-zesposu-przygotowujpcego-uchwas-wnioski-na-iv-kraj http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/177-uchwasa-2r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2004-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-wnioskjazdzb-okrwych-w-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/297-uchwasa-3r05-z-dnia-26-stycznia-2005-r-w-sprawie-egzamina-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/298-uchwasa-nr-4r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-roku-w-sprawie-rozwipzania-zesposu-pomocy-finansowej-kr-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/292-uchwasa-5r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-roku-w-sprawie-zasad-organizacji-zebraborczych-w-obwodach http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/315-uchwasa-6r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-4p05-z-dnia-2-lutego-2005-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/178-uchwasa-7r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-w-sprawie-powosania-komitetu-organizacyjnego-krajowej-rady-piib-do-spraw-przygotowania-wybor-lubuskiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/299-uchwasa-nr-8r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/290-uchwasa-nr-9r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/316-uchwapa-nr-10r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-6-kwietnia-2005-r-8p05-a8211-w-sprawie-zwosania-iv-krajowego-zjazdu-sprawozdawc http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/291-uchwasa-11r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-a8222sprawozdania-krajowych-organolskiej-izby-iniynierudownictwa-na-iv-krajowy-zjazda8221 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/283-uchwasa-12r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-przyja-porzidku-obrad-iv-krajowego-zjazdu-piib-17-18062005-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/286-uchwasa-13r05-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-roku-w-sprawie-sksadu-komisji-zjazdowych-na-iv-krajowy-zjazd-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/288-uchwasa-14r05-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-aktualizacji-budietu-na-2005-r-oraz-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/289-uchwasa-15r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-regulaminu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zasad-i-trybu-zawieszania-w-prawach-czsonka- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/287-uchwasa-16r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-likwidacji-lubuskich-okrwych-izb-iniynierudownictwa-w-gorzowie-wielkopolskim-i-zielonej-g-i-powosaniu-jednej-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/282-uchwasa-17r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/317-uchwasa-18r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-22p05-z-dnia-3-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zobowipzania-komitetu-organizacyjnego-k http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/203-uchwasa-19r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/205-uchwasa-20r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/206-uchwasa-21r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/207-uchwasa-22r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/196-uchwasa-23r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/197-uchwasa-24r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/198-uchwasa-25r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/201-uchwasa-26r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/193-uchwasa-27r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/188-uchwasa-28r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/194-uchwasa-29r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/195-uchwasa-30r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/191-uchwasa-31r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-a8222regulamin-obwodowych-zebraborczych-a8211-ramowya8221 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/189-uchwasa-32r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-ustalenia-podziasu-obszaru-dziasalnopci-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-na-obwody-wyborcze-ustalenia-liczby-delegatwyznaczenia-termin-miejsc-zebrawod http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/190-uchwasa-33r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-obszaru-dziasania-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/179-uchwasa-34r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-finansowania-miesinika-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/318-uchwasa-35r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-pafdziernika-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-28p05-z-dnia-14-wrzepnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-29p05-w-sprawie-w http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/319-uchwasa-36r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-38p05-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-personalnych-w-radzie-nadzorczej-wydawnictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/304-uchwasa-37r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkna-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/305-uchwasa-38r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2005 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/306-uchwasa-39r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/307-uchwasa-40r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/308-uchwasa-41r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/309-uchwasa-42r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegata-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-latach-2006-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/311-uchwasa-43r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-roku-w-sprawie-przygotowania-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-w-roku-2006- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-krajowarada-114/12-uchwasa-44r05-krajowej-rady-piib-z-dnia-211205-r-w-sprawie-przyja-ramowych-dokumenta-okrwe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-iniynierudownictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/322-uchwasa-1r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/323-uchwasa-2r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-w-sprawie-uwzglienia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/330-uchwasa-3r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/324-uchwasa-4r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-wynagrodzenia-dla-czsonkesposu-sprawdzajpcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-ds-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-cudzoziemc-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/325-uchwasa-5r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/326-uchwasa-6r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-wnioskv-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/327-uchwasa-7r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-apelu-do-czsonkiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/328-uchwasa-8r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-liczby-delegat-izb-okrwych-na-krajowe-zjazdy-piib-w-ii-kadencji-2006-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/329-uchwasa-9r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-ryczast http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/333-uchwasa-10r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-33r05-z-dnia-31-sierpnia-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/334-uchwasa-11r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-obszarziasania-okrwych-izb-oraz-ich-siedzib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/335-uchwasa-12r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-trybu-wprowadzania-zmian-organizacyjnych-w-zakresie-obszarziasania-okrwych-izb-na-terenie-wojewwa-lubuskiego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/251-uchwasa-13r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-kwietnia-2006-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kontroli-dziasalnopci-bysej-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-z-siedzibp-w-gorzowie-wielkopolskim-oraz-bysej-lubuskiej-okrwej-izby-iniy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/345-uchwasa-14r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-kwietnia-2006-r-w-sprawie-zawiadomienia-o-podejrzeniu-popesnienia-przesttwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/50-uchwasa-15r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-komisji-uchwas-i-wniosk http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/49-uchwasa-16r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-regulaminu-v-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib-i-regulaminu-wyboro-krajowych-organiib-na-v-krajowym-zjefdzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-2006- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/55-uchwasa-17r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-zmian-w-podstawowych-dokumentach-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/66-uchwasa-18r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-zmian-w-budiecie-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/141-uchwasa-19r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-kodeksu-zasad-etyki-zawodowej-czsonkiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/176-uchwasa-20r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-regulamin-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowski http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/341-uchwasa-21r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-przyja-protokzesposu-kontrolnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/343-uchwasa-22r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-poiyczki-dla-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-w-gorzowie-wielkopolskim http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/344-uchwasa-23r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-podpisania-umowy-z-ubezpieczycielem http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/346-uchwasa-24r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-anulowania-uchwasy-kr-piib-nr-4r05 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/380-uchwasa-25r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-lipca-2006-roku-w-sprawie-ukonstytuowania-sirezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/381-uchwasa-26r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zwosania-nadzwyczajnego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/384-uchwasa-27r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-piej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/13-uchwasa-28r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkna-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2007 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/14-uchwasa-29r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zmiany-do-ustawy-a8211-prawo-budowlane-dotyczpcej-rzeczoznawc http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/293-uchwasa-30r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/41-uchwasa-31r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/386-uchwasa-32r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/7-uchwasa-33r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowskich http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/389-uchwasa-34r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/340-uchwasa-35r06-z-dnia-13-grudnia-2006-r-w-sprawie-odpowiedzi-na-wnioski-zgsoszone-na-zjazdach-okrwych-oraz-i-na-v-krajowym-zjefdzie-piib-w-2006-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/383-uchwasa-36r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-zasad-wynagradzania-czsonkrganolskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/390-uchwasa-37r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-krajowarada-115/391-uchwasa-nr-38r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-roku-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/775-uchwasa-nr-26r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-zmiany-zasad-prowadzenia-rachunkowopci-w-krajowym-biurze-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/774-uchwasa-nr-25r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2007 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/773-uchwasa-nr-24r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/772-uchwasa-nr-23r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/771-uchwasa-nr-22r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/770-uchwasa-nr-21r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-protokosu-uzgodnie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/769-uchwasa-nr-20r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wzoru-odznaki-honorowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/768-uchwasa-nr-19r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/767-uchwasa-nr-18r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/766-uchwasa-nr-17r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/765-uchwasa-nr-16r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/764-uchwasa-nr-15r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/763-uchwasa-nr-14r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/762-uchwasa-nr-13r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-podpisania-umowy-o-sponsorowaniu-filmu-qsukces-ambasadoraq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/416-uchwasa-nr-1r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007r-w-sprawie-zwosania-vi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/417-uchwasa-nr-2r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-vi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/418-uchwasa-nr-3r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-zmieniajpca-regulamin-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-uchwalony-uchwasp-nr-5r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-200 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/419-uchwasa-nr-4r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowskich-europejskiego-poro http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/420-uchwasa-nr-5r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-w-sprawie-uprawnie-wykonywania-obliczedrologicznych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/636-uchwasa-nr-6r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/637-uchwasa-nr-7r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-zasad-rozliczania-kosztodrssuibowych-finansowanych-z-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/638-uchwasa-nr-8r07-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-realizacji-wnioskgsoszonych-przed-i-po-nadzwyczajnym-zjefdzie-izby http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/667-uchwasa-nr-9r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-honorowej-odznaki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/665-uchwasa-nr-10r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-okolicznopciowego-medalu http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/666-uchwasa-nr-11r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-zobowipzania-okrwej-rady-dolnoplpskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-do-podja-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-krajowarada-116/664-uchwasa-nr-12r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-przekazania-vi-krajowemu-zjazdowi-sprawozdawczemu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-projektchwas http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/1006-uchwasa-nr-19r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-17-grudnia-2008r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2008 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/1003-uchwasa-nr-18r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-roty-i-trybu-przyjmowania-plubowania-sksadanego-przez-otrzymujpcych-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/1002-uchwasa-nr-17r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czso http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/1001-uchwasa-nr-16r08-z-dnia-5-listopada-2008r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/1000-uchwasa-nr-15r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada2008r-w-sprawie-zakupu-obligacji-skarbu-paa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/999-uchwasa-nr-14r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-iniynier-budownictwa-w-roku-2009 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/998-uchwasa-nr-13r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-viii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/997-uchwasa-nr-12r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-wniosku-do-trybunasu-konstytucyjnego http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/996-uchwasa-nr-11r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/995-uchwasa-nr-10r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/992-uchwasa-nr-9r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-10-wrzepnia-2008-r-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/991-uchwasa-nr-8r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-10-wrzepnia-2008-r-w-sprawie-powosania-komisji-wnioskowej-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/922-uchwasa-nr-7r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-wydawania-zapwiadczetwierdzajpcych-przynaleinopo-organamorzpdu-zawodowego http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/921-uchwasa-nr-6r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/920-uchwasa-nr-5r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/812-uchwasa-nr-4r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-marca-2008-r-w-sprawie-ratyfikacji-umowy-zawartej-pomiy-the-chartered-institute-of-building-ciob-oraz-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/811-uchwasa-nr-3r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-marca-2008-rw-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-do-wykonywania-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie-wobec-obywateli-pa-czsonkowskich-ue http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/790-uchwasa-nr-2r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-stycznia-2008r-w-sprawie-w-sprawie-zwosania-vii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-krajowarada-221/789-uchwasa-nr-1r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-stycznia-2008r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-vii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1183-uchwasa-nr-40r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1182-uchwasa-nr-39r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1181-uchwasa-nr-38r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-dokonywania-zakupzlecania-dostaw-i-pwiadczenia-ussug-na-rzecz-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1179-uchwasa-nr-37r09-z-dnia-16-grudnia-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1178-uchwasa-nr-36r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budietu-piib-na-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1177-uchwasa-nr-35r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-zwosania-ix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1137-uchwasa-nr-34r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1136-uchwasa-nr-33r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1135-uchwasa-nr-32r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1134-uchwasa-nr-31r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-mazowieckiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1133-uchwasa-nr-30r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1132-uchwasa-nr-29r09-krajowej-rady-piib-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-przyja-ramowych-dokumenta-okrwe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1131-uchwasa-nr-28r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegata-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-latach-2010-2014 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1130-uchwasa-nr-27r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-ix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1129-uchwasa-26r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1128-uchwasa-nr-25r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-uchylenia-uchwas http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1127-uchwasa-nr-24r09-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ubezpieczycieli-do-kth-bie-skierowane-zapytanie-ofertowe http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1126-uchwasa-nr-23r09-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-trepci-zapytania-ofertowego-dotyczpcego-wyboru-ubezpieczyciela http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1116-uchwasa-nr-22r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1115-uchwasa-nr-21r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1114-uchwasa-nr-20r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1113-uchwasa-nr-19r2009-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-powosania-zesposu-do-spraw-opracowania-informacji-o-warunkach-nabycia-wsasnopci-nieruchomopci-z-przeznaczeniem-na-siedzibolskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1112-uchwasa-nr-18r2009-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-powosania-zesposu-do-spraw-wyboru-towarzystwa-ubezpieczeniowego-z-kt-zostanie-zawarta-umowa-generalna-obowipzkowego-ubezpieczenia-odpowiedzialnopci-cywilnej http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1109-uchwasa-nr-17r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1079-uchwasa-nr-16r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-maja-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1078-uchwasa-nr-15r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-maja-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1062-uchwasa-nr-14r09-krajowej-rady-polskiej-izby-niynierudownictwa-z-dnia-22-kwietnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1061-uchwasa-nr-13r09-krajowej-rady-polskiej-izby-niynierudownictwa-z-dnia-22-kwietnia-2009-roku-zmieniajpca-uchwas-sprawie-wniosku-do-trybunasu-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1046-uchwasa-nr-12r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-lubelskiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1045-uchwasa-nr-11r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1044-uchwasa-nr-10r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1043-uchwasa-nr-9r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009-roku-w-sprawie-zadsuienia-piej-oiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1042-uchwasa-nr-8r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1041-uchwasa-nr-7r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-stanowiska-krajowej-rady-piib-do-wniosku-rzecznika-praw-obywatelskich-z-dnia-12-stycznia-2009r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1014--w-sprawie-realizacji-wnioskkierowanych-przez-vii-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-do-krajowej-rady-piibuchwasa-nr-6r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1013-uchwasa-nr-5r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009r-w-sprawie-zwosania-viii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1012-uchwasa-nr-4r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1011-uchwasa-nr-3r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-przyja-wytycznych-dotyczpcych-postwania-w-sprawie-pwiadczenia-ussug-transgranicznych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1010-uchwasa-nr-2r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-obywateli-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-oraz-pa-czsonkowskich http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-krajowarada-239/1009-uchwasa-nr-1r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1535-uchwaa-nr-32r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-niektorych-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1534-uchwaa-nr-31r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-niektorych-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1529-uchwaa-nr-30r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1528-uchwaa-nr-29r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-skadki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1527-uchwaa-nr-28r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1504-uchwaa-nr-27r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1503-uchwaa-nr-26r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1502-uchwaa-nr-25r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-regulaminu-postpowania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytuu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1501-uchwaa-nr-24r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1500-uchwaa-nr-23r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-x-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1499-uchwaa-nr-22r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-qinynier-budownictwaq-w-roku-2011 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1458-uchwaa-nr-21r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1457-uchwaa-nr-20r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1456-uchwaa-nr-19r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1455-uchwaa-nr-18r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1454-uchwaa-nr-17r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1453-uchwaa-nr-16r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1442-uchwaa-nr-15r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-30-czerwca-2010-r-w-sprawie-ukonstytuowania-si-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1355-uchwaa-nr-14r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-19-maja-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1337-uchwaa-nr-13r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1336-uchwaa-nr-12r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway-nr-179r2010-okrgowej-rady-mazowieckiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-marca-2010-r-w-sprawie-ryczatow-za-udzia-w-ix-z http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1335-uchwaa-nr-11r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1334-uchwaa-nr-10r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1321-uchwaa-nr-9r2010-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej-z-przeznaczeniem-na-siedzib-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1320-uchwaa-nr-8r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1319-uchwaa-nr-7r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-wnioskow-skierowanych-przez-viii-krajowy-zjazd-piib-do-realizacji-przez-krajow-rad http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1318-uchwaa-nr-6r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-zmiany-skadu-komisji-wnioskowej-powoanej-uchwa-nr-8r08 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1317-uchwaa-nr-5r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-podpisania-umowy-z-towarzystwem-ubezpieczeniowym http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1200-uchwasa-nr-4r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1199-uchwasa-nr-3r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-wyboru-towarzystwa-ubezpieczeniowego-z-kt-zostanie-zawarta-umowa-generalna-ubezpieczenia-od-odpowiedzialnopci-cywilnej-za-szkody-ktmogp-wyniknp http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1198-uchwasa-nr-2r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-sksadki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-krajowarada-980002/1197-uchwasa-nr-1r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-schematu-organizacyjnego-na-rok-2010-krajowego-biura-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1723-uchwaa-nr-32r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-skadki http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1722-uchwaa-nr-31r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-zmiany-skadu-komisji-wnioskowej- http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1721-uchwaa-nr-30r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1720-uchwaa-nr-29r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1719-uchwaa-nr-28r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-analizy-wysokoci-skadki-na-okrgow-izb http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1718-uchwaa-nr-27r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011rw-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1705-uchwaa-nr-26r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1704-uchwaa-nr-25r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1703-uchwaa-nr-24r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-inynier-budownictwa-w-roku-2012 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1695-uchwaa-nr-23r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1694-uchwaa-nr-22r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1693-uchwaa-nr-21r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1619-uchwaa-nr-20r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-maja-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1618-uchwaa-nr-19r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-maja-2011-r-w-sprawie-udzielenia-poyczki-lubelskiej-okrgowej-izbie-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1614-uchwaa-nr-18r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1613-uchwaa-nr-17r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1612-uchwaa-nr-16r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011-r-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1585-uchwaa-nr-15r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-regulaminie-pracy-krajowego-biura-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1584-uchwaa-nr-14r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1583-uchwaa-nr-13r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1582-uchwaa-nr-12r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1581-uchwaa-nr-11r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-3p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1580-uchwaa-nr-10r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-4p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1579-uchwaa-nr-9r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-2p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1578-uchwaa-nr-8r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-2p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1548-uchwaa-nr-7r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1547-uchwaa-nr-6r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1546-uchwaa-nr-5r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011-r-w-sprawie-sposobu-rozliczania-pomidzy-organami-okrgowych-izb-kosztow-prowadzonych-postpowa-administracyjnych-i-dyscyplinarnych http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1545-uchwaa-nr-4r11-z-dnia-26-stycznia-2011-roku-w-sprawie-trybu-zgaszania-do-krajowej-rady-wnioskow-kierowanych-do-rozpatrzenia-przez-krajowy-zjazd http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1544-uchwaa-nr-3r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-zwoania-x-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1543-uchwaa-nr-2r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-opinii-dotyczcej-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r-krajowarada-239/1542-uchwaa-nr-1r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011-roku-w-sprawie-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1971-uchwaa-nr-10r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-trybu-postpowania-rzecznikow-odpowiedzialnoci-zawodowej-i-sdow-dyscyplinarnych-w-postpowaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych- http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1968-uchwaa-nr-18r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-grudnia-2012-r-zmieniajca-uchwa-nr-9r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1967-uchwaa-nr-17r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-grudnia-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-na-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1954-uchwaa-nr-16r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1953-uchwaa-nr-15r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1952-uchwaa-nr-14r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-zmieniajca-uchwa-nr-9r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1951-uchwaa-nr-13r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-inynier-budownictwa-wnroku-2013 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1925-uchwaa-nr-12r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1924-uchwaa-nr-11r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1857-uchwaa-nr-9r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-maja-2012-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej-z-przeznaczeniem-na-siedzib-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1822-uchwaa-nr-8r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1821-uchwaa-nr-7r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-wnioskow-i-zalece-z-kontroli-przeprowadzonych-przez-krajow-komisj-rewizyjn http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1802-uchwaa-nr-6r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1801-uchwaa-nr-5r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1800-uchwaa-nr-4r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1768-uchwaa-nr-3r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1767-uchwaa-nr-2r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r-krajowarada-239/1766-uchwaa-nr-1r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2204-uchwaa-nr-20r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2203--uchwaa-nr-19r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2202--uchwaa-nr-18r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2013 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2188-uchwaa-nr-17r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2187-uchwaa-nr-16r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013r-w-sprawie-przyjcia-preliminarza-budetowego-organizacji-przez-piib-60-walnego-zgromadzenia-ecce-w-dniach-16-19102014-r-w-warszawie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2186--uchwaa-nr-15r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013r-w-sprawie-zwoania-xiii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2185-uchwaa-nr-14r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegatow-na-krajowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-latach-2014-2018 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2184--uchwaa-nr-13r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xiii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2171-uchwaa-nr-12r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2170-uchwaa-nr-11r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-nabycia-nieruchomoci http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2169--uchwaa-nr-10r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-ramowych-dokumentow-na-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2168-uchwaa-nr-9r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2107-uchwaa-nr-8r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-maja-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2106-uchwaa-nr-7r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-maja-2013-r-w-sprawie-wnioskow-i-zalece-z-kontroli-przeprowadzonych-przez-krajow-komisj-rewizyjn http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2046-uchwaa-nr-6r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-kwietnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2045-uchwaa-nr-5r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-kwietnia-2013r-w-sprawie-zwoania-xii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2012-uchwaa-nr-4r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/2011-uchwaa-nr-3r2013-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-marca-2013-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-oceny-szkodowoci-i-negocjacji-z-ergo-hesti-sa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/1982-uchwaa-nr-2r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-stycznia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r-krajowarada-239/1981-uchwaa-nr-1r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-stycznia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2458-2014-12-12-12-35-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2457-2014-12-12-12-30-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2456-2014-12-12-12-25-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2434-2014-10-24-12-16-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2433-2014-10-24-11-53-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2432-2014-10-24-11-48-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2431-2014-10-24-11-36-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2430-2014-10-24-11-21-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2409-2014-09-16-07-13-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2408-2014-09-16-07-07-52 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2407-2014-09-16-07-01-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2406-2014-09-16-06-57-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2405-2014-09-16-06-54-06 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2404-2014-09-16-06-48-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2403-2014-09-16-06-33-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2379-2014-07-11-09-02-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2378-2014-07-11-08-43-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2327-2014-06-04-14-11-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2328-2014-06-04-14-13-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2309-2014-04-29-09-02-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2259-2014-03-18-13-25-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2258-2014-03-18-13-13-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2215-2014-01-28-09-34-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2214-2014-01-28-09-26-08 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2213-uchwaa-nr-20r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2502-2015-03-19-14-09-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2501-2015-03-19-14-08-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2490-2015-03-10-09-58-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2491-2015-03-10-10-09-25 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2492-2015-03-10-10-13-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2519-2015-04-26-20-02-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2520-2015-04-26-20-04-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2550-2015-05-27-09-37-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2551-2015-05-27-09-44-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2552-2015-05-27-09-46-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2553-2015-05-27-09-48-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2587-2015-07-09-08-09-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2563-2015-06-23-10-46-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2596-2015-08-07-11-09-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2597-2015-08-07-11-23-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2636-2015-09-30-09-45-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2649-2015-10-27-08-04-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2650-2015-10-27-08-08-14 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2651-2015-10-27-08-12-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2652-2015-10-27-08-16-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2653-2015-10-27-08-19-50 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2654-2015-10-27-08-25-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2655-2015-10-27-08-27-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2656-2015-10-27-08-28-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2657-2015-10-27-08-34-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2658-2015-10-28-12-57-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2678-2015-12-11-13-08-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2679-2015-12-11-13-31-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2680-2015-12-11-13-41-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2681-2015-12-11-13-50-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015-r/2682-2015-12-11-13-56-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2784-2016-03-06-21-49-20 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2783-2016-03-06-21-44-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2796-2016-04-29-10-13-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2797-2016-04-29-10-15-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2798-2016-04-29-10-19-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2810-2016-05-20-09-54-11 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2811-2016-05-20-10-36-33 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2812-2016-05-20-10-38-24 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2865-2016-09-09-09-46-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2866-2016-09-09-09-56-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2867-2016-09-09-10-27-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2868-2016-09-09-10-34-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2869-2016-09-09-10-36-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2939-2016-10-24-11-14-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2940-2016-10-24-11-20-51 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2941-2016-10-24-11-25-09 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2942-2016-10-24-11-28-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2971-2016-12-20-09-37-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2972-2016-12-20-09-48-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2973-2016-12-20-09-57-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2974-2016-12-20-10-06-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3101-2017-03-03-12-40-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3105-2017-03-08-10-57-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3106-2017-03-08-11-21-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3132-2017-04-28-11-44-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3133-2017-04-28-11-55-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3134-2017-04-28-12-57-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3154-2017-05-26-10-41-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3153-2017-05-26-10-39-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3152-2017-05-26-10-35-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3151-2017-05-26-10-25-03 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3150-2017-05-26-10-21-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3149-2017-05-25-09-55-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3211-2017-09-11-12-28-50 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3212-2017-09-11-12-40-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3213-2017-09-11-12-51-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3208-2017-09-11-08-00-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3209-2017-09-11-08-25-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3210-2017-09-11-08-28-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3231-2017-10-24-08-28-16 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3232-2017-10-24-08-30-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3233-2017-10-24-08-36-03 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3234-2017-10-24-08-59-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3235-2017-10-24-09-04-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3237-2017-10-24-10-23-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3254-2017-12-19-10-06-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3255-2017-12-19-10-12-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3256-2017-12-19-10-48-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3257-2017-12-19-10-51-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3444-2018-03-20-09-21-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3445-2018-03-20-09-38-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3466-2018-04-27-11-10-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3467-2018-04-27-11-18-08 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3468-2018-04-27-11-22-16 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3469-2018-04-27-11-30-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3483-2018-06-05-08-55-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3484-2018-07-16-05-49-31 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3540-2018-07-16-05-24-52 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3541-2018-07-16-05-38-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3574-2018-09-07-11-13-33 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3575-2018-09-07-11-16-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3576-2018-09-07-11-31-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3578-2018-09-10-08-40-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3579-2018-09-10-08-51-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3581-2018-09-10-09-25-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3582-2018-09-10-09-28-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3580-2018-09-10-08-58-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3583-2018-09-10-09-34-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3584-2018-09-10-09-44-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3585-2018-09-10-09-54-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3586-2018-09-10-09-58-55 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3587-2018-09-10-10-08-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3588-2018-09-10-10-14-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3589-2018-09-10-10-24-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3625-2018-10-18-11-19-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3626-2018-10-18-11-22-32 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3627-2018-10-18-11-50-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3628-2018-10-18-12-09-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3629-2018-10-18-12-13-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3630-2018-10-18-12-46-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3631-2018-10-18-12-50-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3684-2018-12-17-21-40-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3685-2018-12-17-21-44-57 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3686-2018-12-17-21-48-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3690-2018-12-19-11-02-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3687-2018-12-17-21-50-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3688-2018-12-17-21-53-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3689-2018-12-17-21-55-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3846-2019-03-18-13-18-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3847-2019-03-18-13-27-25 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3951-2019-05-06-10-58-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3952-2019-05-06-11-09-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3982-2019-06-05-12-34-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3980-2019-06-05-12-15-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3981-2019-06-05-12-16-57 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4053-2019-09-12-07-53-32 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4054-2019-09-12-07-57-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4055-2019-09-12-07-58-07 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4056-2019-09-12-08-18-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4057-2019-09-12-08-20-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4088-2019-10-22-12-00-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4089-2019-10-22-12-01-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4090-2019-10-22-12-02-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4091-2019-10-22-12-03-11 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4092-2019-10-22-12-03-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4093-2019-10-22-12-05-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4094-2019-10-22-12-06-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4095-2019-10-22-12-07-09 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4116-2019-12-17-13-29-31 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4117-2019-12-17-13-30-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4118-2019-12-17-13-32-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4119-2019-12-17-13-36-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4120-2019-12-17-13-37-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4121-2019-12-17-13-37-51 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4122-2019-12-17-13-38-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4123-2019-12-17-13-38-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4369-2020-10-26-07-40-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4368-2020-10-26-07-40-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4367-2020-10-26-07-39-54 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4366-2020-10-26-07-39-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4327-2020-09-07-10-30-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4326-2020-09-07-10-29-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4325-2020-09-07-10-27-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4324-2020-09-07-10-26-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4251-2020-05-28-11-36-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4250-2020-05-28-11-35-55 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4231-2020-05-08-11-42-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4230-2020-05-08-11-41-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4229-2020-05-08-11-29-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4228-2020-05-08-11-28-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4171-2020-02-25-14-24-19 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4170-2020-02-25-14-20-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020-r/4169-2020-02-25-14-11-44 http://piib.org.pl/regulamin-kroz-kroz-165 http://piib.org.pl/tryb-postwania-rzecznikdp-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odp-zawodowej-w-budownictwie-kroz-166 http://piib.org.pl/terminarz-posiedzeoz-kroz-167 http://piib.org.pl/dyury http://piib.org.pl/2019-07-12-09-32-02 http://piib.org.pl/regulamin-ksd-ksd-160 http://piib.org.pl/2014-12-02-12-48-15 http://piib.org.pl/terminarz-posiedzed-ksd-162 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/3644-2018-10-24-12-16-29 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/3645-2018-10-24-12-22-20 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/2383-2014-07-14-10-00-20 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/2382-2014-07-14-09-57-54 http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/1437-uchwaa-ksd-nr-210-w-sprawie-wyboru-sekretarza-krajowego-sdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/1436-uchwaa-nr-110-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2010-r-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczcego-krajowego-sdu-dyscyplinarnego- http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/724-uchwapa-ksd-nr-107-w-sprawie-udzielenia-upowainienia-do-stwierdzenia-prawomocnopci-decyzji-orzeczepostanowieajowego-spdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/503-uchwapa-ksd-nr-206-w-sprawie-wyboru-sekretarza-krajowego-spdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/uchwasy-ksd-ksd-163/502-uchwapa-ksd-nr-106-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczpcego-krajowego-spdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/tryb-postwania-rzecznikdp-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odp-zawodowej-w-budownictwie-ksd-161 http://piib.org.pl/pytania-i-odpowiedzi-ksd-233 http://piib.org.pl/orzecznictwo http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2286-decyzja-nr-3-z-dnia-31-stycznia-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2287-decyzja-nr-5-z-dnia-19-lutego-2013 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2288-decyzja-nr-6-z-dnia-19-lutego-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2289-decyzja-nr-7-z-dnia-19-lutego-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2290-decyzja-nr-8-z-dnia-19-lutego-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2291-decyzja-nr-9-z-dnia-18-marca-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2292-decyzja-nr-10-z-dnia-18-marca-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2293-decyzja-nr-11-z-dnia-4-czerwca-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2294-decyzja-nr-12-z-dnia-10-lipca-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2013/2295-decyzja-nr-14-z-dnia-10-lipca-2013-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2414-decyzja-nr-1-z-dnia-18-lutego-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2415-decyzja-nr-2-z-dnia-18-lutego-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2301-decyzja-nr-3-z-dnia-18-lutego-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2300-postanowienie-nr-2-z-dnia-18-lutego-2014-roku http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2384-decyzja-nr-4-z-dnia-24-kwietnia-2014 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2590-decyzja-nr-5-z-dnia-24-kwietnia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2593-decyzja-nr-6-z-dnia-24-kwietnia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2421-decyzja-nr-8-z-dnia-29-maja-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2422-decyzja-nr-9-z-dnia-29-maja-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2423-decyzja-nr-10-z-dnia-29-maja-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2486-decyzja-nr-11-z-dnia-29-maja-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2424-decyzja-nr-12-z-dnia-13-czerwca-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2425-decyzja-nr-13-z-dnia-13-czerwca-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2487-decyzja-nr-14-z-dnia-13-czerwca-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2488-decyzja-nr-15-z-dnia-2-wrzenia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2489-decyzja-nr-16-z-dnia-2-wrzenia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2511-decyzja-nr-17-z-dnia-2-wrzenia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2512-decyzja-nr-19-z-dnia-6-listopada-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2014/2513-decyzja-nr-20-z-dnia-9-grudnia-2014-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2543-decyzja-nr-2-z-dnia-15-stycznia-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2542-decyzja-nr-3-z-dnia-15-stycznia-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2541-decyzja-nr-4-z-dnia-17-lutego-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2588-decyzja-nr-5-z-dnia-17-lutego-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2589-decyzja-nr-6-z-dnia-17-lutego-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2852-decyzja-nr-7-z-dnia-28-maja-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2594-decyzja-nr-8-z-dnia-28-maja-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2853-decyzja-nr-9-dnia-28-maja-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2630-decyzja-nr-10-z-dnia-26-czerwca-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2631-decyzja-nr-11-z-dnia-26-czerwca-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2632-decyzja-nr-12-z-dnia-26-czerwca-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2666-decyzja-nr-14-z-dnia-25-sierpnia-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2854-decyzja-nr-15-z-dnia-25-sierpnia-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2667-decyzja-nr-16-z-dnia-25-sierpnia-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2856-decyzja-nr-17-z-dnia-7-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2857-decyzja-nr-18-z-dnia-7-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2858-decyzja-nr-19-z-dnia-7-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2859-decyzja-nr-20-z-dnia-7-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2864-decyzja-nr-21-z-dnia-29-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2860-decyzja-nr-22-z-dnia-29-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2015/2861-decyzja-nr-23-z-dnia-29-padziernika-2015-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016 http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2926-decyzja-nr-1-z-dnia-29-stycznia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2927-decyzja-nr-2-z-dnia-29-stycznia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2928-decyzja-nr-3-z-dnia-29-stycznia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2929-decyzja-nr-5-z-dnia-16-lutego-2016r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/3189-decyzja-nr-6-z-dnia-16-lutego-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/3190-decyzjanr7zdnia23-marca-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2931-decyzja-nr-9-z-dnia-23-marca-2016r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2930-decyzja-nr-8-z-dnia-23-marca-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2932-decyzja-nr-10-z-dnia-24-maja-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2933-decyzja-nr-11-z-dnia-24-maja-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2934-decyzja-nr-12-z-dnia-24-maja-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2935-decyzja-nr-13-z-dnia-16-czerwca-2016r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2936-decyzja-nr-14-z-dnia-16-czerwca-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2960-decyzjanr15zdnia21wrzesnia2016pdf http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2964-decyzja-nr-16-z-dnia-21-wrzesnia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2965-decyzja-nr-17-z-dnia-21-wrzenia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/2963-decyzja-nr-18-z-dnia-wrzenia-2016-r http://piib.org.pl/orzecznictwo/ksd/ksd-2016/3198-decyzja-nr-19-z-dnia-29-grudnia-2016-r http://piib.org.pl/informacja-komisji-uchwas-i-wnioskiib-kuiwinformacja-191 http://piib.org.pl/statut-left2-104 http://piib.org.pl/sksad-organzby-left2-105 http://piib.org.pl/krajowa-rada-left2-108 http://piib.org.pl/budiet-i-finanse-left2-243 http://piib.org.pl/krajowa-komisja-kwalifikacyjna-left2-133 http://piib.org.pl/krajowa-komisja-rewizyjna-left2-159 http://piib.org.pl/krajowy-spd-dyscyplinarny-left2-164 http://piib.org.pl/krajowy-rzecznik-odp-zawodowej-left2-169 http://piib.org.pl/komisje-i-zespoy http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3846-2019-03-18-13-18-35 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3847-2019-03-18-13-27-25 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3951-2019-05-06-10-58-04 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3952-2019-05-06-11-09-17 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3982-2019-06-05-12-34-13 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3980-2019-06-05-12-15-44 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/3981-2019-06-05-12-16-57 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4053-2019-09-12-07-53-32 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4054-2019-09-12-07-57-02 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4055-2019-09-12-07-58-07 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4056-2019-09-12-08-18-12 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4057-2019-09-12-08-20-36 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4088-2019-10-22-12-00-58 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4089-2019-10-22-12-01-47 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4090-2019-10-22-12-02-21 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4091-2019-10-22-12-03-11 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4092-2019-10-22-12-03-59 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4093-2019-10-22-12-05-10 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4094-2019-10-22-12-06-37 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4095-2019-10-22-12-07-09 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4116-2019-12-17-13-29-31 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4117-2019-12-17-13-30-41 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4118-2019-12-17-13-32-28 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4119-2019-12-17-13-36-23 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4120-2019-12-17-13-37-18 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4121-2019-12-17-13-37-51 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4122-2019-12-17-13-38-28 http://piib.org.pl/uchwasy-left2-237/4123-2019-12-17-13-38-59 http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118 http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/4225-2020-05-06-13-22-27 http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/2439-2014-10-28-12-22-52 http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/2096-porozumienie-o-wspopracy-pomidzy-institution-of-civil-engineers-polsk-izb-inynierow-budownictwa-oraz-polskim-zwizkiem-inynierow-i-technikow-budownictwa http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/1975-porozumienie-o-wspopracy-piib-z-zarzdem-gownym-zwizku-zakadow-doskonalenia-zawodowego-oraz-polskim-zwizkiem-pracodawcow-budownictwa http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/1972-porozumienie-o-wspolpracy-z-komisja-akredytacyjna-uczelni-technicznych http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/1874-porozumienie-o-wspodziaaniu-stowarzysze-naukowo-technicznych-z-polsk-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/1708-porozumienie-pomidzy-american-society-of-civil-engineers-asce-oraz-polsk-izb-inynierow-budownictwa-piib http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/1050-asce-american-society-of-civil-engineers-2009-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/791-porozumienie-pomiy-chartered-institute-of-building-ciob-oraz-polskp-izbp-iniynierudownictwa-piib http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/436-porozumienie-w-sprawie-wspiasania-stowarzyszeukowo-technicznych-z-komitetem-organizacyjnym-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-sierpnia-2002-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/437-porozumienie-w-sprawie-wspiasania-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-polskim-komitetem-geotechniki-z-dnia-17-grudnia-2002-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/438-porozumienie-w-sprawie-wspiasania-polskiej-izby-iniynierudownictwa-ze-stowarzyszeniem-iniynier-technikrzemyssu-materiasudowlanych-z-dnia-29-wrzepnia-2003-roku http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/439-porozumienie-o-wspacy-pomiy-piib-i-izbp-projektowania-budowlanego-z-dnia-21-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/440-ecec-european-council-of-engineers-chambers-z-dnia-26-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/441-asce-american-society-of-civil-engineers-2005-r http://piib.org.pl/umowy-o-wspacy-left2-118/442-ice-the-institution-of-civil-engineers-z-dnia-2-pafdziernika-2006-r http://piib.org.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych http://piib.org.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/3219-2017-09-22-04-22-29 http://piib.org.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/3218-numer-konta-piib-wraz-z-wysokoci-opaty-za-uznanie-kwalifikacji-zawodowych http://piib.org.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/3217-regulamin-uznawania-kwalifikacji-zawodowych http://piib.org.pl/historia-left2-119 http://piib.org.pl/linki-left2-42 http://piib.org.pl/strona-gs-mainmenu-1 http://piib.org.pl/kontakt-rzecznikprasowy-252 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/4302-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/4253-2020-06-01-09-17-47 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/4224-poprawka-piib-w-sejmie-rp- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/4223-dziaania-piib-zwizane-z-sytuacj-epidemiczn-w-polsce- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/4222-budujemy-wsparcie--dzikujemy-bohaterom- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3999-inynierowie-budownictwa-maj-prawo-do-projektowania-architektonicznego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3998-2019-06-10-12-29-26 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3997-2019-06-07-07-56-49 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3710-senat-rp-zmierza-do-wykonania-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3709-2019-01-07-14-50-18 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3708-o-pracach-w-senacie-rp-zwizanych-z-wykonaniem-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3707-forum-gospodarczym-budownictwa-build4future http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3604-centralne-obchody-dnia-budowlanych-2018 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3603-rozmowy-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-nad-projektami-odrbnych-ustaw-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3564-2018-07-02-12-04-25 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3563-2018-06-30-06-59-51 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3562-program-dziaania-piib-w-latach-2018-2022 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3491-2018-06-27-08-25-07 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3482-xxxi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3481-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3480-mielimy-racj-tk-uzna-zasadno-wniosku-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3269-kreatorzy-budownictwa-roku-2017 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3268-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa-o-projekcie-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3206-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-w-statystyce http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3168-2017-07-02-17-30-04 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3161-2017-06-20-09-01-57 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3041-2017-02-07-07-32-49 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3040-dni-inyniera-budownictwa-budma-2017 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3038-nadalimy-5512-uprawnie-budowlanych-w-roku-2016 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/3037-laury-dla-dolnolskiej-i-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2948-rodowisko-budowlane-zwiera-szyki-razem-dla-dobra-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2947-2016-10-18-07-21-22 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2821-2016-06-21-12-15-27 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2820-co-przeszkadza-a-co-pomaga-w-wykonywaniu-zawodu-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2696-przedstawiciel-piib-wiceprezydentem-ecec- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2695-oni-ju-mog-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-xxvi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2560-2015-06-17-12-34-07 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2556-2015-06-12-06-31-33 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2508-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2505-jubileusz-85-lecia-prof-zbigniewa-grabowskiego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2477-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-popieraj-stanowisko-piib-w-sprawie-zmian-w-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanym http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2476-nasi-herkulesi-2014 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2466-tytuy-kreatora-budownictwa-rozdane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2437-2014-10-27-12-14-55 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2426-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2338-xiii-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2335-2014-06-23-07-15-37 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2315-xiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2280-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2252-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2226-piib-wystpuje-w-obronie-swoich-czonkow-posiadajcych-uprawnienia-do-adaptacji-projektow-powtarzalnych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2225-zagroenia-wynikajce-ze-zmian-wprowadzonych-przez-sejmow-komisj-nadzwyczajn-ds-zwizanych-z-ograniczaniem-biurokracji http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2198-xxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2197-konferencja-samorzd-zawodowy-w-demokratycznym-pastwie-prawa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2177-wysuchanie-publiczne-w-sejmie-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2117-piib-mowi-nie-takim-zmianom http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2109-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2012-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2105-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2058-prezes-piib-polskim-herkulesem-2012 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2057-ksztacenie-kadr-dla-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2056-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie-2013 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2055-andrzej-orczykowski http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2054-grupa-b-8-o-zmianach-w-projekcie-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2053-porozumienie-o-wspopracy-w-zakresie-zawodowych-interesow-inynierow-w-europie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/2052-inynierowie-zdobywaj-uprawnienia http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1970-z-myl-o-dobrym-przygotowaniu-inynierow-do-zawodu http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1959-piibinterweniujeuministrasprawiedliwosci http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1957-grupa-b-8-mowi-nie-planom-deregulacji http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1932-nadzwyczajny-jubileuszowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1896-inynierowie-oceniali-swoj-samorzd http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1870-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2011-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1868-xi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1843-konsultacje-w-sprawie-kodeksu-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1842-apel-przedstawicieli-samorzdow-zawodow-zaufania-publicznego-do-parlamentu-i-rady-ministrow-rp http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1841-inynierowie-budownictwa-i-nadzor-budowlany-zacieniaj-wspoprac http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1840-raport-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1769-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1765-dyskutowano-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1764-uczelnie-powinny-podnie-standardy-nauczania http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1763-grupa-wyszehradzka-w-polsce http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1762-jak-ksztaci-przyszych-inynierow http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1761-xiv-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1760-rola-i-znaczenie-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1759-przybyo-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1643-inynierowie-obradowali-na-zjedzie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1641-piib-w-statystyce-w-2010-roku http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1640-x-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1609-przyszli-inynierowie-chc-wicej-praktyki-na-studiach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1540-piib-wyroniona-na-budmie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1495-ethicana http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1494-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1493-klski-ywioowe-a-urbanistyka-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1444-piib-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1440-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1439-wyniki-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1372-andrzej-dobrucki-nowy-prezes-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1371-zaproszenie-na-konferencj-prasow-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-18062010 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1367-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1365-poradnik-dla-powodzian http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1359-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2009-r http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1352-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1325-polska-izba-inynierow-budownictwa-po-8-latach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1314-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-woiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1313-zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-06022007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1312-parlamentarzypci-w-siedzibie-piej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1311-ankieta-piib-o-roli-i-miejscu-samorzpdu-zawodowego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1310-piib-podpisasa-umow-wspacy-z-wydawnictwem-qmuratorq http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1309-piib-o-minimach-programowych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1308-przygotowania-do-vi-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1307-szkolenie-w-serocku http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1306-rada-krajowa-o-zmianach-w-statucie-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1305-piib-po-piu-latach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1304-polska-izba-inmynier-budownictwa-w-liczbach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1303--zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-22062007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1302-prezes-piib-apeluje http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1301-vi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1300-polska-izba-iniynierudownictwa-o-projekcie-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1299-komunikat-grupy-b8 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1298-posiedzenie-rady-krajowej-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1297-nowa-siedziba-masopolskiej-oiib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1296-raport-piib-dzip-i-jutro http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1295-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1294-budujemy-bezpiecznie-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-informacja http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1293-najwainiejsze-tezy-z-referatu-prezesa-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-prof-zbigniewa-grabowskiego-wygsoszonego-podczas-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1292-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1291-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1290-polska-izba-iniynierudownictwa-informacje-podstawowe http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1289-prezesi-samorzpdawodaufania-publicznego-pytajp-o-przyszsopolski http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1288-skarbnicy-okrwi-zaopiniowali-zasady-gospodarki-finansowej-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1287-deklaracja-grupy-wyszehradzkiej http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1286-iniynierowie-z-grupy-wyszehradzkiej-chcp-bezpieczea-w-budownictwie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1285-wspaca-biuletynkrwych-z-qiniynierem-budownictwaq http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1284-spotkanie-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-sipdyscyplinarnych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1283-piib-przystppisa-do-programu-foresight-polska-2020 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1281-seminarium-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1280-zmiany-w-statucie-piib-przyj http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1279-pentor-zbada-wizerunek-iniyniera-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1278-list-grupy-b-8-do-premiera-tuska http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1277-ministerstwo-infrastruktury-chce-wspacy-z-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1276-zapowiedf-dobrej-wspacy-piib-z-sejmem http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1275-dni-iniyniera-budownictwa-na-qbudmie-2008q http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1274-etyka-jest-elementem-padu-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1273-rada-krajowa-piib-zwosasa-vii-zjazd-sprawozdawczy http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1272-uczelnie-powinny-podnieptandardy-nauczania http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1271-dobra-wspaca-piib-ze-stowarzyszeniami http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1270-prezes-piib-polskim-herkulesem-2007 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1269-iniynierowie-budownictwa-w-pwiadomopci-polak http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1268-informacja-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1267-wywiad-z-prezesem-piib-prof-zbigniewem-grabowskim http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1266-uczelnie-powinny-podnieptandardy http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1265-piib-krytycznie-ocenia-projekty-rozporzpdze http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1264-zapowiedf-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1263-krajowa-rada-piib-przygotowuje-sio-zjazdu http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1262-possowie-wystawili-izbie-dobrp-ocen http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1261-projekt-nowelizacji-sprzeczny-z-konstytucjp http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1259-vii-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1258-informacja-prasowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1257-qtrzeba-wzmacniaompetencje-samorzpdq http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1256-piib-ocenisa-projekt-nowego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1255-piib-krytykuje-odebranie-uprawnieiynierom-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1254-paszporty-energetyczne-tylko-dla-ekspert http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1253-certyfikaty-energetyczne-powinni-wystawiaylko-profesjonalipci- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1252-iniynierowie-b-uroczypcie-plubowa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1251-piib-krytycznie-ocenia-wniosek-rzecznika-praw-obywatelskich http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1250-rzecznicy-i-sidy-si-dobrze-przygotowane-do-nowych-obowiazk http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1249-jak-ksztasceni-sp-iniynierowie-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1248-piib-i-pzitb-bliiej-uzgodniesprawie-przywria-uprawniechnikom-budownictwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1247-piib-w-statystyce-w-2008-roku http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1246-zblima-siviii-zjazd-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1245-piib-jest-naszym-podstawowym-partnerem-legislacyjnym http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1244-krajowa-rada-piib-za-uprawnieniami-dla-technik http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1236-krajowa-rada-piib-za-inspekcj-nadzoru-budowlanego- http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1231-przednamizjazdy http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1195-egzamin-na-uprawnienia-2009-w-statystyce http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1175-stowarzyszenia-popierajp-piib http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1169-batalia-o-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1161-o-minimach-programowych-na-uczelniach http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1159-czas-zebrawodowych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1152-stanowisko-piib-w-sprawie-sporzpdzania-pwiadectw-energetycznych http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1138-zielonogy-sobierzpdowcy http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1141-dziemdowlanych-2009 http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1140-jednym-gsosem-w-sprawie-uprawnie http://piib.org.pl/materiasy-dla-medizecznikprasowy-251/1139-iniynier-moie-sporzpdzawiadectwa-charakterystyki-energetycznej http://piib.org.pl/sprostowania-rzecznikprasowy-253 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2279-2014-03-28-13-32-53 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2278-2014-03-28-13-32-29 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2277-17-18052014-ii-targi-budowlane-warmia-mazury-expo-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2276-17-18052014-dom-i-otoczenie-2014-budownictwo-ogrzewanie-wntrza http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2275-14-16052014-autostrada-polska-2014-midzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2274-09-11052014-tyskie-targi-budownictwa-i-wyposaenia-wntrz-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2273-09-11052014-podhalaskie-targi-budownictwa-ogrzewania-i-wyposaenia-wntrz-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2272-09-11052014-gryf-bud-2014-midzynarodowe-targi-budownictwa-i-instalacji http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2271-2014-03-28-13-30-37 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2270-24-26042014-wiosna-2014-42-krakowskie-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2269-11-13042014-ctb-wiosna-2014-targi-budownictwa-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2268-2014-03-28-13-29-46 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2267-11-13042014-targbud-2014-midzynarodowe-targi-budownictwa-mieszkaniowego-modernizacji-i-wykoczenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2266-05-06042014-dom-mieszkanie-wntrze-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2265-05-06042014-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2014-letnie-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2264-2014-03-28-13-27-38 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2263-2014-03-28-13-26-36 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2245-29-30032014-invest-tor-2014-kujawsko-pomorskie-targi-inwestycyjne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2244-29-30032014-od-dziaki-po-dom-2014-targi-budownictwa-i-targi-mieszka http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2243-29-30032014-instalacje-2014-targi-techniki-sanitarnej-i-grzewczej-instalacje-elektryczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2242-29-30032014-oltarbud-e-2014-midzynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2241-28-30032014-energia-2014-targi-energii-konwencjonalnej-i-odnawialne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2240-28-30032014-bud-gryf-szczecin-2014-midzynarodowe-targi-budowlane http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2239-28-30032014-jarmark-kamieniarski-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2238-28-30032014-targi-mieszka-i-nieruchomoci-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2237-28-30032014-lubdom-wiosna-2014-lubelskie-targi-budowlane http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2236-28-30032014-tarbud-wiosna-2014-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2235-2014-02-27-08-17-05 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2234-18-19032014-inynierskie-targi-pracy-2014 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2233-11-14032014-glass-2014-targi-brany-szklarskiej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2232-11-14032014-bs-2014-budownictwo-sportowe-rekreacyjne-wellness-i-spa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2231-11-14032014-budma-2014-midzynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2230-04-06032014-inenerg-2014-midzynarodowe-targi-innowacji-energetycznych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2229-26-28022014-wiato-2014-midzynarodowe-targi-sprztu-owietleniowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2228-2014-02-27-08-11-18 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2091-05-06122013-expo-kruszywa-2013-targi-kruszyw-naturalnych-i-wtornych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2090-28-29112013-targi-modernizacji-budynkow-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2089-23-24112013-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2013-zimowe-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2088-22-23112012-ogolnopolski-salon-dekarski-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2087-19-21112013-energetics-2013-lubelskie-targi-energetyczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2086-06-09112013-kamie-stone-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2085-06-07112013-sport-obiekt-2013-xiii-wystawa-wyposaenia-i-budowy-obiektow-sportowych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2084-06-07112013-alarm-xiv-konferencja-i-wystawa-monitoringu-wizyjnego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2083-22-24102013-infrastruktura-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego-kolejowego-oraz-zarzdzania-ruchem http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2082-23-24102013-melioracje-2013-targi-melioracji-i-urzdze-wodnych-infrastruktury-i-urzdze-przeciwpowodziowych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2081-19-20102013-targi-mieszka-i-domow-krakow-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2080-19-20102013-targi-mieszka-i-domow-warszawa-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2079-17-19102013-konserwacje-2013-targi-konserwatorskie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2078-15-17102013-blach-tech-expo-5-targi-obrobki-czenia-i-powlekania-blach http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2077-16-17102013-renexpo-poland-2013--midzynarodowe-targi-energii-odnawialnej-i-efektywnoci-energetycznej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2076-19-20102013-ogolnopolskie-targi-budowa-remont-dom-i-wntrze-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2075-12-13102013-biuro-i-dom-aranacje-2013-targi-mebli-i-wyposaenia-wntrz-lubdrew-targi-obrobki-drewna http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2074-05-06102013-wieliczka-ii-targi-stylo-dom-budownictwo-ogrzewanie-wntrza http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2073-24-26092013-aluminium-a-nonfermet-xii-midzynarodowe-targi-aluminium-i-technologii-materiaow-i-produktow-metali-nieelaznych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2072-18-20092013-tiws-vi-midzynarodowe-targi-infrastruktury-wodno-ciekowej-odwodnie-i-melioracji http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2071-17-19092013-energetab-2013-midzynarodowe-energetyczne-targi-bielskie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2070-14-15092013-targi-mieszka-i-domow-gdask-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2069-14-15092013-targi-mieszka-i-domow-warszawa-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2068-14-15092013-sibex-jesie-2013-targi-budownictwa-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2067-10-12092013-warsaw-build-2013-midzynarodowe-targi-sprztu-i-materiaow-budowlanych-w-warszawie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2066-06-09092013-katowice-2013-midzynarodowych-targow-gornictwa-przemysu-energetycznego-i-hutniczego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2065-07-08092013-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2013-jesienne-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2064-07-08092013-targi-mieszka-i-domow-pozna-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2063-07-08092013-targi-mieszka-i-domow-wrocaw-2013-jesie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2062-18-20062013-pellets-expo-a-brykiet-expo-2013-midzynarodowe-targi-urzdze-technologii-do-wytwarzania-i-zastosowania-pelletu-i-brykietu-midzynarodowe-targi-produkcji-i-energetycznego-wykorzystania-biogazu-biogaz-expo http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2061-04-07062013-hape-2013-salon-hydrauliki-pneumatyki-i-napdow http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2005-21-24052013-autostrada-polska-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2004-14-16052013-expopower-2013-midzynarodowe-targi-energetyki http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2003-19-21042013-wiosna-2013-41-krakowskie-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2002-17-18042013-expo-gas-2013-targi-techniki-gazowniczej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2001-13-14042013-ii-targi-budownictwa-i-instalacji-tbi-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/2000-02-14042013-murexpo-2013-ogolnopolskie-targi-budowlane http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1999-02-14042013-targbud-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa-mieszkaniowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1998-05-07042013-dom-2013-ogolnopolskie-targi-materiaow-budownictwa-mieszkaniowego-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1997-22-24032013-tarbud-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1996-22-24032013-gryf-bud-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa-i-instalacji- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1995-15-17032013-energia-17-targi-energii-konwencjonalnej-i-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1994-15-17032013-targi-budowlane-lubdom-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1993-11-13032013-wiato-2013-midzynarodowe-targi-sprztu-owietleniowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1992-09-10032013-od-dziaki-po-dom-2013-targi-budownictwa-i-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1991-05-08032013-home-decor-i-luminexpo-2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1990-05-06032013-forum-wentylacja-salon-klimatyzacja--2013 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1989-01-03032013-interbud-2013-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1988-26-28022013-enexnowa-energia-2013-targi-odnawialnych-rode-energii http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1987-22-24022013-sibex-2013-silesia-building-expo http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1945-15-17052013-vi-midzynarodowa-wystawa-i-konferencja-su-arnasy2013-zuycie-wody-stan-obecny-problemy-i-perspektywy http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1944-2901-01022013-budma-2013-midzynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1943-05-06122012-expo-kruszywa-2012-targi-kruszyw-naturalnych-i-wtornych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1942-23-24112012-ogolnopolski-salon-dekarski-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1941-14-16112012-aqua-therm-warszawa-2012-1-midzynarodowe-targi-ogrzewania-wentylacji-klimatyzacji-systemow-wodnych-i-sanitarnych-ochrony-rodowiska-basenow-i-energii-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1940-13-15112012-energetics-2012-lubelskie-targi-energetyczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1939-06-07102012-sport-obiekt-2012-wystawa-wyposaenia-i-budowy-obiektow-sportowych- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1938-24-25102012-melioracje-2012-targi-melioracji-i-urzdze-wodnych-infrastruktury-i-urzdze-przeciwpowodziowych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1937-23-25102012-infrastruktura-2012-midzynarodowe-targi-infrastruktury-miejskiej-i-drogowej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1936-20-21102012-targi-mieszkaniowe-2012-wrocaw http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1935-19-21102012-targi-od-tech-2012-targi-maszyn-i-komponentow-dla-stolarki-otworowej-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1934-17-20102012-renexpo-poland-2012-midzynarodowe-targi-energii-odnawialnej-i-efektywnoci-energetycznej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1839-8-9092012-poznaskie-targi-mieszka-i-domow-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1838-7-9092012-podkarpackie-targi-budownictwa-wyposaenia-wntrz-i-ogrodow-jesie-2012- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1837-8-9092012-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2012-jesienne-targi-mieszkaniowe-warszawa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1836-8-9092012-dolnolskie-targi-mieszka-i-domow-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1835-6092012-midzynarodowe-forum-gazowe-cee-lpg-forum-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1834-5-6062012-wateraheat-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1833-2905-1062012-nauka-dla-gospodarki-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1832-29-31052012-pellets-expo-a-brykiet-expo-2012-midzynarodowe-targi-urzdze-technologii-do-wytwarzania-i-zastosowania-pelletu-i-brykietu- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1831-22-24052012-wod-kan-2012-midzynarodowe-targi-maszyn-i-urzdze-dla-wodocigow-i-kanalizacji- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1830-19-20052012-targi-mieszkaniowe-2012-wrocaw-wiosna http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1829-12-13052012-vii-targi-mieszkaniowe-wiosna-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1828-12-13052012-targi-mieszkaniowe-2012-od-wiosna http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1827-01-13052012-xvii-podhalaskie-targi-budownictwa-ogrzewania-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1826-08-11052012-traffic-expo-til-2012-midzynarodowe-targi-infrastruktury-salon-technologia-i-infrastruktura-lotnisk- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1825-08-11052012-autostrada-polska-2012-midzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1824-08-10052012-greenpower-2012-midzynarodowe-targi-energii-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1823-08-10052012-expopower-2012-midzynarodowe-targi-energetyki http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1742-23-25032012-instalacje-2012-targi-techniki-sanitarnej-i-grzewczej-instalacje-elektryczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1741-23-25032012-40-jubileuszowe-opolskie-targi-budownictwa-qmoj-dom-2012q- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1740-23-25032012-gryf-bud-2012-midzynarodowe-targi-budownictwa-i-instalacji http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1739-16-18032012-tarbud-wiosna-2012-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1738-17-18032012-invest-tor-2012-kujawsko-pomorskie-targi-inwestycyjne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1737-16-18032012-energia-2012-targi-energii-konwencjonalnej-i-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1736-12-14032012-elektrotechnika-2012-midzynardowe-targi-sprztu-elektrycznego-i-systemow-zabezpiecze http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1735-12-14032012-wiato-2012-midzynarodowe-targi-sprztu-owietleniowego http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1734-09-11032012-podkarpackie-targi-budownictwa-wyposaenia-wntrz-i-ogrodow-wiosna-2012 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1733-06-08032012-enexnowa-energia-2012-targi-odnawialnych-rode-energii http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1732-03-04032012-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2012-wiosenne-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1731-24-26022012-instal-2012-salon-techniki-grzewczej-i-instalacyjnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1730-17-19022012-xiii-gliwickie-targi-budownictwa-instalacji-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1729-16-19022012-interbud-2012-targi-budownictwa- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1728-11-12022012-i-targi-mieszkaniowe-nowy-dom-nowe-mieszkanie http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1727-24-27012012-bumasz-2012-midzynarodowe-targi-maszyn-budowlanych-pojazdow-oraz-sprztu-budowlanego- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1726-24-27012012-budma-2012-midzynarodowe-targi-budownictwa- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1566-1-3062011-salon-owietlenia-i-techniki-owietleniowej-luminexpo http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1565-10-13052011-xiii-midzynarodowe-targi-maszyn-budowlanych-i-pojazdow-specjalistycznych-maszbud http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1564-15-17042011-xviii-ogolnopolskie-targi-materiaow-budownictwa-mieszkaniowego-i-wyposaenia-wntrz-dom http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1563-15-17042011-midzynarodowe-targi-budownictwa-mieszkaniowego-modernizacji-i-wykoczenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1562-25-27032011-midzynarodowe-targi-budownictwa-i-instalacji-gryf-bud http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1561-25-27032011-lubdom-wiosna-2001-i-buma-park-2011-salon-maszyn-budowlanych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1560-24-26032011-instalacje-2011-targi-techniki-sanitarnej-i-grzewczej-instalacje-elektryczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1533-23-25032011-iii-targi-czystej-energii-cenerg-2011 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1532-23-25032011-ix-midzynarodowe-targi-elektrotechnika-2011 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1531-23-25032011-xix-midzynarodowe-targi-wiato-2011 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1488-11-14012011-budma-2011-midzynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1487-26-27112010-ogolnopolski-salon-dekarski-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1486-23-25112010-energetics-2010-iii-lubelskie-targi-energetyczne http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1485-20-21112010-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2010-zimowe-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1484-06-07112010-targi-mieszkaniowe-jesie-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1483-03-05112010-hydrosilesia-2010-targi-urzdze-i-technologii-brany-wodocigowokanalizacyjnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1482-04-05112010-sport-obiekt-2010-wystawa-wyposaenia-i-budowy-obiektow-sportowych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1481-22-24102010-targi-interflatdesignpl-2010-targi-wyposaenia-wntrz-oraz-artykuow-i-usug-dla-domu-i-ogrodu http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1480-16-17102010-beskid-dom-2010-beskidzkie-targi-domow-i-mieszka http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1479-16-17102010-murator-expo-2010-budowa-remont-dom-targi-budowlane http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1477-03-15102010-midzynarodowe-targi-energetyczne-polska-ukraina-sowacja http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1476-13-15102010-infrastruktura-2010-midzynarodowe-targi-infrastruktury-miejskiej-i-drogowej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1475-09-10102010-xviii-koszaliskie-targi-budownictwa-i-czystego-rodowiska-gieda-ogrodnicza http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1474-06-07102010-protech-2010-midzynarodowe-targi-produkcji-i-technologii http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1473-03-10102010-wszystko-dla-domu-19-targi-wykoczenia-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1349-8-11062010-salon-technologii-obrobki-powierzchni http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1348-3-6062010-luminexpo-2010-salon-owietlenia-i-techniki-owietleniowej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1347-27-30052010-home-decor-2010-targi-wyposaenia-i-wystroju-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1346-26-29052010-budma-interior-2010-targi-wykoczenia-i-renowacji-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1345-18-20052010-greenpower-2010-midzynarodowe-targi-energii-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1344-18-20052010-automa-2010-midzynarodowe-targi-robotyki-automatyki-i-aparatury-kontrolno-pomiarowej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1343-18-20052010-expopower-2010-midzynarodowe-targi-energetyki http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1342-18-20052010-wod-kan-2010-midzynarodowe-targi-maszyn-i-urzdze-dla-wodocigow-i-kanalizacji http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1341-15-16052010-targi-mieszkaniowe-tabelaofertpl-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1340-15-16052010-targi-aranacji-wntrz-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1339-15-16052010-festiwal-wntrz-2010-targi-aranacji-i-wyposaenia-wntrz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1230-25-26042010-xxv-letnie-targi-mieszkaniowe-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1229-24-25042010-viii-targi-wyposaenia-wntrz-modne-wntrze-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1228-24-25042010-xxix-targi-budowlane-murator-expo-2010-budowa-remont-dom http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1227-16-18042010-xxv-targi-budownictwa-mieszkaniowego-modernizacji-i-wykoczenia-wntrz-targbud-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1226-13-15042010-xxxv-krakowskie-targi-budownictwa-wiosna-2010- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1225-9-11042010-xvii-targi-materiaow-budownictwa-mieszkaniowego-i-wyposaenia-wntrz-dom http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1224-27-28032010-xvi-koszaliskie-targi-budownictwa-i-techniki-grzewczej-dom-i-ogrod- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1223-25-27032010-targi-budownictwa-oltarbud-e http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1222-23-24032010-inynierskie-targi-pracy http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1221-19-21032010-teo-2010-targi-energii-odnawialnej http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1220-19-21032010-gryf-bud-2010-ogolnopolskie-targi-budownictwa-i-instalacji http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1219-19-21032010-xxviii-lubelskie-targi-budowlane-lubdom- http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1218-19-21032010-xxiv-targi-budownictwa-tarbud-2010 http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1217-17-18032010-silesia-power-meeting-targi-energetyki http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1167-19-21022010-gliwickie-targi-budownictwa-instalacji-i-wyposaienia-wnz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1166-11-14022010-interbud-2010-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1165-19-22012010-miynarodowe-targi-maszyn-budowlanych-i-drogowych http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1164-19-22012010-budma-2010-miynarodowe-targi-budownictwa http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1148-nowy-dom-nowe-mieszkanie-2009-zimowe-targi-mieszkaniowe http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1147-domypl-targi-mieszkanie-i-dom http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1146-wszystko-dla-domu-18-targi-wykonia-i-wyposaienia-wnz http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1145-tum-2009-targi-uiywanych-maszyn-i-urzpdze http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1144-hapexpo-2009-targi-hydrauliki-automatyki-i-pneumatyki http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1143-protech-2009-miynarodowe-targi-produkcji-i-technologii http://piib.org.pl/targi-rzecznikprasowy-250/1142-energetics-2009-lubelskie-targi-energetyczne http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/4-obowipzkowe-ubezpieczenie-oc http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/umowa-z-tuir-warta-serwisubezpieczen-203 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/umowa-z-tuir-warta-serwisubezpieczen-203/174-umowa-pomiy-towarzystwem-ubezpieczereasekuracji- http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/umowa-z-tuir-warta-serwisubezpieczen-203/175-certyfikat-ubezpieczeniowy-warta http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/umowa-z-tuir-warta-serwisubezpieczen-203/33-aneks-nr-1-do-umowy-generalnej-z-dnia-23-wrzepnia-2002-roku http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/umowa-z-tuir-warta-serwisubezpieczen-203/40-aneks-nr-2-do-umowy-generalnej-z-dnia-23-wrzepnia-2002-roku http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-205 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-205/39--ubezpieczenie-dodatkowe-w-ramach-oc-iniyniera-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-206 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2003-serwisubezpieczen-99/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-206/38-zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-z-ubezpieczenia-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/249-umowa-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/750-aneks-nr-1-4-do-umowy-generalnej-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/751-polisa-ubezpieczenia-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-207 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-207/249-umowa-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-207/750-aneks-nr-1-4-do-umowy-generalnej-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-207/751-polisa-ubezpieczenia-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-208 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-208/42--ubezpieczenie-dodatkowe-w-ramach-oc-iniyniera-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-208/755-polisa-ubezpieczenia-odpowiedzialnobci-cywilnej http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-208/756-aneks-nr-1-do-ogch-warunkbezpieczenia-odpowiedzialnopci-cywilnej-osizycznych-w-iyciu-prywatnym http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/ubezpieczenie-dodatkowe-serwisubezpieczen-208/757-og-warunki-ubezpieczenia-odpowiedzialnopci-cywilnej-osizycznych-w-iyciu-prywatnym http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-209 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20046-serwisubezpieczen-100/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-209/1537-zgaszanie-szkody-z-polisy-obowizkowego-ubezpieczenia-odpowiedzialnoci-cywilnej-inynierow-budownictwa-w-ramach-umowy-generalnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-tuir-allianz-polska-sa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/332-umowa-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/753-aneks-nr-5-6-do-umowy-generalnej-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/754-polisa-ubezpieczenia-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/743-obowiizkowe-ubezpieczenie-odpowiedzialnobci-cywilnej-inmynier-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-210 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-210/332-umowa-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-210/753-aneks-nr-5-6-do-umowy-generalnej-pomiy-tu-allianz-polska-sa-a-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-210/754-polisa-ubezpieczenia-oc-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/umowa-z-tu-allianz-serwisubezpieczen-210/743-obowiizkowe-ubezpieczenie-odpowiedzialnobci-cywilnej-inmynier-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-212 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-20070-serwisubezpieczen-101/zgsoszenie-i-likwidacja-szkody-serwisubezpieczen-212/1536-zgaszanie-szkody-z-polisy-obowizkowego-ubezpieczenia-odpowiedzialnoci-cywilnej-inynierow-budownictwa-w-ramach-umowy-generalnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-tuir-allianz-polska-sa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2011d2014 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2011d2014/1363-umowa-pomidzy-stu-ergo-hestia-sa-a-polsk-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2012d2014 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/ubezpieczenia-2012d2014/1743-umowa-pomidzy-stu-ergo-hestia-sa-a-polsk-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/2014-12-02-14-28-40 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/2014-12-02-14-28-40/2452-umowa-pomidzy-stu-ergo-hestia-sa-a-polsk-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/2018-12-14-10-45-43 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-obowipzkowe-oc-serwisubezpieczen-213/2018-12-14-10-45-43/3679-umowa-pomidzy-stu-ergo-hestia-sa-a-polsk-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/2017-12-20-12-40-49 http://piib.org.pl/2017-12-20-12-48-57 http://piib.org.pl/2017-12-20-13-20-56 http://piib.org.pl/2017-12-20-13-27-55 http://piib.org.pl/ubezpieczenie-oc-w-yciu-prywatnym http://piib.org.pl/ubezpieczenie-oc-inyniera-kontraktu http://piib.org.pl/2017-12-20-13-57-00 http://piib.org.pl/2017-12-20-13-57-00/2017-12-20-14-04-17 http://piib.org.pl/kontakt-z-ubezpieczycielem http://piib.org.pl/strona-gs-topmenu-19 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4365-wirtualne-obrady-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4364-2020-10-20-10-13-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4362-nowa-platforma-dostpu-do-unijnych-informacji-handlowych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4363-nekrolog http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4361-karta-i-strony-tytuowe-projektu-budowlanego-wzory-do-pobrania http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4360-2020-10-09-09-28-38 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4358-poradnik-prawo-budowlane-2020-w-najnowszej-i-poszerzonej-wersji- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4356-forma-i-zakres-projektu-budowlanego-w-nowej-odsonie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4355-2020-10-01-13-01-34 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4354-bim-to-ogromna-szansa-dla-polskiego-budownictwa-jak-wyglda-strategia-wdraania-w-polsce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4353-umoliwienie-maym-firmom-prowadzenia-handlu-midzynarodowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4352-2020-09-30-11-06-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4351-konferencja-bim-days-2020-cyfrowa-budowa-40 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4350-2020-09-28-07-46-30 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4349-yczenia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4348-centralne-obchody-dnia-budowlanych-inaczej-ni-dotychczas- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4347-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4346-wtpliwoci-interpretacyjne http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4345-warsztaty-z-nowelizacji-prawa-budowlanego- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4343-2020-09-23-10-19-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4344-nowoczesny-budynek-biurowy-dziki-funduszom-unijnym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4342-2020-09-21-13-59-43 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4341-2020-09-21-13-08-12 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4340-2020-09-21-09-47-55 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4339-poradnik-budowlany-prawo-budowlane-po-zmianach-w-2020-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4338-2020-09-18-17-30-05 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4337-posiedzenie-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4336-2020-09-15-10-33-13 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4335-nowy-zarzd-pzitb http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4334-za-dwa-lata-elektronizacja-procesu-budowlanego-w-tym-roku-pierwsze-narzdzia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4333-2020-09-11-11-56-41 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4332-2020-09-10-07-30-17 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4331-kongres-nowoczesnego-budownictwa-i-szkolenie-o-tematyce-bim-on-line- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4330-2020-09-09-09-25-08 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4329-budowa-roku-2019 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4328-projekt-budowlany-w-wersji-cyfrowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4321-pierwszy-w-tym-roku-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczty http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4320-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4319-serwis-e-budownictwo http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4318-bezpieczny-poarowo-szkieletowy-dom-drewniany http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4317-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane-pierwszy-egzamin-w-tym-roku-4-wrzenia-sprawd-wytyczne-bezpieczestwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4316-inyniera-budownictwa-z-dodatkiem-powiconym-zmianom-w-prawie-budowlanym-od-19-wrzenia-2020-r- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4315-szkolenia-on-line- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4314-2020-08-14-16-22-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4313-2020-08-13-06-43-46 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4312-konkurs-na-utworzenie-centrum-wiedzy-o-dostpnoci http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4311-2020-08-12-08-04-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4310-serwis-e-budownictwo-ju-dziaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4309-ogoszenie-tekstu-jednolitego-ustawy-prawo-budowlane- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4308-konkursu-o-nagrod-ministra-rozwoju http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4307-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4306-cyfryzacja-procedur-budowlanych-newsletter http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4305-nowy-przewodniczcy-witokrzyskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4304-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4303-forum-techniki-wietlnej-lumentech-2020 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4301-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4300-2020-07-15-07-59-04 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4299-wakacyjny-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4298-nekrolog http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4294-owiadczenia-projektanta-o-moliwoci-podczenia-obiektu-do-sieci-ciepowniczej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4293-2020-07-07-11-11-25 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4292-obradowaa-komisja-ds-etyki-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4291-konkursy-realizowane-w-ramach-programu-dostpno-plus- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4290-komisja-europejska-zaprasza-do-udziau-w-konsultacjach-dotyczcych-unijnej-polityki-handlowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4289-projekt-techniczny-inynierowie-walcz-o-zmiany http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4288-2020-06-23-10-38-06 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4287-uproszczenia-nie-zawsze-uatwiaj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4286-tarcza-antykryzysowa-40-zaoenia-projektu-ustawy http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4285-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4262-ostatni-dzie-xix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4261-trwa-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4260-o-xxxv-sesji-egzaminacyjnej-na-uprawnienia-budowlane-na-posiedzeniu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4259-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib-rozpoczty http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4256-2020-06-08-12-05-54 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4255-o-szkoleniach-on-line-i-podnoszeniu-kwalifikacji-na-obradach-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4254-czerwcowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4252-koleanki-i-koledzy- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4249-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4248-2020-05-26-13-55-51 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4247-2020-05-22-10-48-58 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4245-ostrony-optymizm http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4244-odwieszone-terminy-postpowa-administracyjnych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4243-test http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4242-obradowao-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4241-xix-okrgowy-zjazd-sprawozdawczy-w-mazowieckiej-oiib-najliczniejszej-okrgowej-izbie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4240-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-rozpoczte http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4233-szkolenia-on-line-w-statystyce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4232-budownictwo-w-dobie-zmian http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4227-nie-bdzie-wyduenia-okresu-vacatio-legis-ustawy-z-13-lutego-2020-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4226-tarcza-antykryzysowa-30- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4221-mdrzejsi-o-nowe-dowiadczenia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4220-2020-04-30-11-24-17 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4219-posiedzenie-krajowej-rady-piib-on-line http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4218-poprawka-piib-w-sejmie-rp http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4217-kompetencje-dla-budownictwa- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4213-2020-04-28-09-24-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4212-dziaania-piib-zwizane-z-sytuacj-epidemiczn-w-polsce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4211-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4204-tarcza-antykryzysowa-20-najwaniejsze-zmiany http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4203-2020-04-20-07-58-38 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4202-tarcza-antykryzysowa-poradnik http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4201-internetowa-baza-szkole http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4200-2020-04-16-12-53-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4199-budujemy-wsparcie--dzikujemy-bohaterom http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4198-2020-04-03-19-25-41 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4197-2020-04-03-09-05-38 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4195-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4194-kwietniowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4192-otwarty-dyuru-przewodniczcego-mazowieckiej-okrgowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4191-poradnik-pracownika-w-dobie-koronawirusa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4190-fiec--negatywny-wpyw-koronawirusa-na-przemys-budowlany http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4189-pismo-prezesa-piib-do-minister-rozwoju-i-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4188-praca-na-budowie-w-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-w-kraju http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4187-zmiana-terminu-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4186-xxxv-konferencja-warsztaty-pracy-projektanta-konstrukcji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4185-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4184-2020-03-21-13-42-38 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4183-poradnik-prawo-budowlane-po-zmianach-w-2020-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4180-rok-2020-to-3s-w-budownictwie-safe-sound-sustainable http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4179-mediatorzy-w-okrgowych-izbach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4178-2020-03-17-08-48-31 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4177-2020-03-15-13-14-16 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4176-i-podkarpacki-kongres-budownictwa-infrastrukturalnego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4175-2020-03-10-09-57-33 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4174-2020-03-05-12-01-05 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4173-2020-02-28-14-51-53 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4172-iii-konferencja-oiib-nowoczesne-technologie-w-budownictwie-wybrane-zagadnienia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4168-2020-02-25-13-07-35 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4167-2020-02-21-09-21-15 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4160-obradowaa-komisja-ds-komunikacji-spoecznej-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4159-walka-z-samowol-budowlan http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4158-ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-czeka-na-podpis-prezydenta-rp http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4157-o-zagroeniach-spowodowanych-propozycj-nowelizacji-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4156-konkurs-osobowo-roku-2019-rozstrzygnity http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4155-mr-promuje-cyfryzacj-procesu-budowlanego-w-polsce-bim http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4154-nagrody-ministra-rozwoju-wrczone-na-budmie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4153-forum-gospodarcze-budownictwa-build4future- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4152-dzie-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4151-krajowa-rada-piib-obradowaa-w-poznaniu- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4150-modernizacja-roku-a-budowa-xxi-w http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4149-rada-dostpnoci-w-nowym-skadzie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4148-posiedzenie-kkr-oraz-narada-szkoleniowa-kkr-z-przewodniczcymi-okr http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4147-spotkanie-noworoczne-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4144-budma-i-dzie-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4141-2020-01-24-14-44-09 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4140-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4138-i-konferencja-sektorowej-rady-ds-kompetencji-w-budownictwie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4137-prace-nad-projektem-prawa-budowlanego- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4136-oni-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4130-styczniowy-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4129-nekrolog http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4127-koniec-wieczy-dzieo http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4125-2019-12-19-07-38-26 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4115-uroczysto-otwarcia-nowej-siedziby-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4114-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4112-na-solidnych-wartociach-mona-budowa-solidne-fundamenty-trwaego-rozwoju http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4109-2019-12-04-11-15-58 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4108-2019-12-03-07-46-44 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4107-medialne-szkolenie-w-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4106-co-dalej-ze-zmianami-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4105-solidno-buduje-pozycj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4104-o-e-learningu-na-posiedzeniu-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4103-2019-11-25-10-27-17 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4102-2019-11-25-08-58-22 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4101-rozpocza-si-xxxiv-sesja-egzaminacyjna http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4100-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4098-2019-11-08-14-41-13 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4096-na-konferencji-rewitalizacja-tradycja-i-nowe-miejskie-pejzae-o-przebudowie-i-modernizacji-siedziby-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4087-xxii-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4086-etyka-i-odpowiedzialno-zawodowa-inyniera-budownictwa-w-procesie-inwestycyjnym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4081-obradowao-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4080-dzie-budowlanych-pomorskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4079-2019-10-15-06-40-47 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4078-2019-10-14-13-54-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4077-nowy-numer-czasopisma-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4076-2019-10-09-10-54-15 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4075-funduszu-dostpnoci-ju-dziaa- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4074-2019-10-07-11-00-50 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4073-inynierowie-budownictwa-o-swojej-pracy- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4072-65-konferencja-naukowa-krynica-2019 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4071-monitoring-i-bezpieczestwo-budowli-hydrotechnicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4070-prezes-piib-na-inauguracji-roku-akademickiego-w-politechnice-warszawskiej-filii-w-pocku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4069-wielkopolski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4068-2019-09-30-13-50-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4067-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4066-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4065-lubelski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4064-rozstrzygnicie-konkursu-budowa-roku-podkarpacia-2018-oraz-otwarcie-nowej-siedziby-podkarpackiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4063-2019-09-19-13-54-28 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4062-2019-09-19-06-27-13 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4061-lubuski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4059-zdecydowanej-wikszoci-firm-nie-sta-na-inwestowanie-w-rad-wywiad-z-prof-z-kledyskim-prezesem-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4058-v-regaty-eglarskie-warmisko-mazurskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4052-2019-09-11-11-34-36 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4051-2019-09-10-13-48-54 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4048-krajowa-rada-piib-obradowaa-po-raz-pierwszy-w-nowej-siedzibie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4047-2019-09-06-14-05-41 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4046-2019-09-06-13-45-47 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4045-2019-08-30-12-20-28 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4041-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4040-2019-07-31-12-54-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4039-nekrolog http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4038-ogoszenie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4037-procedury-budowlane- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4035-nowy-numer-czasopisma-inynier-budownictwa- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4032-reforma-budowlana-bdzie-wypracowana-w-dialogu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4026-budownictwo-2050--europ-jutra-budujemy-dzi http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4025-budowa-roku-2018 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4003-xxxiii-sesja-egzaminacyjna-zakoczona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/4000-2019-06-25-09-10-45 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3996-dokumentacja-bdzie-grubsza-o-100-stron http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3995-2019-06-19-12-32-45 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3994-2019-06-19-12-22-37 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3992-rozmowa-z-prof-dr-hab-in-zbigniewem-kledyskim-prezesem-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3991-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej-piib-oraz-narada-szkoleniowa-kkr-i-przewodniczcych-okr http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3990-ankieta-wpyw-zielonych-miejsc-pracy-na-zdrowie-i-bezpieczestwo http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3988-2019-06-11-09-16-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3987-inynierowie-budownictwa-maj-prawo-do-projektowania-architektonicznego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3986-2019-06-10-12-29-26 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3985-2019-06-07-09-50-39 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3984-2019-06-07-07-56-49 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3983-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3978-ii-posiedzenie-rady-dostpnoci http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3977-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3976-ministerstwo-infrastruktury-odpowiada-w-sprawach-inwestycji-na-kolejowych-obszarach-zamknitych- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3975-2019-05-30-10-39-37 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3972-sdziowie-i-rzecznicy-na-szkoleniu-w-olsztynie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3970-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3966-skarbnicy-na-szkoleniu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3969-2019-05-24-09-10-02 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3964-xxxiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3963-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3959-2019-05-15-07-12-34 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3958-i-otwarte-mistrzostwa-podkarpackiej-oiib-marsz-na-orientacj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3956-uwagi-piib-do-projektu-ustawy-o-zmianie-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3954-korzystnych-rozwiza-jest-mniej-ni-si-spodziewalimy http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3950-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3949-ostatnie-xviii-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-w-2019-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3948-2019-04-27-11-13-20 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3947-nagroda-za-prace-naukowe-w-2019-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3946-2019-04-26-12-33-29 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3945-inynierowie-budownictwa-przystpili-do-partnerstwa-na-rzecz-dostpnoci http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3944-yczenia-witeczne http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3941-2019-04-17-07-10-29 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3939-2019-04-09-10-01-43 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3938-inynierowie-budownictwa-na-rzecz-dostpnoci- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3937-prezydent-rp-podpisa-nowelizacj-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3936-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3935-narada-szkoleniowa-kroz-i-oroz http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3855-pomorska-oiib-rozpocza-tegoroczne-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3854-ankieta-dotyczca-czasopisma-inynier-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3853-rozstrzygnicie-kampanii-dobry-beton http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3851-senat-rp-przyj-ustaw-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3850-inynier-budownictwa-w-wersji-elektronicznej-czy-papierowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3849-osobowoci-roku-2018 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3848-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3725-2019-03-15-14-03-42 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3723-yczenia-z-okazji-midzynarodowego-dnia-kobiet http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3721-sektor-infrastruktury-i-budownictwa-wobec-rewolucji-technologicznej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3720-2019-02-27-14-56-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3719-sejm-znowelizowa-ustaw-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3718-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3716-dzie-inyniera-mtp-budma-2019 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3714-budowlane-nagrody-miir-rozdane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3713-plany-i-strategie-rozwoju-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3706-senat-rp-przyj-projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3705-2019-01-25-14-04-31 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3704-build4future-zaprasza http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3703-wrczenie-uprawnie-budowlanych-w-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3700-dzie-inyniera-budownictwa-na-budmie-2019 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3702-forum-gospodarczym-budownictwa-build4future http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3698-o-pracach-w-senacie-rp-zwizanych-z-wykonaniem-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3699-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3697-2019-01-07-14-50-18 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3692-forum-gospodarcze-budownictwa-build4future-na-budmie-2019- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3691-yczenia-witeczne http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3683-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3682-senat-rp-zmierza-do-wykonania-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3677-2018-12-13-14-38-09 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3675-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3674-obradowaa-komisja-ds-etyki- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3673-medialne-spotkanie-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3672-2018-12-02-10-43-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3671-2018-11-30-19-28-51 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3670-2018-11-26-14-05-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3668-xxxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3667-2018-11-22-17-38-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3666-zygmunt-meyer-wiceprezydentem-ecec-na-kadencj-2019-2021- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3665-nieuzasadnione-uprzywilejowanie-architekta-w-stosunku-do-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3664-inynier-budownictwa-podporzdkowany-architektowi-ustawa-o-inynierach-w-opinii-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3663-2018-11-19-12-11-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3661-bezpiecznie-czy-i-pieknie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3660-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3659-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3658-2018-11-15-12-04-02 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3653-2018-11-13-10-20-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3655-obradowaa-komisja-wnioskowa-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3651-2018-11-07-14-51-56 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3648-2018-11-05-14-21-03 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3647-2018-10-30-09-59-14 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3646-2018-10-26-12-42-15 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3641-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej-piib-oraz-narada-szkoleniowa-krajowej-i-okrgowych-komisji-rewizyjnych-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3640-pierwsze-posiedzenie-komisji-ds-komunikacji-spoecznej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3639-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3632-2018-10-18-12-56-12 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3619-stanowisko-zwizku-zawodowego-budowlani-w-sprawie-sytuacji-polskiego-sektora-budowlanego-w-2018-r- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3617-inauguracyjne-posiedzenie-komisji-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3615-komisja-ds-etyki-ju-pracuje http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3614-2018-10-10-09-39-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3613-projekt-ustawy-o-inynierach-budownictwa-i-projekt-ustawy-o-architektach-przekazany-do-uzgodnie-publicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3602-spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3598-centralne-obchody-dnia-budowlanych-2018 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3599-2018-10-01-07-42-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3597-o-inynierze-budownictwa-dziaalnoci-wydawnictwa-piib-sp-z-oo-i-xviii-krajowym-zjedzie-na-obradach-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3596-dzie-budowlanych-w-lubelskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3595-2018-09-27-10-20-27 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3592-2018-09-19-12-43-05 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3591-o-samorzdzie-zawodowym-i-budownictwie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3590-2018-09-12-07-25-56 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3577-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3573-iv-regaty-eglarskie-warmisko-mazurskiej-oiib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3572-2018-09-06-09-22-28 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3568-pierwsze-posiedzenie-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3565-rozmowy-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-nad-projektami-odrbnych-ustaw-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3557-pierwsze-posiedzenie-prezydium-kr-piib-v-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3543-krajowy-sd-dyscyplinarny-piib-po-pierwszym-posiedzeniu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3542-pierwsze-posiedzenie-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3539-krajowa-komisja-kwalifikacyjna-piib-po-wyborach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3538-krajowa-rada-piib-ukonstytuowaa-si http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3537-prezes-piib-na-uroczystoci-wrczania-uprawnie-budowlanych-w-mazowieckiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3498-relacja-z-xvii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3497-program-dziaania-piib-w-latach-2018-2022 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3496-2018-07-04-10-21-37 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3495-xvii-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib-w-obiektywie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3494-2018-07-02-12-04-25 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3492-budowlane-abc http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3493-2018-06-30-06-59-51 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3490-2018-06-27-08-25-07 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3489-buduj-z-pasj-dzikuje-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3488-przedstawiciele-piib-w-zespole-doradczym-do-przygotowania-zaoe-reformy-procesu-inwestycyjno-budowlanego- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3487-obradowao-prezydium-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3486-2018-06-14-13-49-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3485-piib-zgasza-uwagi-do-projektu-ustawy-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3479-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-piib-w-iv-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3478-2018-05-25-13-15-53 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3477-2018-05-23-10-57-23 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3473-xxxi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3472-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3470-2018-04-27-13-50-16 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3460-krajowa-rada-z-nowymi-przewodniczcymi-okrgowych-rad http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3458-zakoczono-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3457-trwaj-xvii-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3456-znamy-kolejnych-przewodniczcych-okrgowych-izb-na-v-kadencj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3455-2018-04-12-09-49-22 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3454-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3451-2018-03-29-10-38-35 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3450-opolska-oiib-rozpocza-tegoroczne-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3447-2018-03-21-12-20-30 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3446-wiceminister-odpowiedzialny-za-budownictwo-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-na-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3362-2018-03-08-13-27-24 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3360-o-nowoczesnych-technologiach-w-budownictwie-w-odzi http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3354-podzikowanie-od-ministra-inwestycji-i-rozwoju http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3349-2018-eyce-rozpoczty-w-polsce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3348-obradowao-prezydium http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3347-prezes-piib-z-wizyt-u-a-sobonia-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3346-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3345-mielimy-racj-tk-uzna-zasadno-wniosku-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3344-nowy-wiceminister-do-spraw-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3343-budma-ze-zmianami-w-rzdzie-w-tle http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3342-ksztacenie-dla-budownictwa-do-pilnych-zmian http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3341-nagrody-ministra-przyznane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3340-2018-02-05-11-48-58 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3335-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3339-inynierowie-stawiaj-na-nowoczesne-rozwizania http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3338-2018-01-22-14-46-51 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3336-dni-inyniera-budownictwa-budma-2018 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3273-o-sytuacji-na-rynku-nieruchomoci-i-ustawie-inwestycyjnej-w-rzeczpospolitej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3272-prezes-piib-z-wizyt-u-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3271-prezes-piib-interweniuje-w-obronie-pozycji-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3270-2018-01-03-10-52-20 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3252-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3251-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa-o-projekcie-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3249-tomasz-uchowski-sekretarzem-stanu-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3248-kreatorzy-budownictwa-roku-2017 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3246-obradowao-prezydium-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3244-xxx-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3243-obwodowe-zebrania-wyborcze-w-toku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3241-2017-10-30-11-14-25 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3240-lski-dzie-budowlanych-i-konferencja-ix-lskie-forum-inwestycji-budownictwa-nieruchomoci http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3239-obwodowe-zebrania-wyborcze-rozpoczte http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3238-komunikat- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3229-2017-10-23-11-13-17 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3228-w-poszukiwaniu-barier http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3227-centralne-uroczystoci-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3226-2017-10-20-13-51-20 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3225-2017-10-09-07-06-05 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3224-o-inynierze-budownictwa-dziaalnoci-wydawnictwa-piib-sp-z-oo-i-xvii-zjedzie-piib-na-obradach-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3221-uwagi-piib-do-projektu-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3207-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3205-2017-08-31-11-40-46 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3201-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3200-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-w-statystyce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3188-2017-07-12-11-18-28 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3186-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3167-2017-06-29-14-39-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3160-2017-06-20-09-01-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3162-2017-06-27-13-44-35 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3158-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3157-sektorowa-rada-ds-kompetencji-w-budownictwie-ju-dziaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3155-przed-xvi-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3148-trwa-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3146-2017-05-16-13-28-39 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3145-2017-05-15-09-24-10 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3144-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3136-piib-w-koalicji-chcemy-uczciwego-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3135-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3131-2017-04-25-11-31-53 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3129-na-prezydium-kr-piib-o-dziaalnoci-w-2016-r-konferencji-i-remoncie-przyszej-siedziby-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3124-rozpoczy-si-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3123-2017-04-03-11-30-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3120-oni-potrafi-budowa-z-pasj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3121-2017-03-30-10-54-16 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3116-2017-03-24-11-16-50 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3113-dziennikarze-na-inynierskim-niadaniu-prasowym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3118-mib-konkurs-o-nagrod-ministra-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3112-2017-03-20-12-44-08 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3111-2017-03-20-12-07-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3109-2017-03-09-12-02-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3103-2017-03-07-08-44-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3104-rozstrzygnicie-konkursu-osobowo-roku-2016 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3045-na-prezydium-kr-piib-o-konferencji-piib-i-dniach-inyniera-budownictwa-na-mtp-budma http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3044-2017-02-15-13-13-04 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3043-2017-02-08-08-03-35 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3033-laury-dla-dolnolskiej-i-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/3035-budma-2017-dni-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2983-2017-01-27-13-27-50 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2982-nadalimy-5512-uprawnie-budowlanych-w-roku-2016 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2981-portal-piib-w-nowej-odsonie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2980-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2976-konkurs-o-nagrod-ministra-infrastruktury-i-budownictwa-prezes-piib-w-zespole-oceniajcym-prace http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2975-2016-12-20-14-44-06 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2970-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2969-konferencja-ginb-dotyczca-zmian-w-ustawie-o-wyrobach-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2968-2016-11-30-10-00-15 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2966-tytuy-kreator-budownictwa-roku-2016-przyznane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2961-obradowao-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2957-xxviii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2956-dyskusja-nad-propozycj-piib-do-projektu-ustawy-o-zawodzie-architekta-oraz-inyniera-budownictwa-i-samorzdach-zawodowych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2955-wystpienie-podsekretarza-stanu-miib-na-konsultacjach-spoecznych-dotyczcych-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego-we-wrocawiu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2954-2016-11-09-09-49-47 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2951-zgaszamy-uwagi-do-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2952-2016-11-08-16-22-56 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2944-dyskusja-o-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego-z-przedstawicielami-ministerstwa-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2943-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2938-2016-10-18-07-21-22 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2937-rodowisko-budowlane-zwiera-szyki-razem-dla-dobra-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2885-dzie-budowlanych-z-kodeksem-urbanistyczno-budowlanym-w-tle http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2883-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2871-2016-09-09-11-48-18 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2878-szkolenie-krajowej-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2877-jak-uzyska-uprawnienia-budowlane-w-usa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2870-2016-09-09-11-45-02 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2862-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2855-xxvii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2844-2016-07-01-12-32-26 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2851-zjazdowa-debata-w-relacji-filmowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2825-2016-06-30-09-53-15 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2824-co-pomaga-a-co-przeszkadza-w-wykonywaniu-zawodu-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2823-festiwal-budownictwa-na-dolnym-lsku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2819-inynierowie-su-usa-i-polsce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2818-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2816-budowa-roku-2015 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2814-przed-krajowym-zjazdem http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2813-xxvii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-rozpoczta http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2809-2016-05-13-13-39-01 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2808-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2801-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2799-nowoczesna-ekologia-a-nauczanie-papiea-franciszka-konferencja-w-sekretariacie-episkopatu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2789-trwaj-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2788-posiedzenie-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2787-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2751-prof-kazimierz-flaga-doktorem-hc-politechniki-witokrzyskiej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2750-litewscy-inynierowie-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2749-2016-02-23-09-10-49 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2747-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2746-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2745-biaa-ksiga-brany-drogowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2744-dni-inyniera-budownictwa-budma-2016 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2701-dni-inyniera-budownictwa-rozpoczte http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2692-pierwsze-w-2016-r-posiedzenie-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2691-minister-infrastruktury-i-budownictwa-potwierdzi-stanowisko-piib-w-sprawie-instalacji-wewntrznych-w-budynku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2690-o-instalacjach-wewntrznych-w-budynku-w-czasopimie-dziennik-gazeta-prawna http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2689-oni-ju-mog-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-xxvi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2687-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2686-prezes-piib-interweniuje-u-ministra-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2685-2015-12-17-09-14-21 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2683-2015-12-14-10-15-47 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2676-2015-12-04-16-16-37 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2675-tytuy-kreator-budownictwa-roku-2015-przyznane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2673-nowi-wiceministrowie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2672-o-wnioskach-szkoleniach-i-remoncie-nowej-siedziby-na-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2670-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2669-nowy-minister-infrastruktury-i-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2663-2015-10-30-13-16-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2659-o-xv-krajowym-zjedzie-sprawozdawczym-piib-statucie-i-bezpatnym-dostpnie-do-usug-internetowych-na-obradach-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2647-2015-10-14-09-06-24 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2642-2015-10-08-12-20-12 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2641-przedstawiciel-piib-wiceprezydentem-ecec http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2639-grupa-wyszehradzka-obraduje-w-gdasku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2640-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2638-czas-dla-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2633-spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-piib-i-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2628-ostatni-dyur http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2627-2015-09-08-12-31-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2607-2015-09-01-06-18-27 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2606-2015-08-31-13-38-00 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2603-odpowiedz-ginb-w-sparwie-instalacji-wewnetrznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2602-2015-08-26-11-13-08 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2601-2015-08-21-11-08-06 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2600-ii-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2599-stanowisko-piib-w-sprawie-interpretacji-gunb-na-temat-budowy-instalacji-wewntrz-budynku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2598-obrady-nad-statutem-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2595-xxv-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2564-xiv-krajowy-zjazd-sprawozdawczy http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2562-2015-06-23-11-32-46 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2561-po-xiv-zjedzie-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2558-2015-06-16-12-13-57 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2557-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2555-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2549-2015-05-25-10-16-43 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2548-ostatnie-przed-xiv-krajowym-zjazdem-piib-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2547-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane-trwaj http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2522-przed-xiv-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2521-obradowaa-krajowa-rada-piib- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2509-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2507-jubileusz-85-lecia-prof-zbigniewa-grabowskiego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2504-2015-04-08-13-11-59 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2500-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2499-2015-03-17-09-42-46 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2497-2015-03-16-12-39-03 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2485-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2479-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2475-kazimierz-szulborski http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2474-nasi-herkulesi-2014 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2469-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2471-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-popieraj-stanowisko-piib-w-sprawie-zmian-w-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2468-2015-01-29-11-24-26 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2467-z-myl-o-czonkach-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2464-pierwsze-w-2015-r-posiedzenie-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2461-tytuy-kreatora-budownictwa-rozdane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2460-o-ubezpieczeniu-oc-kodeksie-urbanistyczno-budowlanym-i-nowych-opatach-za-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-na-krajowej-radzie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2454-2014-12-09-11-08-08 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2453-ubezpieczenie-oc-bez-zmian-i-dodatkowe-profity http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2450-sesja-egzaminacyjna-w-toku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2447-zdaj-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-wedug-nowych-zasad http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2445-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2438-o-serwisie-budowlanym-nadawaniu-uprawnie-i-xiv-zjedzie-piib-na-obradach-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2428-2014-10-20-12-40-43 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2420-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2417-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2402-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2401-w-sejmie-rp-o-samorzdzie-zawodowym-w-subie-spoeczestwu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2400-2014-09-08-13-50-37 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2399-e-sekocenbud-w-portalu-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2397-czowiek-odchodzi-pami-pozostaje http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2395-2014-08-22-11-05-32 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2393-uprawnienia-do-kierowania-robotami-budowlanymi-w-specjalnoci-konstrukcyjno-budowlanej-bez-architektury http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2394-qzabudowa-zagrodowaq-qpowraca-jak-bumerangq http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2392-nowe-zasady-przynalenoci-do-izb-samorzdu-zawodowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2389-nowe-krajowe-komisje-piib-i-nowe-opaty-za-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2391-2014-08-12-09-57-48 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2387-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2386-poparcie-stanowiska-piib-w-sprawie-rozporzdzenia-o-samodzielnych-funkcjach-technicznych-w-budownictwie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2380-pierwsze-posiedzenie-krajowej-rady-iv-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2340-2014-07-03-11-17-38 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2334-ostatnie-posiedzenie-prezydium-krajowej-rady-iii-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2326-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-iii-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2324-kodeks-urbanistyczno-budowlany-do-konsultacji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2323-co-przyniesie-qderegulacjaq http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2314-xiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2313-2014-05-14-10-49-19 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2312-przed-xiii-krajowym-zjazdem-sprawozdawczo-wyborczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2308-krajowa-rada-z-nowymi-przewodniczcymi-okrgowych-rad http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2299-doktorat-honoris-causa-dla-prof-wojciecha-radomskiego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2297-znamy-przewodniczcych-okrgowych-rad-oiib-na-kadencj-2014-2018 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2296-2014-04-10-12-13-54 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2283-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-rozpoczte http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2282-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2262-gala-xx-plebiscytu-zoty-inynier http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2260-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2257-krajowa-rada-piib-w-wielkopolskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2246-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2227-doktorat-honoris-causa-dla-prof-stanisawa-kusia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2224-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2212-wane-sprawy-izbowe-na-obradach-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2210-zagroenia-wynikajce-ze-zmian-wprowadzonych-przez-sejmow-komisj-nadzwyczajn-ds-zwizanych-z-ograniczaniem-biurokracji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2209-piib-wystpuje-w-obronie-swoich-czonkow-posiadajcych-uprawnienia-do-adaptacji-projektow-powtarzalnych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2208-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2200-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2195-xxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2192-jestesmy-za-zmianami-w-tezach-do-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2191-konferencja-samorzd-zawodowy-w-demokratycznym-pastwie-prawa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2190-piib-zgasza-uwagi-do-tez-projektu-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2189-piib-zgosia-kolejne-uwagi-do-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2183-deklaracja-przewodniczcych-europejskich-izb-i-organizacji-inynierskich http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2182-pozytywnie-o-wydawnictwie-piib-negatywnie-o-propozycjach-izby-architektow-rp http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2181-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2180-wspolne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2179-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2176-piib-upomina-sie-o-swoich-czonkow-u-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2175-wysuchanie-publiczne-w-sejmie-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2174-wane-sprawy-izbowe-na-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2173-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2172-nowe-standardy-energetyczne-budynkow-projektujemy-i-budujemy-energooszczdnie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2166-wybory-wybory http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2161-grupa-b-8-popiera-stanowisko-piib-w-sprawie-deregulacji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2160-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2159-zblizaja-sie-wybory-w-obwodach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2121-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2120-mog-ju-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2119-prezes-piib-u-marszaek-sejmu-rp http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2118-stanowisko-piib-w-sprawie-projektu-ustawy-o-uatwianiu-dostpu-do-wykonywania-niektorych-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2116-opata-na-obowizkowe-ubezpieczenie-oc-ponownie-obniona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2115-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2113-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2110-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2108-na-roboczo-o-odpowiedzialnoci-zawodowej-i-dyscyplinarnej-czonkow-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2104-przed-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2100-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2099-dziekani-dyskutowali-o-zdobywaniu-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2098-85-lat-pierwszego-polskiego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2097-polska-izba-inynierow-budownictwa-interweniuje-u-prezesa-urzdu-zamowie-publicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2059-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2050-inynierowie-zdobywaj-uprawnienia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2048-przed-xii-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2047-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2036-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2034-porozumienie-o-wspopracy-w-zakresie-zawodowych-interesow-inynierow-w-europie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2033-grupa-b-8-o-zmianach-w-projekcie-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2025-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2022-andrzej-orczykowski http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2014-szkolenia-i-normy-z-internetu-dla-wszystkich-czonkow-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2010-prezes-piib-polskim-herkulesem-2012 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2008-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2007-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/2006-o-kodeksie-budowlanym-i-ustawie-deregulacyjnej-na-prezydium-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1985-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1984-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie-2013 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1983-obradowaa-krajowa-rada http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1978-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1976-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1974-kolejne-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1973-ksztacenie-kadr-dla-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1969-z-myl-o-dobrym-przygotowaniu-inynierow-do-zawodu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1966-nowe-szkolenie-e-learningowe-na-stronie-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1965-ostatnia-krajowa-rada-w-2012-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1964-sarp-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1963-jesienna-sesja-egzaminacyjna http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1961-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1960-grupa-b-8-wspolnie-przeciw-deregulacji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1958-piibinterweniujeuministrasprawiedliwosci http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1956-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1955-grupa-b-8-mowi-nie-planom-deregulacji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1931-nadzwyczajny-jubileuszowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1930-grupa-b-8-dyskutowaa-o-rzdowej-propozycji-deregulacji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1929-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1928-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1926-komunikat-ogoszenie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1927-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1922-obradowaa-krajowa-rada-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1907-grupa-b-8-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1906-zmiany-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1899-biblioteka-norm-pkn-ju-dostpna-dla-czonkow-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1900-obradowao-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1898-prawo-zamowie-publicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1897-dostp-do-biblioteki-norm-pkn http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1895-xi-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1873-coraz-wicej-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1867-spotkanie-grupy-b-8-z-ministrem-j-bikiem http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1866-seminarium-pt-qarchitektura-i-inynieria-obiektow-sportowychq http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1865-obradowao-prezydium-kr- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1864-list-otwarty http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1863-o-kodeksie-budowlanym-w-warszawie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1856-o-kodeksie-budowlany-we-wrocawiu http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1855-krajowa-rada--przed-zjazdem http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1854-penienie-nadzoru-autorskiego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1853-o-kodeksie-budowlanym-w-gdasku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1852-przed-xi-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1851-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1820-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1819-konsultacje-w-sprawie-kodeksu-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1805-obradowao-prezydium-kr-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1804-apel-przedstawicieli-samorzdow-zawodow-zaufania-publicznego-do-parlamentu-i-rady-ministrow http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1803-obradowaa-krajowa-rada http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1798-raport-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1799-inynierowie-budownictwa-i-nadzor-budowlany-zacieniaj-wspoprac http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1797-iii-konferencja-ekspertow-z-cyklu-innovative-poland-zielona-rewitalizacja http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1776-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1775-xv-konferencja-19-20-kwietnia-2012-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1774-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1773-w-trosce-o-jako-ksztacenia-inyniera http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1772-e-learning-w-piib-system-samodoskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1771-wysoko-skadki-wymaga-zmian http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1770-prezes-piib-w-dolnolskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1758-krajowa-rada-w-wielkopolskiej-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1755-nisza-opata-za-ubezpieczenie-oc http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1756-na-grupie-b-8-o-uproszczeniu-procesu-inwestycyjnego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1750-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1717-przybyo-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1716-pracowite-i-konstruktywne-obrady http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1713-rola-i-znaczenie-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1711-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1710-o-dziaaniu-rzecznikow-odpowiedzialnoci-zawodowej-na-prezydium-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1709-xiv-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1706-jak-ksztaci-przyszych-inynierow http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1707-prezydium-krajowej-rady-obradowao http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1702-grupa-wyszehradzka-w-polsce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1701-o-normach-i-usugach-transgranicznych-na-krajowej-radzie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1700-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1699-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1698-prezydium-kr-piib-obradowao http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1682-krajowaradaobradowaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1697-uczelnie-powinny-podnie-standardy-nauczania http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1677-dyskutowano-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1676-budowa-roku-2010 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1674-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1668-egzamin-na-uprawnienia-budowlane-w-liczbach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1642-x-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1639-x-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1638-posiedzenie-prezydium-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1622-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1621-prezesi-polskiego-komitetu-normalizacyjnego-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1620-w-sejmie-o-budownictwie-mieszkaniowym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1617-podsekretarz-stanu-z-wizyt-w-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1616-inynierowie-walcz-o-uprawnienia http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1615-przed-x-krajowym-zjazdem-sprawozdawczym-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1611-posiedzenie-krajowej-rady- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1608-przedstawiciele-piib-na-forum-debaty-publicznej-w-belwederze http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1607-wyniki-ankiety-wrod-uczestnikow-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1606-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1604-eurokody http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1598-stowarzyszenia-w-izbie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1597-okrgowe-zjazdy-sprawozdawcze-rozpoczte http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1567-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1553-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1552-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1551-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1550-potrzeba-wspolnego-dziaania http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1541-termin-x-krajowego-zjazdu-ustalony- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1539-piib-wyroniona-na-budmie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1530-jesienna-sesja-egzaminacyjna-zakoczona http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1526-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1516-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1509-o-polskiej-gospodarce-u-prezydenta-rp http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1508-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1505-spotkanie-grupy-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1496-trybuna-konstytucyjny-zdecydowa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1492-krajowa-rada-obradowaa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1491-klski-ywioowe-a-urbanistyka-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1489-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1460-ethicana http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1459-wiatowy-zjazd-inynierow-polskich http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1452-analiza-wynikow-ankiety-wrod-uczestnikow-egzaminowna-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1451-pierwsze-po-wakacjach-posiedzenie-krajowej-rady http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1450-komunikat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1448-nasza-pomoc-jest-nadal-niezbdna http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1447-prezydium-krajowej-rady-obradowao http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1443-piib-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1441-pierwsze-posiedzenie-krajowej-rady-piib-iii-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1438-budowa-roku-2009 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1402-xx-lecie-izby-projektowania-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1374-wyniki-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1373-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1370-ostatnie-posiedzenie-prezydium-kr-piib-drugiej-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1369-powstaje-reprezentacja-zawodow-zaufania-publicznego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1368-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1364-jak-postepowac-po-powodzi http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1358-kongres-budownictwa-obradowa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1354-ostatnie-posiedzenie-krajowej-rady-piib-drugiej-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1353-nasza-pomoc-jest-niezbdna http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1351-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1338-przed-ix-krajowym-zjazdem http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1333-domykanie-kadencji http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1332-stosowanie-eurokodow-w-projektowaniu-budynkow http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1324-kondolencje http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1315-szybsza-weryfikacja-zawiadcze-o-przynalenoci-do-oiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1243-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-woiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1235-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-do-projektu-zaoe-do-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwizku-ze-zmianami-w-organizacji-terenowych-organow-administracji-rzdowej-przyjte-przez-krajow-rad-piib-w-dniu-1703201 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1205-przednamizjazdy http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1242-wane-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1204-zoty-inynier-2009 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1203-budowfirmaroku http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1196-waine-sprawy-izbowe http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1194-egzamin-na-uprawnienia-2009-w-statystyce http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1190-dni-iniyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1187-ksztascenie-kadr-wymaga-zmian http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1185-rok-2009-na-rynku-budowlanym http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1184-najlepsze-prace-w-dziedzinie-budownictwa-nagrodzone http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1176-ostatnia-krajowa-rada-w-2009-r http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1171-stowarzyszenia-popierajp-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1168-batalia-o-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1163-jesienna-sesja-egzaminacyjna-rozpocz http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1160-o-minimach-programowych-na-uczelniach http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1158-czas-zebrawodowych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1156-przygotowania-do-jesiennej-sesji-egzaminacyjnej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1155-listopadowy-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1153-zielonogy-sobierzpdowcy http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1154-spd-dyscyplinarny-i-rzecznicy-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-spale http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1125-xi-konferencja-problemy-rzeczoznawstwa-budowlanego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1124-stanowisko-w-sprawie-uprawniea-iniynier-technik http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1118-centralne-uroczystopci-dnia-budowlanych-2009 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1107-komunikat-w-sprawie-rejestracji-znaku-towarowego-piib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1077-warunki-techniczne-w-nowej-formule http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1064-minister-finans http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1063-sejmowa-komisja-infrastruktury http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1059-komunikat-rocznicowe-posiedzenie-stasego-przedstawicielstwa-kongresu-budownictwa-na-temat-budownictwa-mieszkaniowego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1049-asce-american-society-of-civil-engineers-2009-r- http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1048-porozumienie-urbanistarchitekt-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1047-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-wniosku-rzecznika-praw-obywatelskich-z-dnia-12-stycznia-2009-r-dotyczpcego-stwierdzenia-niezgodnopci-ustaw-regulujpcych-funkcjonowanie-samorzpdawodowych-z-konstytucjp-rzeczypospolitej-pol http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1038-komunikat-kodeks-postwania-europejskich-iniynieryplomowanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1017-wytyczne-dotyczpce-postwania-w-sprawie-pwiadczenia-ussug-transgranicznych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/1007-stanowisko-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-poselskiego-projektu-ustawy-o-zmianie-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej-przygotowanego-przez-grupossa-sejm-rp-klubu-parlamentarnego-qprawo-i-sprawiedliwop http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/629-nagrody-ministra-budownictwa http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/630-ankieta-piib-dzip-i-jutro http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/717-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-arch-bud http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/736-prezesi-samorzpdawodaufania-publicznego-pytajp-o-przyszsopolski http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/834-nagrody-ministra-infrastruktury http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/839-stanowisko-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-ustawy-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/924-pismo-gsgo-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-okresowych-kontroli-obiektudowlanych http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/980-pisma-w-sprawie-ussug-budowlanych-i-pracownik-chiej-republiki-ludowej http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/983-pismo-do-ministra-infrastruktury-cezarego-grabarczyka-w-sprawie-audytu-energetycznego http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/979-pismo-do-m-kutysa-dyr-dep-nieruchomopci-i-planowania-przestrzennego-w-min-infrastruktury-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/978-pismo-do-p-min-o-dziekoego-z-dnia-120808r-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/977-pismo-do-p-min-o-dziekoego-z-dnia-210708r-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-budowlane http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/831-sprawozdanie-krajowej-rady-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/830-sprawozdanie-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/829-sprawozdanie-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/828-sprawozdanie-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-piib-za-rok-2007 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/817-kompetencje-krajowej-izby http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/809-zawody-zaufania-publicznego-w-pwiadomopci-polak http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/792-komunikat-gunb http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/741-list-grupy-b-8-do-premiera-tuska http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/697-spotkanie-robocze-pomiy-piib-i-institute-of-civil-engineers-z-dn-050707 http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/512-uchwasa-generalna-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-delegat http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/509-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-piib-uchwalis-nowy-kodeks-zasad-etyki-zawodowej-czsonkiib http://piib.org.pl/aktualnopci-topmenu-256/506-lista-oprodknformacji-do-praw-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-krajach-czsonkowskich-ue-paach-eog-i-w-szwajcarii http://piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97 http://piib.org.pl/lista-czsonkopmenu-45 http://piib.org.pl/iniynier-budownictwa-topmenu-91 http://piib.org.pl/ubezpieczenia-topmenu-98 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/4302-xix-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/4253-2020-06-01-09-17-47 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/4224-poprawka-piib-w-sejmie-rp- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/4223-dziaania-piib-zwizane-z-sytuacj-epidemiczn-w-polsce- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/4222-budujemy-wsparcie--dzikujemy-bohaterom- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3999-inynierowie-budownictwa-maj-prawo-do-projektowania-architektonicznego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3998-2019-06-10-12-29-26 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3997-2019-06-07-07-56-49 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3710-senat-rp-zmierza-do-wykonania-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3709-2019-01-07-14-50-18 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3708-o-pracach-w-senacie-rp-zwizanych-z-wykonaniem-wyroku-trybunau-konstytucyjnego-w-zakresie-uprawnie-budowlanych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3707-forum-gospodarczym-budownictwa-build4future http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3604-centralne-obchody-dnia-budowlanych-2018 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3603-rozmowy-w-ministerstwie-inwestycji-i-rozwoju-nad-projektami-odrbnych-ustaw-o-architektach-i-inynierach-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3564-2018-07-02-12-04-25 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3563-2018-06-30-06-59-51 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3562-program-dziaania-piib-w-latach-2018-2022 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3491-2018-06-27-08-25-07 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3482-xxxi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3481-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3480-mielimy-racj-tk-uzna-zasadno-wniosku-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3269-kreatorzy-budownictwa-roku-2017 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3268-w-ministerstwie-infrastruktury-i-budownictwa-o-projekcie-ustawy-o-architektach-inynierach-budownictwa-oraz-urbanistach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3206-xxix-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-w-statystyce http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3168-2017-07-02-17-30-04 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3161-2017-06-20-09-01-57 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3041-2017-02-07-07-32-49 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3040-dni-inyniera-budownictwa-budma-2017 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3038-nadalimy-5512-uprawnie-budowlanych-w-roku-2016 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/3037-laury-dla-dolnolskiej-i-opolskiej-oiib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2948-rodowisko-budowlane-zwiera-szyki-razem-dla-dobra-polskiego-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2947-2016-10-18-07-21-22 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2821-2016-06-21-12-15-27 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2820-co-przeszkadza-a-co-pomaga-w-wykonywaniu-zawodu-inyniera-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2696-przedstawiciel-piib-wiceprezydentem-ecec- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2695-oni-ju-mog-wykonywa-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-xxvi-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane-zakoczona http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2560-2015-06-17-12-34-07 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2556-2015-06-12-06-31-33 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2508-dni-inyniera-budownictwa-budma-2015 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2505-jubileusz-85-lecia-prof-zbigniewa-grabowskiego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2477-stowarzyszenia-naukowo-techniczne-popieraj-stanowisko-piib-w-sprawie-zmian-w-projekcie-kodeksu-urbanistyczno-budowlanym http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2476-nasi-herkulesi-2014 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2466-tytuy-kreatora-budownictwa-rozdane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2437-2014-10-27-12-14-55 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2426-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2338-xiii-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2335-2014-06-23-07-15-37 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2315-xiii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2280-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2252-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2226-piib-wystpuje-w-obronie-swoich-czonkow-posiadajcych-uprawnienia-do-adaptacji-projektow-powtarzalnych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2225-zagroenia-wynikajce-ze-zmian-wprowadzonych-przez-sejmow-komisj-nadzwyczajn-ds-zwizanych-z-ograniczaniem-biurokracji http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2198-xxii-sesja-egzaminacyjna-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2197-konferencja-samorzd-zawodowy-w-demokratycznym-pastwie-prawa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2177-wysuchanie-publiczne-w-sejmie-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-deregulacyjnej http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2117-piib-mowi-nie-takim-zmianom http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2109-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2012-r http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2105-xii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2058-prezes-piib-polskim-herkulesem-2012 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2057-ksztacenie-kadr-dla-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2056-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie-2013 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2055-andrzej-orczykowski http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2054-grupa-b-8-o-zmianach-w-projekcie-rozporzdzenia-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2053-porozumienie-o-wspopracy-w-zakresie-zawodowych-interesow-inynierow-w-europie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/2052-inynierowie-zdobywaj-uprawnienia http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1970-z-myl-o-dobrym-przygotowaniu-inynierow-do-zawodu http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1959-piibinterweniujeuministrasprawiedliwosci http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1957-grupa-b-8-mowi-nie-planom-deregulacji http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1932-nadzwyczajny-jubileuszowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1896-inynierowie-oceniali-swoj-samorzd http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1870-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2011-r http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1868-xi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1843-konsultacje-w-sprawie-kodeksu-budowlanego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1842-apel-przedstawicieli-samorzdow-zawodow-zaufania-publicznego-do-parlamentu-i-rady-ministrow-rp http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1841-inynierowie-budownictwa-i-nadzor-budowlany-zacieniaj-wspoprac http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1840-raport-analiza-programow-nauczania-wyszych-uczelni-ksztaccych-kadry-dla-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1769-dni-inyniera-budownictwa-na-budmie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1765-dyskutowano-o-zmianach-w-ustawie-prawo-budowlane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1764-uczelnie-powinny-podnie-standardy-nauczania http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1763-grupa-wyszehradzka-w-polsce http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1762-jak-ksztaci-przyszych-inynierow http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1761-xiv-gala-budownictwa-na-lsku http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1760-rola-i-znaczenie-zawodow-regulowanych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1759-przybyo-inynierow-z-uprawnieniami http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1643-inynierowie-obradowali-na-zjedzie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1641-piib-w-statystyce-w-2010-roku http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1640-x-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1609-przyszli-inynierowie-chc-wicej-praktyki-na-studiach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1540-piib-wyroniona-na-budmie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1495-ethicana http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1494-centralne-obchody-dnia-budowlanych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1493-klski-ywioowe-a-urbanistyka-architektura-i-budownictwo http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1444-piib-przewodniczy-grupie-b-8 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1440-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1439-wyniki-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1372-andrzej-dobrucki-nowy-prezes-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1371-zaproszenie-na-konferencj-prasow-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-18062010 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1367-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1365-poradnik-dla-powodzian http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1359-polska-izba-inynierow-budownictwa-w-statystyce-w-2009-r http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1352-egzaminy-na-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1325-polska-izba-inynierow-budownictwa-po-8-latach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1314-ix-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-woiib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1313-zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-06022007 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1312-parlamentarzypci-w-siedzibie-piej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1311-ankieta-piib-o-roli-i-miejscu-samorzpdu-zawodowego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1310-piib-podpisasa-umow-wspacy-z-wydawnictwem-qmuratorq http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1309-piib-o-minimach-programowych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1308-przygotowania-do-vi-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1307-szkolenie-w-serocku http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1306-rada-krajowa-o-zmianach-w-statucie-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1305-piib-po-piu-latach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1304-polska-izba-inmynier-budownictwa-w-liczbach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1303--zaproszenie-na-konferencjrasowp-polskiej-izby-iniynierudownictwa-22062007 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1302-prezes-piib-apeluje http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1301-vi-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1300-polska-izba-iniynierudownictwa-o-projekcie-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1299-komunikat-grupy-b8 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1298-posiedzenie-rady-krajowej-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1297-nowa-siedziba-masopolskiej-oiib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1296-raport-piib-dzip-i-jutro http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1295-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1294-budujemy-bezpiecznie-konferencja-prasowa-polskiej-izby-iniynierudownictwa-informacja http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1293-najwainiejsze-tezy-z-referatu-prezesa-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-prof-zbigniewa-grabowskiego-wygsoszonego-podczas-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1292-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-podsumowanie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1291-nadzwyczajny-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1290-polska-izba-iniynierudownictwa-informacje-podstawowe http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1289-prezesi-samorzpdawodaufania-publicznego-pytajp-o-przyszsopolski http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1288-skarbnicy-okrwi-zaopiniowali-zasady-gospodarki-finansowej-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1287-deklaracja-grupy-wyszehradzkiej http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1286-iniynierowie-z-grupy-wyszehradzkiej-chcp-bezpieczea-w-budownictwie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1285-wspaca-biuletynkrwych-z-qiniynierem-budownictwaq http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1284-spotkanie-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-sipdyscyplinarnych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1283-piib-przystppisa-do-programu-foresight-polska-2020 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1281-seminarium-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1280-zmiany-w-statucie-piib-przyj http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1279-pentor-zbada-wizerunek-iniyniera-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1278-list-grupy-b-8-do-premiera-tuska http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1277-ministerstwo-infrastruktury-chce-wspacy-z-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1276-zapowiedf-dobrej-wspacy-piib-z-sejmem http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1275-dni-iniyniera-budownictwa-na-qbudmie-2008q http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1274-etyka-jest-elementem-padu-budowlanego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1273-rada-krajowa-piib-zwosasa-vii-zjazd-sprawozdawczy http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1272-uczelnie-powinny-podnieptandardy-nauczania http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1271-dobra-wspaca-piib-ze-stowarzyszeniami http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1270-prezes-piib-polskim-herkulesem-2007 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1269-iniynierowie-budownictwa-w-pwiadomopci-polak http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1268-informacja-prasowa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1267-wywiad-z-prezesem-piib-prof-zbigniewem-grabowskim http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1266-uczelnie-powinny-podnieptandardy http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1265-piib-krytycznie-ocenia-projekty-rozporzpdze http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1264-zapowiedf-prasowa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1263-krajowa-rada-piib-przygotowuje-sio-zjazdu http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1262-possowie-wystawili-izbie-dobrp-ocen http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1261-projekt-nowelizacji-sprzeczny-z-konstytucjp http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1259-vii-zjazd-sprawozdawczy-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1258-informacja-prasowa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1257-qtrzeba-wzmacniaompetencje-samorzpdq http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1256-piib-ocenisa-projekt-nowego-prawa-budowlanego http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1255-piib-krytykuje-odebranie-uprawnieiynierom-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1254-paszporty-energetyczne-tylko-dla-ekspert http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1253-certyfikaty-energetyczne-powinni-wystawiaylko-profesjonalipci- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1252-iniynierowie-b-uroczypcie-plubowa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1251-piib-krytycznie-ocenia-wniosek-rzecznika-praw-obywatelskich http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1250-rzecznicy-i-sidy-si-dobrze-przygotowane-do-nowych-obowiazk http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1249-jak-ksztasceni-sp-iniynierowie-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1248-piib-i-pzitb-bliiej-uzgodniesprawie-przywria-uprawniechnikom-budownictwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1247-piib-w-statystyce-w-2008-roku http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1246-zblima-siviii-zjazd-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1245-piib-jest-naszym-podstawowym-partnerem-legislacyjnym http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1244-krajowa-rada-piib-za-uprawnieniami-dla-technik http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1236-krajowa-rada-piib-za-inspekcj-nadzoru-budowlanego- http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1231-przednamizjazdy http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1195-egzamin-na-uprawnienia-2009-w-statystyce http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1175-stowarzyszenia-popierajp-piib http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1169-batalia-o-uprawnienia-budowlane-trwa http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1161-o-minimach-programowych-na-uczelniach http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1159-czas-zebrawodowych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1152-stanowisko-piib-w-sprawie-sporzpdzania-pwiadectw-energetycznych http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1138-zielonogy-sobierzpdowcy http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1141-dziemdowlanych-2009 http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1140-jednym-gsosem-w-sprawie-uprawnie http://piib.org.pl/biuro-prasowe-topmenu-254/1139-iniynier-moie-sporzpdzawiadectwa-charakterystyki-energetycznej http://piib.org.pl/ussugi-transgraniczne-topmenu-235 http://piib.org.pl/rodo http://piib.org.pl/kontakt-topmenu-22 http://piib.org.pl/uchwasy-i-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-79 http://piib.org.pl/uchwasy-i-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-79/300-uchwasa-nr-1-w-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-i-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-79/301-uchwasa-nr-2-w-sprawie-przyja-zasad-gospodarki-finansowej-piib http://piib.org.pl/uchwasy-i-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-79/302-uchwasa-nr-3-w-sprawie-przyja-wytycznych-do-dziasania-piib http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80 http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/79-uchwasa-nr-1-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2002-z-dnia-13-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/80-uchwasa-nr-2-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-krajowej-izby-oraz-uchwalenia-jej-budietu-na-rok-2004-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/81-uchwasa-nr-3-zmieniajpca-uchwas-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/82-uchwasa-nr-4-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/83-uchwasa-nr-5-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/84-uchwasa-nr-6-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/85-uchwasa-nr-7-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/86-uchwasa-nr-8-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/87-uchwasa-nr-9-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwego-spdu-dyscyplinarnego-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/88-uchwasa-nr-10-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/89-uchwasa-nr-11-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/90-uchwasa-nr-12-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/91-uchwasa-nr-13-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/92-uchwasa-nr-14-w-sprawie-przyja-ramowego-programu-dziasania-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-ii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-80/93-uchwasa-nr-15-w-sprawie-przyja-wnioskgsoszonych-na-ii-krajowym-zjefdzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-czerwca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81 http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/73-uchwasa-nr-1304-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2003-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/228-uchwasa-nr-504-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/229-uchwasa-nr-604-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/230-uchwasa-nr-804-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wniosklbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/231-uchwasa-nr-1004-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2003-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/232-uchwasa-nr-1404-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2003-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/233-uchwasa-nr-1604-w-sprawie-przyja-rezygnacji-przewodniczpcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/234-uchwasa-nr-1704-w-sprawie-przyja-rezygnacji-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/235-uchwasa-nr-1804-w-sprawie-przyja-rezygnacji-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/236-uchwasa-nr-1904-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/237-uchwasa-nr-2004-w-sprawie-przyja-rezygnacji-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/238-uchwasa-nr-2104-w-sprawie-wyboru-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/239-uchwasa-nr-2204-w-sprawie-ustalenia-liczby-czsonkrajowej-komisji-kwalifikacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/240-uchwasa-nr-2304-w-sprawie-ustalenia-liczby-czsonkrajowej-komisji-rewizyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/241-uchwasa-nr-3104-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-rewizyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/227-uchwasa-nr-404-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdu-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/226-uchwasa-nr-104-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/145-uchwasa-nr-3204-w-sprawie-przyja-wnioskgsoszonych-na-iii-krajowym-zjefdzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/146-uchwasa-nr-304-w-sprawie-regulaminu-iii-krajowego-zjazdu-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/147-uchwasa-nr-204-w-sprawie-porzpdku-obrad-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/148-uchwasa-nr-904-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-izby-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/149-uchwasa-nr-1104-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2003-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/151-uchwasa-nr-1204-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2003-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/157-uchwasa-nr-2404-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-krajowej-izby-oraz-uchwalenia-jej-budietu-na-rok-2005-z-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/158-uchwasa-nr-1504-zmieniajpca-uchwas-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-krajowej-izby-oraz-uchwalenia-jej-budietu-na-rok-2004-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/165-uchwasa-nr-2904-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/166-uchwasa-nr-2804-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/167-uchwasa-nr-2704-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/168-uchwasa-nr-2604-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/169-uchwasa-nr-2504-zmieniajpca-uchwas-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/209-uchwasa-nr-704-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej-lbrgz-dnia-18-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-81/242-uchwasa-nr-3004-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rad-polskiej-izby-iniynierudownictwa-lbrgz-dnia-19-czerwca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82 http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/244-uchwasa-nr-105-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdulbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/270-uchwasa-nr-205-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdulbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/258-uchwasa-nr-305-w-sprawie-porzpdku-obradlbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/279-uchwasa-nr-405-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowejlbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/247-uchwasa-nr-505-w-sprawie-regulaminu-iv-krajowego-zjazdulbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/274-uchwasa-nr-605-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczejlbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/275-uchwasa-nr-705-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnejlbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/276-uchwasa-nr-805-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wnioskrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/277-uchwasa-nr-905-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-izbylbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/278-uchwasa-nr-1005-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2004lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/271-uchwasa-nr-1105-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2004lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/273-uchwasa-nr-1205-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2004lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/272-uchwasa-nr-1305-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2004lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/269-uchwasa-nr-1405-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2004lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/259-uchwasa-nr-1505-zmieniajpca-uchwas-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-krajowej-izby-oraz-uchwalenia-jej-budietu-na-rok-2005lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/253-uchwasa-nr-1605-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/257-uchwasa-nr-1705-w-sprawie-uchwalenia-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-rok-2006lbrgz-dnia-17-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/252-uchwasa-nr-1805-w-sprawie-regulaminu-wyborrajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-i-zasty-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowejlbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/263-uchwasa-nr-1905-w-sprawie-przyja-rezygnacji-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowejlbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/264-uchwasa-nr-2005-w-sprawie-wyboru-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowejlbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/265-uchwasa-nr-2105-w-sprawie-zmian-organizacyjnych-w-organizacji-okrwych-izb-na-terenie-wojewwa-lubuskiegolbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/266-uchwasa-nr-2205-w-sprawie-wyboru-zasty-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowejlbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/267-uchwasa-nr-2305-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/268-uchwasa-nr-2405-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-kwalifikacyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/260-uchwasa-nr-2505-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-iv-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-82/261-uchwasa-nr-2605-w-sprawie-przyja-wnioskgsoszonych-na-iv-krajowym-zjefdzie-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-18-czerwca-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83 http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/284-uchwasa-nr-106-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdulbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/312-uchwasa-nr-206-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdulbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/331-uchwasa-nr-306-w-sprawie-porzpdku-obrad-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/347-uchwasa-nr-406-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/350-uchwasa-nr-506-w-sprawie-regulaminu-v-krajowego-zjazdulbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/352-uchwasa-nr-606-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/353-uchwasa-nr-706-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/355-uchwasa-nr-806-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wnioskrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/21-uchwasa-nr-906-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-izbylbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/285-uchwasa-nr-1006-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2005lbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/356-uchwasa-nr-1106-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2005lbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/354-uchwasa-nr-1206-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2005lbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/32-uchwasa-nr-1306-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wnioskrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/357-uchwasa-nr-1406-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-z-realizacji-uchwasy-w-sprawie-zmian-organizacyjnych-na-terenie-wojewwa-lubuskiegolbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/351-uchwasa-nr-1506-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2005lbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/358-uchwasa-nr-1606-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2005lbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/359-uchwasa-nr-1706-w-sprawie-wyboru-prezesa-krajowej-radylbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/360-uchwasa-nr-1806-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowej-komisji-rewizyjnejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/361-uchwasa-nr-1906-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/362-uchwasa-nr-2006-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-spdu-dyscyplinarnegolbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/363-uchwasa-nr-2106-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/364-uchwasa-nr-2206-w-sprawie-ustalenia-liczb-czsonkrganolskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/6-uchwasa-nr-2306-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/8-uchwasa-nr-2406-w-sprawie-wyboru-czsonkrajowej-radylbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/365-uchwasa-nr-2506-w-sprawie-wyboru-czsonkrajowej-komisji-rewizyjnejlbrgz-dnia-23-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/366-uchwasa-nr-2606-w-sprawie-wyboru-czsonkrajowej-komisji-kwalifikacyjnejlbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/367-uchwasa-nr-2706-w-sprawie-wyboru-czsonkrajowego-spdu-dyscyplinarnegolbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/368-uchwasa-nr-2806-w-sprawie-wyboru-krajowych-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowejlbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/369-uchwasa-nr-2906-w-sprawie-uchwalenia-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-rok-2007lbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/370-uchwasa-nr-3006-w-sprawie-przyja-programu-dziasania-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-lata-2006-2010lbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/9-uchwasa-nr-3106-zmieniajpca-uchwas-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/10-uchwasa-nr-3206-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/371-uchwasa-nr-3306-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/372-uchwasa-nr-3406-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/11-uchwasa-nr-3506-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rad-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/373-uchwasa-nr-3606-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-rewizyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/374-uchwasa-nr-3706-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-kwalifikacyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/24-uchwasa-nr-3806-zmieniajpca-uchwas-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-v-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-83/342-uchwasa-nr-3906-w-sprawie-przyja-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wniosk-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-24-czerwca-2006-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184 http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/518-uchwasa-nr-107-w-sprawie-porzpdku-obrad-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/519-uchwasa-nr-207-w-sprawie-regulaminu-nadzwyczajnego-krajowego-zjazdulbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/513-uchwasa-nr-307-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdulbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/514-uchwasa-nr-407-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowejlbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/515-uchwasa-nr-507-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnejlbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/516-uchwasa-nr-607-w-sprawie-kodeksu-zasad-etyki-zawodowej-czsonkolskiej-izby-iniynierudownictwalbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-nadzwyczajnego-zjazdu-piib-uchwaly-184/517-uchwasa-nr-707-w-sprawie-uchwasy-generalnejlbrgz-dnia-2-lutego-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196 http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/674-uchwasa-nr-107-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdu-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/677-uchwasa-nr-207-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/679-uchwasa-nr-307-w-sprawie-porzpdku-obrad-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/682-uchwasa-nr-407-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/676-uchwasa-nr-507-w-sprawie-regulaminu-vi-krajowego-zjazdu-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/678-uchwasa-nr-607-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczej-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/680-uchwasa-nr-707-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/683-uchwasa-nr-807-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wniosk-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/681-uchwasa-nr-907-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-izby-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/686-uchwasa-nr-1007-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wniosk-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/687-uchwasa-nr-1107-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/688-uchwasa-nr-1207-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/689-uchwasa-nr-1307-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/690-uchwasa-nr-1407-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/675-uchwasa-nr-1507-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2006-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/684--uchwasa-nr-1607-w-sprawie-uchwalenia-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-rok-2008-z-dnia-22-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/685-uchwasa-nr-1707-w-sprawie-przyja-rezygnacji-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/691-uchwasa-nr-1807-w-sprawie-wyboru-czsonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/692-uchwasa-nr1907-w-sprawie-wyboru-czsonka-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/695-uchwasa-nr-2007-w-sprawie-ustanowienia-odznaki-honorowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/696-uchwasa-nr-2107-w-sprawie-ustanowienia-okolicznopciowego-medalu-qmedal-honorowy-polskiej-izby-iniynierudownictwaq-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/693-uchwasa-nr-2207-w-sprawie-przyja-stanowiska-vi-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-emigracji-zarobkowej-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vi-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-196/694-uchwasa-nr-2307-w-sprawie-przyja-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wnioski-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-czerwca-2007-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230 http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/941-uchwasa-nr-108-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdu-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/942-uchwasa-nr-208-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/943-uchwasa-nr-308-w-sprawie-porzpdku-obrad-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/944-uchwasa-nr-408-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/945-uchwasa-nr-508-w-sprawie-regulaminu-vii-krajowego-zjazdu-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/946-uchwasa-nr-608-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/947-uchwasa-nr-708-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wniosk-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/948-uchwasa-nr-808-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-izby-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/949-uchwasa-nr-908-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wniosk-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/950-uchwasa-nr-1008-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/951-uchwasa-nr-1108-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/952-uchwasa-nr-1208-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/953-uchwasa-nr-1308-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/954-uchwasa-nr-1408-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2007-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/955-uchwasa-nr-1508-zmieniajpca-uchwas-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/956-uchwasa-nr-1608-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/957-uchwasa-nr-1708-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/958-uchwasa-nr-1808-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/959-uchwasa-nr-1908-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/960-uchwasa-nr-2008-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/961-uchwasa-nr-2108-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rad-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/962-uchwasa-nr-2208-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-rewizyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/963-uchwasa-nr-2308-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-komisji-kwalifikacyjnych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/964-uchwasa-nr-2408-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-spdyscyplinarnych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/965-uchwasa-nr-2508-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/966-uchwasa-nr-2608-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/967-uchwasa-nr-2708-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/968-uchwasa-nr-2808-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/969-uchwasa-nr-2908-w-sprawie-uchwalenia-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-rok-2009-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-vii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-230/970-uchwasa-nr-3008-w-sprawie-przyja-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wnioskii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-czerwca-2008-r http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1106-uchwasa-nr-109-w-sprawie-wyboru-przewodniczpcego-krajowego-zjazdu http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1105-uchwasa-nr-209-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1104-uchwasa-nr-309-w-sprawie-porzpdku-obrad-viii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1103-uchwasa-nr-409-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1102-uchwasa-nr-509-w-sprawie-regulaminu-viii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1101-uchwasa-nr-609-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1100-uchwasa-nr-709-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwas-i-wniosk http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1099-uchwasa-nr-809-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1098-uchwasa-nr-909-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1097-uchwasa-nr-1009-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1096-uchwasa-nr-1109-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1095-uchwasa-nr-1209-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1094-uchwasa-nr-1309-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-za-rok-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1093-uchwasa-nr-1409-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1092-uchwasa-nr-1509-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-okrwych-rad-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1091-uchwasa-nr-1609-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1090-uchwasa-nr-1709-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1089-uchwasa-nr-1809-w-sprawie-uchwalenia-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-na-rok-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-viii-krajowego-zjazdu-piib-uchwaly-242/1088-uchwasa-nr-1909-w-sprawie-przyja-sprawozdania-komisji-uchwas-i-wnioskiii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1434-uchwaa-nr-3210-w-sprawie-przyjcia-sprawozdania-komisji-uchwa-i-wnioskow-ix-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1433-uchwaa-nr-3110-w-sprawie-nadania-tytuu-honorowego-prezesa-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1432-uchwaa-nr-3010-w-sprawie-przyjcia-programu-dziaania-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-lata-2010-2014 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1431-uchwaa-nr-2910-w-sprawie-uchwalenia-budetu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-rok-2011 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1430-uchwaa-nr-2810-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1429-uchwaa-nr-2710-w-sprawie-wyboru-krajowych-rzecznikow-odpowiedzialnoci-zawodowej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1428-uchwaa-nr-2610-w-sprawie-wyboru-czonkow-krajowego-sdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1427-uchwaa-nr-2510-w-sprawie-wyboru-czonkow-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1426-uchwaa-nr-2410-w-sprawie-wyboru-czonkow-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1425-uchwaa-nr-2310-w-sprawie-wyboru-czonkow-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1424-uchwaa-nr-2210-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1423-uchwaa-nr-2110-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1422-uchwaa-nr-2010-w-sprawie-ustalenia-liczb-czonkow-organow-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1421-uchwaa-nr-1910-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1420-uchwaa-nr-1810-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowego-sdu-dyscyplinarnego http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1419-uchwaa-nr-1710-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1418-uchwaa-nr-1610-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1417-uchwaa-nr-1510-w-sprawie-wyboru-prezesa-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1416-uchwaa-nr-1410-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1415-uchwaa-nr-1310-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1414-uchwaa-nr-1210-ix-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-czerwca-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1413-uchwaa-nr-1110-ix-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-czerwca-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1412-uchwaa-nr-1010-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1411-uchwaa-nr-910-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1410-uchwaa-nr-810-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwa-i-wnioskow http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1409-uchwaa-nr-710-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1408-uchwaa-nr-610-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1407-uchwaa-nr-510-w-sprawie-regulaminu-ix-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1406-uchwaa-nr-410-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1405-uchwaa-nr-310-w-sprawie-porzdku-obrad-ix-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1404-uchwaa-nr-210-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu http://piib.org.pl/uchwaly-ix-krajowego-zjazdu-piib/1403-uchwaa-nr-110-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowego-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1667-uchwaa-nr-2411-w-sprawie-przyjcia-sprawozdania-komisji-uchwa-i-wnioskow-x-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1666-uchwaa-nr-2311-w-sprawie-uchwalenia-budetu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1665-uchwaa-nr-2211-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-ustanowienia-odznaki-honorowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1664-uchwaa-nr-2111-w-sprawie-wyraenia-zgody-na-zwoanie-xi-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1663-uchwaa-nr-2011-w-sprawie-wyraenia-zgody-na-zwoanie-nadzwyczajnego-jubileuszowego-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1662-uchwaa-nr-1911-w-sprawie-wyboru-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1661-uchwaa-nr-1811-w-sprawie-wyboru-czonka-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1660-uchwaa-nr-1711-w-sprawie-wyboru-czonka-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1659-uchwaa-nr-1611-w-sprawie-odwoania-czonka-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1658-uchwaa-nr-1511-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1657-uchwaa-nr-1411-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1656-uchwaa-nr-1311-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1655-uchwaa-nr-1211-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1654-uchwaa-nr-1111-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1653-uchwaa-nr-1011-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1652-uchwaa-nr-911-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2010 http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1651-uchwaa-nr-811-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwa-i-wnioskow http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1650-uchwaa-nr-711-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1649-uchwaa-nr-611-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1648-uchwaa-nr-511-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1647-uchwaa-nr-411-w-sprawie-porzdku-obrad-x-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1646-uchwaa-nr-311-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1645-uchwaa-nr-211-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowego-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-x-krajowego-zjazdu-piib/1644-uchwaa-nr-111 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1894-uchwaa-nr-1912-w-sprawie-przyjcia-sprawozdania-komisji-uchwa-i-wnioskow-xi-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1893-uchwaa-nr-1812-w-sprawie-uchwalenia-budetu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-rok-2013 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1892-uchwaa-nr-1712-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1891-uchwaa-nr-1612-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1890-uchwaa-nr-1512-w-sprawie-zakupu-siedziby-dla-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1889-uchwaa-nr-1412-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1888-uchwaa-nr-1312-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1887-uchwaa-nr-1212-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1886-uchwaa-nr-1112-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1885-uchwaa-nr-1012-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1884-uchwaa-nr-912-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1883-uchwaa-nr-812-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1882-uchwaa-nr-712-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwa-i-wnioskow http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1881-uchwaa-nr-612-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1880-uchwaa-nr-512-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1879-uchwaa-nr-412-w-sprawie-porzdku-obrad-xi-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1878-uchwaa-nr-312-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1877-uchwaa-nr-212-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowego-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-xi-krajowego-zjazdu-piib/1876-uchwaa-nr-112-w-sprawie-regulaminu-xi-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2123-uchwaa-nr-113-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-regulaminu-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2124-uchwaa-nr-213-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczcego-krajowego-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2125-uchwaa-nr-313-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-prezydium-zjazdu http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2126-uchwaa-nr-413-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-porzdku-obrad-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2127-uchwaa-nr-513-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowej http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2128-uchwaa-nr-613-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2129-uchwaa-nr-713-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-komisji-wyborczej http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2130-uchwaa-nr-813-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-komisji-uchwa-i-wnioskow http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2131-uchwaa-nr-913-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2154-uchwaa-nr-1013-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2132-uchwaa-nr-1113-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-sdu-dyscyplinarnego-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2152-uchwaa-nr-1213-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2133-uchwaa-nr-1313-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-krajowej-komisji-rewizyjnej-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2134-uchwaa-nr-1413-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-krajowej-radzie-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-za-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2135-uchwaa-nr-1513-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2136-uchwaa-nr-1613-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-czerwca-2013-r-w-sprawie-wyboru-czonka-krajowej-komisji-rewizyjnej http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2137-uchwaa-nr-1713-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarki-finansowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2138-uchwaa-nr-1813-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-w-sprawie-uchwalenia-budetu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-na-rok-2014 http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2139-uchwaa-nr-1913-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-uchwalenia-statutu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2140-uchwaa-nr-2013-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-krajowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2141-uchwaa-nr-2113-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-okrgowego-rzecznika-odpowiedzialnoci-zawodowej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2142-uchwaa-nr-2213-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2143-uchwaa-nr-2313-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-rewizyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2144-uchwaa-nr-2413-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-okrgowych-rad-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2145-uchwaa-nr-2513-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-okrgowych-komisji-rewizyjnych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2146-uchwaa-nr-2613-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-kodeksu-zasad-etyki-zawodowej-czonkow-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2147-uchwaa-nr-2713-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2148-uchwaa-nr-2813-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-regulaminu-okrgowych-komisji-kwalifikacyjnych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2149-uchwaa-nr-2913-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-w-sprawie-stanowiska-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-likwidacji-samorzdu-zawodowego-urbanistow http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2150-uchwaa-nr-3013-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2153-uchwaa-nr-3113-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-zakupu-siedziby-dla-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xii-krajowego-zjazdu-piib/2151-uchwaa-nr-3213-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-czerwca-2013-r-w-sprawie-przyjcia-sprawozdania-komisji-uchwa-i-wnioskow-xii-krajowego-zjazdu-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2374-2014-07-04-08-44-11 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2373-2014-07-04-08-40-24 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2372-2014-07-04-08-38-07 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2371-2014-07-04-08-35-14 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2370-2014-07-04-08-33-54 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2369-2014-07-04-08-32-18 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2368-2014-07-04-08-31-02 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2367-2014-07-04-08-25-41 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2366-2014-07-04-08-18-46 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2365-2014-07-04-08-09-56 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2364-2014-07-04-08-04-12 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2363-2014-07-04-07-54-19 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2362-2014-07-04-07-52-38 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2361-2014-07-04-07-50-43 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2360-2014-07-04-07-47-35 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2359-2014-07-04-07-45-29 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2358-2014-07-04-07-44-38 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2357-2014-07-04-07-44-07 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2356-2014-07-04-07-43-29 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2355-2014-07-04-07-42-55 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2354-2014-07-04-07-41-44 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2353-2014-07-04-07-40-33 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2352-2014-07-04-07-39-39 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2351-2014-07-04-07-26-39 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2350-2014-07-04-07-24-58 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2349-2014-07-04-07-15-05 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2348-2014-07-04-07-11-51 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2347-2014-07-04-07-09-44 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2346-2014-07-04-07-07-41 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2345-2014-07-04-07-06-06 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2344-2014-07-04-07-03-37 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2343-2014-07-04-06-55-51 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2342-2014-07-04-06-50-07 http://piib.org.pl/uchway-xiii-krajowego-zjazdu-piib/2341-2014-07-04-06-48-06 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2586-2015-07-01-11-14-52 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2584-2015-07-01-08-28-12 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2583-2015-07-01-08-21-37 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2582-2015-07-01-07-58-51 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2581-2015-07-01-07-56-06 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2580-2015-07-01-07-55-00 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2579-2015-07-01-07-53-19 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2578-2015-07-01-07-49-50 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2577-2015-07-01-07-46-56 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2576-2015-07-01-07-45-49 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2575-2015-07-01-07-44-42 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2574-2015-07-01-07-43-18 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2573-2015-07-01-07-40-29 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2572-2015-07-01-07-34-40 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2571-2015-07-01-07-33-28 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2570-2015-07-01-07-32-40 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2569-2015-07-01-07-30-18 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2568-2015-07-01-07-29-08 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2567-2015-07-01-07-24-44 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2566-2015-07-01-07-19-18 http://piib.org.pl/uchway-xiv-krajowego-zjazdu-piib/2565-2015-07-01-07-16-33 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2625-2015-09-01-12-54-20 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2624-2015-09-01-12-53-24 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2623-2015-09-01-12-52-29 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2622-2015-09-01-12-51-29 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2621-2015-09-01-12-50-34 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2620-2015-09-01-12-49-16 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2619-2015-09-01-12-48-17 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2618-2015-09-01-12-47-30 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2617-2015-09-01-12-46-26 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2616-2015-09-01-12-45-13 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2615-2015-09-01-12-43-32 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2614-2015-09-01-12-39-50 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2613-2015-09-01-12-38-54 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2612-2015-09-01-12-37-53 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2611-2015-09-01-12-33-46 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2610-2015-09-01-12-30-15 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2609-2015-09-01-12-28-00 http://piib.org.pl/uchway-ii-nadzwyczajnego-zjazdu-piib/2608-2015-09-01-12-20-57 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2843-2016-07-01-08-58-37 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2842-2016-07-01-08-54-24 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2841-2016-07-01-08-48-56 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2840-2016-07-01-08-47-19 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2839-2016-07-01-08-44-13 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2838-2016-07-01-08-40-54 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2837-2016-07-01-08-38-51 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2836-2016-07-01-08-36-01 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2835-2016-07-01-08-35-10 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2834-2016-07-01-08-33-58 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2833-2016-07-01-08-27-12 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2832-2016-07-01-08-23-35 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2831-2016-07-01-08-22-02 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2830-2016-07-01-08-18-32 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2829-2016-07-01-08-12-41 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2828-2016-07-01-08-08-48 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2827-2016-07-01-08-06-54 http://piib.org.pl/uchway-xv-krajowego-zjazdu-piib/2826-2016-07-01-07-48-10 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3185-2017-07-03-07-26-46 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3184-2017-07-03-07-19-27 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3183-2017-07-03-07-13-17 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3182-2017-07-03-07-10-25 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3181-2017-07-03-07-08-40 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3180-2017-07-03-07-07-49 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3179-2017-07-03-07-05-58 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3178-2017-07-03-07-04-35 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3177-2017-07-03-06-30-49 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3176-2017-07-03-06-27-47 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3175-2017-07-03-06-25-55 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3174-2017-07-03-06-24-36 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3173-2017-07-03-06-22-16 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3172-2017-07-03-06-20-14 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3171-2017-07-03-06-19-09 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3170-2017-07-03-06-16-38 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3169-2017-07-03-06-15-29 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3166-2017-06-29-11-44-13 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3165-2017-06-29-11-39-34 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3164-2017-06-29-11-37-41 http://piib.org.pl/uchway-xvi-krajowego-zjazdu-piib/3163-2017-06-29-11-33-15 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3535-2018-07-09-13-33-14 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3536-2018-07-09-13-34-18 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3534-2018-07-09-13-32-30 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3533-2018-07-09-13-31-19 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3532-2018-07-09-13-26-26 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3531-2018-07-09-13-24-28 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3530-2018-07-09-13-20-09 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3529-2018-07-09-13-18-40 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3528-2018-07-09-13-17-48 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3527-2018-07-09-13-15-26 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3526-2018-07-09-13-14-27 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3525-2018-07-09-13-10-59 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3524-2018-07-09-13-10-10 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3523-2018-07-09-13-09-38 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3522-2018-07-09-13-09-07 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3521-2018-07-09-13-08-38 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3520-2018-07-09-13-07-38 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3519-2018-07-09-13-07-03 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3518-2018-07-09-13-06-10 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3517-2018-07-09-13-03-09 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3516-2018-07-09-13-02-49 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3515-2018-07-09-13-02-15 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3514-2018-07-09-13-01-16 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3513-2018-07-09-13-00-20 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3512-2018-07-09-12-58-08 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3511-2018-07-09-12-56-49 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3510-2018-07-09-12-55-58 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3509-2018-07-09-12-55-13 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3508-2018-07-09-12-48-32 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3507-2018-07-09-12-47-22 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3506-2018-07-09-12-40-58 http://piib.org.pl/uchway-xvii-krajowego-zjazdu-piib/3505-2018-07-09-12-39-14 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4005-2019-07-02-10-51-54 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4006-2019-07-02-11-07-23 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4007-2019-07-02-11-08-01 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4008-2019-07-02-11-09-31 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4009-2019-07-02-11-10-39 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4010-2019-07-02-11-11-34 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4011-2019-07-02-11-12-21 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4012-2019-07-02-11-12-57 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4013-2019-07-02-11-14-19 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4014-2019-07-02-11-14-54 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4015-2019-07-02-11-15-17 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4016-2019-07-02-11-16-01 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4017-2019-07-02-11-17-01 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4018-2019-07-02-11-17-33 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4019-2019-07-02-11-17-57 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4020-2019-07-02-11-19-06 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4021-2019-07-02-11-21-26 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4022-2019-07-02-11-23-07 http://piib.org.pl/uchway-xviii-krajowego-zjazdu-piib/4024-2019-07-02-11-26-25 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4284-2020-06-20-11-42-25 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4283-2020-06-20-11-41-52 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4282-2020-06-20-11-41-22 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4281-2020-06-20-11-40-44 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4280-2020-06-20-11-40-09 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4279-2020-06-20-11-39-31 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4278-2020-06-20-11-38-58 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4277-2020-06-20-11-38-18 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4276-2020-06-20-11-37-30 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4275-2020-06-20-11-36-42 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4274-2020-06-20-11-35-56 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4273-2020-06-20-11-35-08 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4272-2020-06-20-11-34-27 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4271-2020-06-20-11-33-30 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4270-2020-06-20-11-31-52 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4269-2020-06-20-11-31-18 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4268-2020-06-20-10-52-13 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4267-2020-06-20-10-50-40 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4266-2020-06-20-10-49-02 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4265-2020-06-20-10-47-27 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4264-2020-06-20-10-45-40 http://piib.org.pl/uchway-xix-krajowego-zjazdu-piib/4263-2020-06-20-10-34-54 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/135-uchwasa-nr-1r2002-w-sprawie-nadania-nazw-okrwych-izb-iniynierudownictwa-z-dnia-09-pafdziernika-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/136-uchwasa-nr-2r2002-o-upowainionych-do-opwiadczenia-woli-w-imieniu-krajowej-rady-z-dnia-09-pafdziernika-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/137-uchwasa-nr-3r2002-w-sprawie-wniosku-o-powosanie-okrwej-izby-w-kaliszu-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/138-uchwasa-nr-4r2002-w-sprawie-informacji-do-organdministracji-samorzpdowej-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/139-uchwasa-nr-5r2002-w-sprawie-konkursu-na-logo-izby-z-dnia-13-listopada-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2002r-uchwaly-84/140-uchwasa-nr-6r2002-w-sprawie-ksipiki-praktyki-zawodowej-z-dnia-11-grudnia-2002r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/96-uchwasa-nr-1r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/97-uchwasa-nr-2r03-w-sprawie-uwag-do-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/98-uchwasa-nr-3r03-w-sprawie-zasad-wynagradzania-czsonkrganiib-z-dnia-22-stycznia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/99-uchwasa-nr-4r03-w-sprawie-osykonujpcych-samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie-telekomunikacyjnym-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/100-uchwasa-nr-5r03-w-sprawie-osykonujpcych-samodzielne-funkcje-techniczne-w-dziedzinie-transportu-kolejowego-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/101-uchwasa-nr-6r03-w-sprawie-stasego-doskonalenia-zawodowego-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/102-uchwasa-nr-7r03-w-sprawie-stosowania-jednolitego-druku-wniosku-o-wpisanie-na-listzsonkz-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/103-uchwasa-nr-8r03-w-sprawie-powosania-komisji-problemowych-z-dnia-19-marca-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/104-uchwasa-nr-9r03-w-sprawie-zwosania-ii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/105-uchwasa-nr-10r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-262002-piej-oiib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/106-uchwasa-nr-11r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-162002-piej-oiib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/107-uchwasa-nr-12r03-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-1p03-powosanie-biura-piib-schemat-biura-regulamin-pracy-i-wynagradzania-i-2p03-regulamin-piib-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/108-uchwasa-nr-13r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/109-uchwasa-nr-14r03-w-sprawie-apelu-do-czsonkiib-o-udzias-w-referendum-7-8-czerca-2003-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/110-uchwasa-nr-15r03-w-sprawie-zakupu-dwnumer8222przeglpdu-budowlanegoa8221-z-dnia-16-maja-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/111-uchwasa-nr-16r03-w-sprawie-znakowania-okrpgsp-pieczp-urzwp-dokumentow-wydawanych-przez-krajowp-izb-okrwe-izby-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/112-uchwasa-nr-17r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-482003-rady-piej-oiib-pbaski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/113-uchwasa-nr-18r03-w-sprawie-wpisu-na-listzsonkiej-oiib-pkowalski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/114-uchwasa-nr-19r03-w-sprawie-wpisu-na-listzsonkiej-oiib-prajski-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/115-uchwasa-nr-20r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-262003-rady-piej-oiib-p-soboz-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/116-uchwasa-nr-21r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-312003-rady-piej-oiib-p-gwarda-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/119-uchwasa-nr-22r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-nr-482003-rady-piej-oiib-p-toma-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/117-uchwasa-nr-23r03-utrzymujpca-w-mocy-uchwas803-warmi-mazurskiej-oiib-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/118-uchwasa-nr-24r03-w-sprawie-dziasalnopci-gospodarczej-piib-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/121-uchwasa-nr-25r03-w-sprawie-zmiany-nazwy-komisji-statutowo-regulaminowej-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/122-uchwasa-nr-26r03-w-sprawie-zatwierdzenia-wnioskjazdowych-z-dnia-10-wrzepnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/123-uchwasa-nr-27r03-w-sprawie-wyboru-ubezpieczyciela-i-podpisania-umowy-generalnej-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/124-uchwasa-nr-28r03-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dysc-i-odp-zawodowej-w-budownictwie-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/125-uchwasa-nr-29r03-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-662003-rady-piej-oiib-ws-uporzpdkowania-czsonkostwa-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/36-uchwasa-nr-30r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-stflisaka-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/37-uchwasa-nr-31r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-grzegorza-lissa-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/128-uchwasa-nr-32r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-krystiana-lewandowskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/127-uchwasa-nr-33r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-andrzeja-lubockiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/126-uchwasa-nr-34r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-jerzego-orzopka-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/129-uchwasa-nr-35r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-ryszarda-szelocha-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/130-uchwasa-nr-36r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-czessawa-krajewskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/131-uchwasa-nr-37r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-waldemara-hirscha-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/132-uchwasa-nr-38r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-janinozorskp-kosodziej-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/133-uchwasa-nr-39r03-w-sprawie-utrzymania-w-mocy-uchwasy-25r03-rady-pomorskiej-oiib-zawieszajpcej-zdzissawa-pukowskiego-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/134-uchwasa-nr-40r03-w-sprawie-dopsaty-do-zakupionego-numeru-a8222przeglpdu-budowlanegoa8221-z-dnia-19-listopada-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/43-uchwasa-nr-41r03-w-sprawie-zwosania-i-przygotowania-iii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/44-uchwasa-nr-42r03-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/180-uchwasa-nr-43r03-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2003r-uchwaly-85/181-uchwasa-nr-44r03-w-sprawie-wskazania-okrwej-izby-wsapciwej-terytorialnie-do-zrzeszania-obywateli-polskich-zamieszkasych-za-granicp-z-dnia-17-grudnia-2003-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/94-uchwasa-nr-1r04-w-sprawie-regulaminu-dokonywania-zakup-zlecania-dostaw-i-pwiadczenia-ussug-na-rzecz-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/95-uchwasa-nr-2r04-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-19r2003-lubuskiej-okrwej-rady-izby-iniynierudownictwa-w-zielonej-g-w-sprawie-obniienia-rocznej-sksadki-czsonkowskiej-na-2004-r-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/150-uchwasa-nr-3r04-w-sprawie-wysyski-miesinika-informacyjnego-piib-z-dnia-22-stycznia-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/172-uchwasa-nr-4r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-24-marca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/143-uchwasa-5r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-wzoru-legitymacji-dla-czsonkrajowej-rady-i-jej-organz-dnia-24-marca-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/170-uchwasa-6r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-a8222regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-w-polsce-os-pa-czsonkowskich-europejskiego-obszaru-gospodarczego-oraz-konfederacji-szwajcarskieja822 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/159-uchwasa-7r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/200-uchwasa-8r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-regulaminie-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-regulaminie-krajowej-komisji-rewizyjnej-regulaminie-krajowej-k http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/160-uchwasa-9r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-sprawozdania-krajowej-rady-na-iii-krajowy-zjazd-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/161-uchwasa-10r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-aktualizacji-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2004-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/162-uchwasa-11r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-przyja-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2005-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/163-uchwasa-12r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-przyja-sprawozdaajowego-rzecznika-odpowiedzialnopci-zawodowej-i-krajowego-spdu-dyscyplinarnego-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/164-uchwasa-nr-13r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-wysyski-miesinika-informacyjnego-piib-z-dnia-19-maja-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/213-uchwasa-nr-14r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-sposobu-rozpatrzenia-wnioskgsoszonych-na-iii-krajowym-zjefdzie-piib-z-dnia-4-sierpnia-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/223-uchwasa-nr-15r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-w-sprawie-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2004-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/155-uchwapa-nr-16r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20102004-r-w-sprawie-przyja-do-realizacji-wnioskgsoszonych-na-iii-zjefdzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/31-uchwasa-nr-17r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-pafdziernika-2004-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/156-uchwasa-nr-18r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-pafdziernika-2004-roku-w-sprawie-rozwipzania-krajowej-komisji-ds-doskonalenia-zawodowego-i-szkoleib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/29-uchwasa-nr-19r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20102004-r-w-sprawie-czasopisma-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/26-uchwasa-nr-20r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-roku-w-sprawie-korekty-budietu-na-rok-2004 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/27-uchwasa-nr-21r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-w-sprawie-wystppieganzby-do-wsadz-administracyjno-rzpdowych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2004r-uchwaly-86/28-uchwasa-nr-22r04-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-grudnia-2004-roku-w-sprawie-harmonogramu-przygotowa-iv-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/314-uchwasa-1r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-1p05-a8211-w-sprawie-powosania-zesposu-przygotowujpcego-uchwas-wnioski-na-iv-kraj http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/177-uchwasa-2r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2004-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-wnioskjazdzb-okrwych-w-2004-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/297-uchwasa-3r05-z-dnia-26-stycznia-2005-r-w-sprawie-egzamina-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/298-uchwasa-nr-4r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-roku-w-sprawie-rozwipzania-zesposu-pomocy-finansowej-kr-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/292-uchwasa-5r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-26-stycznia-2005-roku-w-sprawie-zasad-organizacji-zebraborczych-w-obwodach http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/315-uchwasa-6r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-4p05-z-dnia-2-lutego-2005-r-w-sprawie-wyznaczenia-przedstawicieli-prezydium-kr-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/178-uchwasa-7r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-w-sprawie-powosania-komitetu-organizacyjnego-krajowej-rady-piib-do-spraw-przygotowania-wybor-lubuskiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/299-uchwasa-nr-8r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-marca-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/290-uchwasa-nr-9r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/316-uchwapa-nr-10r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-6-kwietnia-2005-r-8p05-a8211-w-sprawie-zwosania-iv-krajowego-zjazdu-sprawozdawc http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/291-uchwasa-11r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-a8222sprawozdania-krajowych-organolskiej-izby-iniynierudownictwa-na-iv-krajowy-zjazda8221 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/283-uchwasa-12r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-przyja-porzidku-obrad-iv-krajowego-zjazdu-piib-17-18062005-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/286-uchwasa-13r05-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-roku-w-sprawie-sksadu-komisji-zjazdowych-na-iv-krajowy-zjazd-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/288-uchwasa-14r05-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-aktualizacji-budietu-na-2005-r-oraz-zasad-gospodarki-finansowej-i-budietu-na-rok-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/289-uchwasa-15r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-regulaminu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zasad-i-trybu-zawieszania-w-prawach-czsonka- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/287-uchwasa-16r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-likwidacji-lubuskich-okrwych-izb-iniynierudownictwa-w-gorzowie-wielkopolskim-i-zielonej-g-i-powosaniu-jednej-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/282-uchwasa-17r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-25-maja-2005-r-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/317-uchwasa-18r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-22p05-z-dnia-3-sierpnia-2005-r-w-sprawie-zobowipzania-komitetu-organizacyjnego-k http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/203-uchwasa-19r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/205-uchwasa-20r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/206-uchwasa-21r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/207-uchwasa-22r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/196-uchwasa-23r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/197-uchwasa-24r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/198-uchwasa-25r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/201-uchwasa-26r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/193-uchwasa-27r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/188-uchwasa-28r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/194-uchwasa-29r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/195-uchwasa-30r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/191-uchwasa-31r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-a8222regulamin-obwodowych-zebraborczych-a8211-ramowya8221 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/189-uchwasa-32r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-ustalenia-podziasu-obszaru-dziasalnopci-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-na-obwody-wyborcze-ustalenia-liczby-delegatwyznaczenia-termin-miejsc-zebrawod http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/190-uchwasa-33r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-obszaru-dziasania-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/179-uchwasa-34r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2005-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-finansowania-miesinika-qiniynier-budownictwaq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/318-uchwasa-35r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-pafdziernika-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-28p05-z-dnia-14-wrzepnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-29p05-w-sprawie-w http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/319-uchwasa-36r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-38p05-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-personalnych-w-radzie-nadzorczej-wydawnictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/304-uchwasa-37r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkna-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/305-uchwasa-38r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2005 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/306-uchwasa-39r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/307-uchwasa-40r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/308-uchwasa-41r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/309-uchwasa-42r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegata-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-latach-2006-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/311-uchwasa-43r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-21-grudnia-2005-roku-w-sprawie-przygotowania-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-w-roku-2006- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2005r-uchwaly-87/12-uchwasa-44r05-krajowej-rady-piib-z-dnia-211205-r-w-sprawie-przyja-ramowych-dokumenta-okrwe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-iniynierudownictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/322-uchwasa-1r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/323-uchwasa-2r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-w-sprawie-uwzglienia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/330-uchwasa-3r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/324-uchwasa-4r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-wynagrodzenia-dla-czsonkesposu-sprawdzajpcego-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej-ds-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-cudzoziemc-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/325-uchwasa-5r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/326-uchwasa-6r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-wnioskv-krajowego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/327-uchwasa-7r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-apelu-do-czsonkiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/328-uchwasa-8r05-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-liczby-delegat-izb-okrwych-na-krajowe-zjazdy-piib-w-ii-kadencji-2006-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/329-uchwasa-9r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-2006-r-w-sprawie-ryczast http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/333-uchwasa-10r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy-33r05-z-dnia-31-sierpnia-2005-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/334-uchwasa-11r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-obszarziasania-okrwych-izb-oraz-ich-siedzib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/335-uchwasa-12r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-15-lutego-2006-r-w-sprawie-trybu-wprowadzania-zmian-organizacyjnych-w-zakresie-obszarziasania-okrwych-izb-na-terenie-wojewwa-lubuskiego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/251-uchwasa-13r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-kwietnia-2006-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kontroli-dziasalnopci-bysej-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-z-siedzibp-w-gorzowie-wielkopolskim-oraz-bysej-lubuskiej-okrwej-izby-iniy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/345-uchwasa-14r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-19-kwietnia-2006-r-w-sprawie-zawiadomienia-o-podejrzeniu-popesnienia-przesttwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/50-uchwasa-15r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-komisji-uchwas-i-wniosk http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/49-uchwasa-16r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-regulaminu-v-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib-i-regulaminu-wyboro-krajowych-organiib-na-v-krajowym-zjefdzie-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-2006- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/55-uchwasa-17r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-zmian-w-podstawowych-dokumentach-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/66-uchwasa-18r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-zmian-w-budiecie-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/141-uchwasa-19r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-projektu-kodeksu-zasad-etyki-zawodowej-czsonkiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/176-uchwasa-20r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-regulamin-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowski http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/341-uchwasa-21r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-przyja-protokzesposu-kontrolnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/343-uchwasa-22r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-poiyczki-dla-lubuskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-w-gorzowie-wielkopolskim http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/344-uchwasa-23r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-podpisania-umowy-z-ubezpieczycielem http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/346-uchwasa-24r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-31-maja-2006-r-w-sprawie-anulowania-uchwasy-kr-piib-nr-4r05 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/380-uchwasa-25r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-lipca-2006-roku-w-sprawie-ukonstytuowania-sirezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/381-uchwasa-26r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zwosania-nadzwyczajnego-zjazdu-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/384-uchwasa-27r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-piej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/13-uchwasa-28r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkna-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2007 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/14-uchwasa-29r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-w-sprawie-zmiany-do-ustawy-a8211-prawo-budowlane-dotyczpcej-rzeczoznawc http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/293-uchwasa-30r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-20-wrzepnia-2006-roku-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/41-uchwasa-31r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/386-uchwasa-32r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/7-uchwasa-33r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-budownictwie-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowskich http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/389-uchwasa-34r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-25-pafdziernika-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/340-uchwasa-35r06-z-dnia-13-grudnia-2006-r-w-sprawie-odpowiedzi-na-wnioski-zgsoszone-na-zjazdach-okrwych-oraz-i-na-v-krajowym-zjefdzie-piib-w-2006-roku http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/383-uchwasa-36r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-zasad-wynagradzania-czsonkrganolskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/390-uchwasa-37r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2006 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2006r-uchwaly-88/391-uchwasa-nr-38r06-krajowej-rady-piib-z-dnia-13-grudnia-2006-roku-w-sprawie-trybu-postwania-rzecznikdpowiedzialnopci-zawodowej-i-spdyscyplinarnych-w-postwaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych-i-odpowiedzialnopci-zawodowej-w-budownictwie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/775-uchwasa-nr-26r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-zmiany-zasad-prowadzenia-rachunkowopci-w-krajowym-biurze-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/774-uchwasa-nr-25r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2007 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/773-uchwasa-nr-24r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/772-uchwasa-nr-23r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/771-uchwasa-nr-22r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/770-uchwasa-nr-21r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-protokosu-uzgodnie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/769-uchwasa-nr-20r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wzoru-odznaki-honorowej-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/768-uchwasa-nr-19r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-24-pafdziernika-2007-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2008 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/767-uchwasa-nr-18r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/766-uchwasa-nr-17r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/765-uchwasa-nr-16r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/764-uchwasa-nr-15r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/763-uchwasa-nr-14r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/762-uchwasa-nr-13r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-29-sierpnia-2007-r-w-sprawie-podpisania-umowy-o-sponsorowaniu-filmu-qsukces-ambasadoraq http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/416-uchwasa-nr-1r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007r-w-sprawie-zwosania-vi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/417-uchwasa-nr-2r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-vi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/418-uchwasa-nr-3r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-zmieniajpca-regulamin-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytusu-rzeczoznawcy-budowlanego-uchwalony-uchwasp-nr-5r06-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-1-lutego-200 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/419-uchwasa-nr-4r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czsonkowskich-europejskiego-poro http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/420-uchwasa-nr-5r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-17-stycznia-2007-r-w-sprawie-uprawnie-wykonywania-obliczedrologicznych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/636-uchwasa-nr-6r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-uchylenia-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/637-uchwasa-nr-7r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-zasad-rozliczania-kosztodrssuibowych-finansowanych-z-budietu-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/638-uchwasa-nr-8r07-z-dnia-21-marca-2007-rlbrgw-sprawie-realizacji-wnioskgsoszonych-przed-i-po-nadzwyczajnym-zjefdzie-izby http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/667-uchwasa-nr-9r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-honorowej-odznaki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/665-uchwasa-nr-10r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-ustanowienia-okolicznopciowego-medalu http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/666-uchwasa-nr-11r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-zobowipzania-okrwej-rady-dolnoplpskiej-okrwej-izby-iniynierudownictwa-do-podja-uchwasy http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2007r-uchwaly-89/664-uchwasa-nr-12r07-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-maja-2007-r-w-sprawie-przekazania-vi-krajowemu-zjazdowi-sprawozdawczemu-polskiej-izby-iniynierudownictwa-projektchwas http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/1006-uchwasa-nr-19r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-17-grudnia-2008r-w-sprawie-zatwierdzenia-korekty-budietu-piib-na-rok-2008 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/1003-uchwasa-nr-18r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-roty-i-trybu-przyjmowania-plubowania-sksadanego-przez-otrzymujpcych-uprawnienia-budowlane http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/1002-uchwasa-nr-17r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-os-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-lub-pa-czso http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/1001-uchwasa-nr-16r08-z-dnia-5-listopada-2008r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/1000-uchwasa-nr-15r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada2008r-w-sprawie-zakupu-obligacji-skarbu-paa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/999-uchwasa-nr-14r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-iniynier-budownictwa-w-roku-2009 http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/998-uchwasa-nr-13r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-viii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/997-uchwasa-nr-12r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-wniosku-do-trybunasu-konstytucyjnego http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/996-uchwasa-nr-11r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/995-uchwasa-nr-10r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-5-listopada-2008r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/992-uchwasa-nr-9r08-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-10-wrzepnia-2008-r-w-sprawie-przyznania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/991-uchwasa-nr-8r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-10-wrzepnia-2008-r-w-sprawie-powosania-komisji-wnioskowej-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/922-uchwasa-nr-7r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-wydawania-zapwiadczetwierdzajpcych-przynaleinopo-organamorzpdu-zawodowego http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/921-uchwasa-nr-6r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/920-uchwasa-nr-5r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-28-maja-2008-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/812-uchwasa-nr-4r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-marca-2008-r-w-sprawie-ratyfikacji-umowy-zawartej-pomiy-the-chartered-institute-of-building-ciob-oraz-polskp-izbp-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/811-uchwasa-nr-3r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-19-marca-2008-rw-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-do-wykonywania-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie-wobec-obywateli-pa-czsonkowskich-ue http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/790-uchwasa-nr-2r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-stycznia-2008r-w-sprawie-w-sprawie-zwosania-vii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/-uchwasy-krajowej-rady-piib-2008r-uchwaly-219/789-uchwasa-nr-1r08-krajowej-rady-piib-z-dnia-23-stycznia-2008r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-vii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1183-uchwasa-nr-40r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1182-uchwasa-nr-39r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1181-uchwasa-nr-38r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009-r-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-dokonywania-zakupzlecania-dostaw-i-pwiadczenia-ussug-na-rzecz-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1179-uchwasa-nr-37r09-z-dnia-16-grudnia-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-zmieniajpca-uchwas-sprawie-regulaminu-postwania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-uprawniedowlanych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1178-uchwasa-nr-36r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budietu-piib-na-rok-2009 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1177-uchwasa-nr-35r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-16-grudnia-2009r-w-sprawie-zwosania-ix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1137-uchwasa-nr-34r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1136-uchwasa-nr-33r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1135-uchwasa-nr-32r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1134-uchwasa-nr-31r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-mazowieckiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1133-uchwasa-nr-30r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1132-uchwasa-nr-29r09-krajowej-rady-piib-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-przyja-ramowych-dokumenta-okrwe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1131-uchwasa-nr-28r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegata-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-latach-2010-2014 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1130-uchwasa-nr-27r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-terminarza-dziasazygotowawczych-do-ix-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1129-uchwasa-26r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatka-czasopismo-piib-qiniynier-budownictwaq-w-roku-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1128-uchwasa-nr-25r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-w-sprawie-uchylenia-uchwas http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1127-uchwasa-nr-24r09-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-ubezpieczycieli-do-kth-bie-skierowane-zapytanie-ofertowe http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1126-uchwasa-nr-23r09-z-dnia-14-pafdziernika-2009-r-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-w-sprawie-zatwierdzenia-trepci-zapytania-ofertowego-dotyczpcego-wyboru-ubezpieczyciela http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1116-uchwasa-nr-22r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1115-uchwasa-nr-21r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa- http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1114-uchwasa-nr-20r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1113-uchwasa-nr-19r2009-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-powosania-zesposu-do-spraw-opracowania-informacji-o-warunkach-nabycia-wsasnopci-nieruchomopci-z-przeznaczeniem-na-siedzibolskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1112-uchwasa-nr-18r2009-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-powosania-zesposu-do-spraw-wyboru-towarzystwa-ubezpieczeniowego-z-kt-zostanie-zawarta-umowa-generalna-obowipzkowego-ubezpieczenia-odpowiedzialnopci-cywilnej http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1109-uchwasa-nr-17r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-29-lipca-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1079-uchwasa-nr-16r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-maja-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1078-uchwasa-nr-15r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-23-maja-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1062-uchwasa-nr-14r09-krajowej-rady-polskiej-izby-niynierudownictwa-z-dnia-22-kwietnia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1061-uchwasa-nr-13r09-krajowej-rady-polskiej-izby-niynierudownictwa-z-dnia-22-kwietnia-2009-roku-zmieniajpca-uchwas-sprawie-wniosku-do-trybunasu-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1046-uchwasa-nr-12r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-udzielenia-poiyczki-lubelskiej-okrwej-izbie-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1045-uchwasa-nr-11r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1044-uchwasa-nr-10r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1043-uchwasa-nr-9r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009-roku-w-sprawie-zadsuienia-piej-oiib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1042-uchwasa-nr-8r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwasy-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1041-uchwasa-nr-7r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-11-marca-2009r-w-sprawie-stanowiska-krajowej-rady-piib-do-wniosku-rzecznika-praw-obywatelskich-z-dnia-12-stycznia-2009r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1014--w-sprawie-realizacji-wnioskkierowanych-przez-vii-krajowy-zjazd-polskiej-izby-iniynierudownictwa-do-krajowej-rady-piibuchwasa-nr-6r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1013-uchwasa-nr-5r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009r-w-sprawie-zwosania-viii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1012-uchwasa-nr-4r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1011-uchwasa-nr-3r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-przyja-wytycznych-dotyczpcych-postwania-w-sprawie-pwiadczenia-ussug-transgranicznych http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1010-uchwasa-nr-2r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-regulaminu-postwania-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-obywateli-pa-czsonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-oraz-pa-czsonkowskich http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2009r-uchwaly-236/1009-uchwasa-nr-1r09-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-28-stycznia-2009-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwas-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1535-uchwaa-nr-32r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-niektorych-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1534-uchwaa-nr-31r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-niektorych-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1529-uchwaa-nr-30r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1528-uchwaa-nr-29r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-skadki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1527-uchwaa-nr-28r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-15-grudnia-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2010 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1504-uchwaa-nr-27r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1503-uchwaa-nr-26r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1502-uchwaa-nr-25r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-regulaminu-postpowania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytuu-rzeczoznawcy-budowlanego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1501-uchwaa-nr-24r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1500-uchwaa-nr-23r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-x-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1499-uchwaa-nr-22r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-13-padziernika-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-qinynier-budownictwaq-w-roku-2011 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1458-uchwaa-nr-21r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1457-uchwaa-nr-20r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1456-uchwaa-nr-19r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1455-uchwaa-nr-18r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1454-uchwaa-nr-17r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1453-uchwaa-nr-16r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-1-wrzenia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1442-uchwaa-nr-15r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-30-czerwca-2010-r-w-sprawie-ukonstytuowania-si-prezydium-krajowej-rady-piib http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1355-uchwaa-nr-14r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-19-maja-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1337-uchwaa-nr-13r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1336-uchwaa-nr-12r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-uchylenia-uchway-nr-179r2010-okrgowej-rady-mazowieckiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-marca-2010-r-w-sprawie-ryczatow-za-udzia-w-ix-z http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1335-uchwaa-nr-11r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1334-uchwaa-nr-10r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-21-kwietnia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1321-uchwaa-nr-9r2010-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej-z-przeznaczeniem-na-siedzib-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1320-uchwaa-nr-8r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1319-uchwaa-nr-7r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-wnioskow-skierowanych-przez-viii-krajowy-zjazd-piib-do-realizacji-przez-krajow-rad http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1318-uchwaa-nr-6r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-zmiany-skadu-komisji-wnioskowej-powoanej-uchwa-nr-8r08 http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1317-uchwaa-nr-5r10-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-17-marca-2010r-w-sprawie-podpisania-umowy-z-towarzystwem-ubezpieczeniowym http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1200-uchwasa-nr-4r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1199-uchwasa-nr-3r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010r-w-sprawie-zatwierdzenia-wyboru-towarzystwa-ubezpieczeniowego-z-kt-zostanie-zawarta-umowa-generalna-ubezpieczenia-od-odpowiedzialnopci-cywilnej-za-szkody-ktmogp-wyniknp http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1198-uchwasa-nr-2r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-sksadki http://piib.org.pl/uchwasy-krajowej-rady-piib-2010r-uchwaly-980004/1197-uchwasa-nr-1r10-krajowej-rady-polskiej-izby-iniynierudownictwa-z-dnia-27-stycznia-2010-r-w-sprawie-zatwierdzenia-schematu-organizacyjnego-na-rok-2010-krajowego-biura-polskiej-izby-iniynierudownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1723-uchwaa-nr-32r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-roku-w-sprawie-przekazania-rocznej-skadki http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1722-uchwaa-nr-31r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-zmiany-skadu-komisji-wnioskowej- http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1721-uchwaa-nr-30r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1720-uchwaa-nr-29r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1719-uchwaa-nr-28r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-analizy-wysokoci-skadki-na-okrgow-izb http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1718-uchwaa-nr-27r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-14-grudnia-2011rw-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2011 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1705-uchwaa-nr-26r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1704-uchwaa-nr-25r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xi-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1703-uchwaa-nr-24r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-padziernika-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-inynier-budownictwa-w-roku-2012 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1695-uchwaa-nr-23r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1694-uchwaa-nr-22r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1693-uchwaa-nr-21r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1619-uchwaa-nr-20r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-maja-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1618-uchwaa-nr-19r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-18-maja-2011-r-w-sprawie-udzielenia-poyczki-lubelskiej-okrgowej-izbie-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1614-uchwaa-nr-18r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1613-uchwaa-nr-17r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1612-uchwaa-nr-16r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-kwietnia-2011-r-w-sprawie-wniosku-do-trybunau-konstytucyjnego http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1585-uchwaa-nr-15r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-regulaminie-pracy-krajowego-biura-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1584-uchwaa-nr-14r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1583-uchwaa-nr-13r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1582-uchwaa-nr-12r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1581-uchwaa-nr-11r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-3p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1580-uchwaa-nr-10r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-4p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1579-uchwaa-nr-9r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-2p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1578-uchwaa-nr-8r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-16-marca-2011-r-w-sprawie-zmiany-w-uchwale-nr-2p10-prezydium-krajowej-rady-piib-z-dnia-4-sierpnia-2010-r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1548-uchwaa-nr-7r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1547-uchwaa-nr-6r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1546-uchwaa-nr-5r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011-r-w-sprawie-sposobu-rozliczania-pomidzy-organami-okrgowych-izb-kosztow-prowadzonych-postpowa-administracyjnych-i-dyscyplinarnych http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1545-uchwaa-nr-4r11-z-dnia-26-stycznia-2011-roku-w-sprawie-trybu-zgaszania-do-krajowej-rady-wnioskow-kierowanych-do-rozpatrzenia-przez-krajowy-zjazd http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1544-uchwaa-nr-3r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-zwoania-x-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1543-uchwaa-nr-2r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011r-w-sprawie-opinii-dotyczcej-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2011r/1542-uchwaa-nr-1r11-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-26-stycznia-2011-roku-w-sprawie-wnioskow-zgoszonych-na-ix-krajowym-zjedzie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1971-uchwaa-nr-10r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-zmieniajca-uchwa-w-sprawie-trybu-postpowania-rzecznikow-odpowiedzialnoci-zawodowej-i-sdow-dyscyplinarnych-w-postpowaniu-w-sprawach-dyscyplinarnych- http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1968-uchwaa-nr-18r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-grudnia-2012-r-zmieniajca-uchwa-nr-9r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1967-uchwaa-nr-17r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-12-grudnia-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-na-rok-2012 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1954-uchwaa-nr-16r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1953-uchwaa-nr-15r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1952-uchwaa-nr-14r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-zmieniajca-uchwa-nr-9r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1951-uchwaa-nr-13r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-padziernika-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-wydatkow-na-czasopismo-piib-inynier-budownictwa-wnroku-2013 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1925-uchwaa-nr-12r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1924-uchwaa-nr-11r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-5-wrzenia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1857-uchwaa-nr-9r2012-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-maja-2012-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-zakupu-powierzchni-biurowej-z-przeznaczeniem-na-siedzib-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1822-uchwaa-nr-8r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1821-uchwaa-nr-7r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-wnioskow-i-zalece-z-kontroli-przeprowadzonych-przez-krajow-komisj-rewizyjn http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1802-uchwaa-nr-6r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1801-uchwaa-nr-5r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1800-uchwaa-nr-4r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-28-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1768-uchwaa-nr-3r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1767-uchwaa-nr-2r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2012r/1766-uchwaa-nr-1r12-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-25-stycznia-2012-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2204-uchwaa-nr-20r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2203--uchwaa-nr-19r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2202--uchwaa-nr-18r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013r-w-sprawie-zatwierdzenia-aktualizacji-budetu-piib-na-rok-2013 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2188-uchwaa-nr-17r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2187-uchwaa-nr-16r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013r-w-sprawie-przyjcia-preliminarza-budetowego-organizacji-przez-piib-60-walnego-zgromadzenia-ecce-w-dniach-16-19102014-r-w-warszawie http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2186--uchwaa-nr-15r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013r-w-sprawie-zwoania-xiii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2185-uchwaa-nr-14r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-zasady-ustalania-liczby-delegatow-na-krajowy-zjazd-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-w-latach-2014-2018 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2184--uchwaa-nr-13r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-padziernika-2013-r-w-sprawie-terminarza-dziaa-przygotowawczych-do-xiii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczo-wyborczego-piib http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2171-uchwaa-nr-12r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2170-uchwaa-nr-11r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-nabycia-nieruchomoci http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2169--uchwaa-nr-10r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-ramowych-dokumentow-na-okrgowe-zjazdy-sprawozdawczo-wyborcze-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2168-uchwaa-nr-9r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-4-wrzenia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchwa-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2107-uchwaa-nr-8r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-maja-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2106-uchwaa-nr-7r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-29-maja-2013-r-w-sprawie-wnioskow-i-zalece-z-kontroli-przeprowadzonych-przez-krajow-komisj-rewizyjn http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2046-uchwaa-nr-6r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-kwietnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2045-uchwaa-nr-5r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-24-kwietnia-2013r-w-sprawie-zwoania-xii-krajowego-zjazdu-sprawozdawczego-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2012-uchwaa-nr-4r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-marca-2012-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/2011-uchwaa-nr-3r2013-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-20-marca-2013-r-w-sprawie-powoania-zespou-ds-oceny-szkodowoci-i-negocjacji-z-ergo-hesti-sa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/1982-uchwaa-nr-2r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-stycznia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2013r/1981-uchwaa-nr-1r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-23-stycznia-2013-r-w-sprawie-zatwierdzenia-uchway-prezydium-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2458-2014-12-12-12-35-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2457-2014-12-12-12-30-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2456-2014-12-12-12-25-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2434-2014-10-24-12-16-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2433-2014-10-24-11-53-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2432-2014-10-24-11-48-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2431-2014-10-24-11-36-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2430-2014-10-24-11-21-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2409-2014-09-16-07-13-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2408-2014-09-16-07-07-52 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2407-2014-09-16-07-01-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2406-2014-09-16-06-57-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2405-2014-09-16-06-54-06 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2404-2014-09-16-06-48-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2403-2014-09-16-06-33-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2379-2014-07-11-09-02-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2378-2014-07-11-08-43-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2327-2014-06-04-14-11-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2328-2014-06-04-14-13-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2309-2014-04-29-09-02-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2259-2014-03-18-13-25-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2258-2014-03-18-13-13-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2215-2014-01-28-09-34-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2214-2014-01-28-09-26-08 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2014r/2213-uchwaa-nr-20r13-krajowej-rady-polskiej-izby-inynierow-budownictwa-z-dnia-11-grudnia-2013-r-w-sprawie-nadania-odznak-honorowych-polskiej-izby-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2502-2015-03-19-14-09-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2501-2015-03-19-14-08-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2490-2015-03-10-09-58-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2491-2015-03-10-10-09-25 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2492-2015-03-10-10-13-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2519-2015-04-26-20-02-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2520-2015-04-26-20-04-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2550-2015-05-27-09-37-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2551-2015-05-27-09-44-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2552-2015-05-27-09-46-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2553-2015-05-27-09-48-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2587-2015-07-09-08-09-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2563-2015-06-23-10-46-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2596-2015-08-07-11-09-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2597-2015-08-07-11-23-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2636-2015-09-30-09-45-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2649-2015-10-27-08-04-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2650-2015-10-27-08-08-14 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2651-2015-10-27-08-12-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2652-2015-10-27-08-16-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2653-2015-10-27-08-19-50 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2654-2015-10-27-08-25-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2655-2015-10-27-08-27-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2656-2015-10-27-08-28-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2657-2015-10-27-08-34-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2658-2015-10-28-12-57-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2678-2015-12-11-13-08-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2679-2015-12-11-13-31-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2680-2015-12-11-13-41-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2681-2015-12-11-13-50-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2015r/2682-2015-12-11-13-56-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2784-2016-03-06-21-49-20 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2783-2016-03-06-21-44-48 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2796-2016-04-29-10-13-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2797-2016-04-29-10-15-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2798-2016-04-29-10-19-56 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2810-2016-05-20-09-54-11 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2811-2016-05-20-10-36-33 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2812-2016-05-20-10-38-24 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2865-2016-09-09-09-46-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2866-2016-09-09-09-56-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2867-2016-09-09-10-27-45 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2868-2016-09-09-10-34-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2869-2016-09-09-10-36-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2939-2016-10-24-11-14-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2940-2016-10-24-11-20-51 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2941-2016-10-24-11-25-09 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2942-2016-10-24-11-28-39 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2971-2016-12-20-09-37-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2972-2016-12-20-09-48-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2973-2016-12-20-09-57-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2016r/2974-2016-12-20-10-06-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3101-2017-03-03-12-40-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3105-2017-03-08-10-57-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3106-2017-03-08-11-21-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3132-2017-04-28-11-44-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3133-2017-04-28-11-55-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3134-2017-04-28-12-57-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3154-2017-05-26-10-41-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3153-2017-05-26-10-39-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3152-2017-05-26-10-35-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3151-2017-05-26-10-25-03 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3150-2017-05-26-10-21-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3149-2017-05-25-09-55-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3211-2017-09-11-12-28-50 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3212-2017-09-11-12-40-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3213-2017-09-11-12-51-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3208-2017-09-11-08-00-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3209-2017-09-11-08-25-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3210-2017-09-11-08-28-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3231-2017-10-24-08-28-16 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3232-2017-10-24-08-30-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3233-2017-10-24-08-36-03 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3234-2017-10-24-08-59-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3235-2017-10-24-09-04-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3237-2017-10-24-10-23-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3254-2017-12-19-10-06-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3255-2017-12-19-10-12-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3256-2017-12-19-10-48-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2017r/3257-2017-12-19-10-51-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3444-2018-03-20-09-21-05 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3445-2018-03-20-09-38-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3466-2018-04-27-11-10-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3467-2018-04-27-11-18-08 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3468-2018-04-27-11-22-16 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3469-2018-04-27-11-30-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3483-2018-06-05-08-55-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3484-2018-07-16-05-49-31 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3540-2018-07-16-05-24-52 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3541-2018-07-16-05-38-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3574-2018-09-07-11-13-33 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3575-2018-09-07-11-16-38 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3576-2018-09-07-11-31-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3578-2018-09-10-08-40-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3579-2018-09-10-08-51-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3581-2018-09-10-09-25-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3582-2018-09-10-09-28-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3580-2018-09-10-08-58-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3583-2018-09-10-09-34-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3584-2018-09-10-09-44-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3585-2018-09-10-09-54-29 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3586-2018-09-10-09-58-55 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3587-2018-09-10-10-08-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3588-2018-09-10-10-14-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3589-2018-09-10-10-24-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3625-2018-10-18-11-19-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3626-2018-10-18-11-22-32 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3627-2018-10-18-11-50-40 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3628-2018-10-18-12-09-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3629-2018-10-18-12-13-53 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3630-2018-10-18-12-46-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3631-2018-10-18-12-50-00 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3684-2018-12-17-21-40-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3685-2018-12-17-21-44-57 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3686-2018-12-17-21-48-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3690-2018-12-19-11-02-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3687-2018-12-17-21-50-26 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3688-2018-12-17-21-53-22 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2018r/3689-2018-12-17-21-55-46 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3846-2019-03-18-13-18-35 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3847-2019-03-18-13-27-25 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3951-2019-05-06-10-58-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3952-2019-05-06-11-09-17 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3982-2019-06-05-12-34-13 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3980-2019-06-05-12-15-44 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/3981-2019-06-05-12-16-57 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4053-2019-09-12-07-53-32 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4054-2019-09-12-07-57-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4055-2019-09-12-07-58-07 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4056-2019-09-12-08-18-12 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4057-2019-09-12-08-20-36 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4088-2019-10-22-12-00-58 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4089-2019-10-22-12-01-47 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4090-2019-10-22-12-02-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4091-2019-10-22-12-03-11 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4092-2019-10-22-12-03-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4093-2019-10-22-12-05-10 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4094-2019-10-22-12-06-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4095-2019-10-22-12-07-09 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4116-2019-12-17-13-29-31 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4117-2019-12-17-13-30-41 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4118-2019-12-17-13-32-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4119-2019-12-17-13-36-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4120-2019-12-17-13-37-18 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4121-2019-12-17-13-37-51 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4122-2019-12-17-13-38-28 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2019r/4123-2019-12-17-13-38-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4369-2020-10-26-07-40-59 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4368-2020-10-26-07-40-27 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4367-2020-10-26-07-39-54 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4366-2020-10-26-07-39-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4327-2020-09-07-10-30-23 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4326-2020-09-07-10-29-37 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4325-2020-09-07-10-27-04 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4324-2020-09-07-10-26-21 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4251-2020-05-28-11-36-34 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4250-2020-05-28-11-35-55 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4231-2020-05-08-11-42-43 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4230-2020-05-08-11-41-49 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4229-2020-05-08-11-29-02 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4228-2020-05-08-11-28-15 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4171-2020-02-25-14-24-19 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4170-2020-02-25-14-20-42 http://piib.org.pl/uchway-krajowej-rady-piib-2020r/4169-2020-02-25-14-11-44 http://piib.org.pl/start http://piib.org.pl/pomoc http://piib.org.pl/2015-10-09-07-02-46 http://piib.org.pl/artykuy-opinie-wnioski http://piib.org.pl/artykuy-opinie-wnioski/3147-2017-05-15-09-24-10 http://piib.org.pl/artykuy-opinie-wnioski/3110-2017-03-10-08-53-34 http://piib.org.pl/artykuy-opinie-wnioski/2645-artyku-dr-in-grzegorza-bajorka-w-qinynierze-budownictwaq-nr-102015-qznowelizowana-ustawa-o-wyrobach-budowlanych-wchodzi-w-ycie http://piib.org.pl/akty-prawne http://piib.org.pl/2016-02-08-17-53-04 http://piib.org.pl/regulamin-postpowania-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-obywateli-pastw-czonkowskich-unii-europejskiej-konfederacji-szwajcarskiej-oraz-pastw-czonkowskich-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-handlu-efta http://piib.org.pl/ankieta http://piib.org.pl/proklamacja http://piib.org.pl/kalendarz-wydarze http://piib.org.pl/kalendarz-wydarze/wydarzenia-w-polsce http://piib.org.pl/zaproszenia-na-wydarzenia http://piib.org.pl/zaproszenia-na-wydarzenia/3569-iv-midzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-civil-engineering-present-problems-innovative-solutions-ceppis-2018 http://piib.org.pl/zaproszenia-na-wydarzenia/3560-wiatowy-kongres-inynieryjny-gec-22-26-padziernik-londyn http://piib.org.pl/zaproszenia-na-wydarzenia/3471-iii-kujawsko-pomorskie-forum-budownictwa-bydgoszcz-16-maja-2018-r http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3696-2019-01-07-12-12-23 http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3695-iii-kujawsko-pomorskie-forum-budownictwa http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3601-iv-midzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-civil-engineering-present-problems-innovative-solutions-ceppis-2018 http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3600-dzie-budowlanych-w-lubelskiej-oiib http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3594-2018-09-25-10-17-13 http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3352-2018-eyce-rozpoczty-w-polsce http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3593-opolski-dzie-budowlanych http://piib.org.pl/relacje-z-wydarze/3351-2018-02-13-13-29-34 http://piib.org.pl/komisja-medalu-honorowego http://piib.org.pl/komisja-medalu-honorowego/regulamin-kmh http://piib.org.pl/komisja-wzz http://piib.org.pl/komisja-wzz/dokumenty-midzynarodowe http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4182-71-posiedzenie-zarzdu-ecec-i-parlamentarischer-abend http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4181-28-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4128-70-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-sofii http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4111-2019-12-06-13-50-57 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4084-2019-10-18-13-08-02 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4083-2019-10-18-13-03-48 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4027-68-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-rzymie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3957-2019-05-13-10-59-02 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3955-66-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-wiedniu http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3953-2019-01-25-14-04-31 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3676-zygmunt-meyer-wiceprezydentem-ecec-na-kadencj-2019-2021- http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3652-64-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-berlinie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3650-2018-10-30-09-59-14 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3649-2018-11-05-14-21-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3616-2018-10-10-09-39-48 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3556-2018-08-02-11-46-41 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3555-2018-07-26-07-12-22 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3361-26-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3356-2018-02-27-09-48-49 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3250-2017-12-05-13-16-41 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3242-2017-11-14-08-56-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3230-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-ljubljanie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3203-xxii-midzynarodowa-konferencja-inynieria-miejska--karlovy-vary-2017 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3202-posiedzenie-zarzdu-ecec-na-cyprze http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3130-2017-04-24-13-44-13 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3108-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-wiedniu http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3107-25-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2959-2016-11-21-14-25-17 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2958-2016-11-21-14-22-34 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2950-2016-11-07-08-41-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2849-inynierowie-su-usa-i-polsce http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2848-2016-07-04-08-47-00 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2847-litewscy-inynierowie-w-piib http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2846-posiedzenie-grupy-roboczej-ecec http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2845-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-lublanie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2785-24-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2693-2016-01-26-09-48-34 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2688-150-rocznica-powstania-pierwszej-czeskiej-organizacji-inynierskiej-pilzno http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2684-2015-12-14-10-34-16 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2674-2015-11-24-19-14-23 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2635-2015-09-28-13-20-36 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2592-2015-07-28-08-59-23 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2591-2015-07-27-11-43-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2585-2015-04-08-13-11-59 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2498-23-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2470-2015-02-06-13-30-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2465-2015-01-13-13-54-44 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2459-2-europejski-dzie-inyniera-bruksela-20112014-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2455-2014-12-10-09-17-15 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2449-sprawozdanie-z-wyjazdu-subowego-do-brukseli-w-dniach-29-30-wrzenia-2014-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2448-sprawozdanie-z-uczestnictwa-w-wiatowej-konferencji-inynierskiej-zorganizowanej-przez-american-society-of-civil-engineers-asce-w-panama-city-panama-w-dniach-7-11102014-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2429-2014-10-23-13-23-15 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2377-22-bawarski-dzie-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2325-2014-06-04-06-22-26 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2302-bim-dla-polski-ryzyko-i-wyzwania http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2298-2014-04-15-08-08-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2281-2014-04-03-06-25-36 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2250-posiedzenie-izb-i-organizacji-inynierskich-pastw-grupy-wyszehradzkiej-03-06102013-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2211-sprawozdanie-z-wyjazdu-do-aten-na-walne-zgromadzenie-ecec-w-dniach-10-12102013-r- http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2155-delegacja-piib-na-litwie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2122-sprawozdanie-z-wyjazdu-do-nowego-orleanu-w-dniach-15-16-czerwca-2013-roku http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2015-wiatowe-forum-inynierii-lublana-2012 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2095-sprawozdanie-z-wyjazdu-subowego-do-monachium-w-terminie-1719012013-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4182-71-posiedzenie-zarzdu-ecec-i-parlamentarischer-abend http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4181-28-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4128-70-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-sofii http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4111-2019-12-06-13-50-57 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4084-2019-10-18-13-08-02 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4083-2019-10-18-13-03-48 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/4027-68-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-rzymie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3957-2019-05-13-10-59-02 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3955-66-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-wiedniu http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3953-2019-01-25-14-04-31 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3676-zygmunt-meyer-wiceprezydentem-ecec-na-kadencj-2019-2021- http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3652-64-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-berlinie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3650-2018-10-30-09-59-14 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3649-2018-11-05-14-21-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3616-2018-10-10-09-39-48 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3556-2018-08-02-11-46-41 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3555-2018-07-26-07-12-22 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3361-26-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3356-2018-02-27-09-48-49 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3250-2017-12-05-13-16-41 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3242-2017-11-14-08-56-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3230-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-ljubljanie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3203-xxii-midzynarodowa-konferencja-inynieria-miejska--karlovy-vary-2017 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3202-posiedzenie-zarzdu-ecec-na-cyprze http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3130-2017-04-24-13-44-13 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3108-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-wiedniu http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/3107-25-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2959-2016-11-21-14-25-17 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2958-2016-11-21-14-22-34 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2950-2016-11-07-08-41-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2849-inynierowie-su-usa-i-polsce http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2848-2016-07-04-08-47-00 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2847-litewscy-inynierowie-w-piib http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2846-posiedzenie-grupy-roboczej-ecec http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2845-posiedzenie-zarzdu-ecec-w-lublanie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2785-24-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2693-2016-01-26-09-48-34 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2688-150-rocznica-powstania-pierwszej-czeskiej-organizacji-inynierskiej-pilzno http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2684-2015-12-14-10-34-16 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2674-2015-11-24-19-14-23 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2635-2015-09-28-13-20-36 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2592-2015-07-28-08-59-23 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2591-2015-07-27-11-43-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2585-2015-04-08-13-11-59 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2498-23-bawarskie-dni-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2470-2015-02-06-13-30-19 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2465-2015-01-13-13-54-44 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2459-2-europejski-dzie-inyniera-bruksela-20112014-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2455-2014-12-10-09-17-15 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2449-sprawozdanie-z-wyjazdu-subowego-do-brukseli-w-dniach-29-30-wrzenia-2014-r http://piib.org.pl/component/content/article/279-sprawozdania-z/2448-sprawozdanie-z-uczestnictwa-w-wiatowej-konferencji-inynierskiej-zorganizowanej-przez-american-society-of-civil-engineers-asce-w-panama-city-panama-w-dniach-7-11102014-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2429-2014-10-23-13-23-15 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2377-22-bawarski-dzie-inyniera http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2325-2014-06-04-06-22-26 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2302-bim-dla-polski-ryzyko-i-wyzwania http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2298-2014-04-15-08-08-03 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2281-2014-04-03-06-25-36 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2250-posiedzenie-izb-i-organizacji-inynierskich-pastw-grupy-wyszehradzkiej-03-06102013-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2211-sprawozdanie-z-wyjazdu-do-aten-na-walne-zgromadzenie-ecec-w-dniach-10-12102013-r- http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2155-delegacja-piib-na-litwie http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2122-sprawozdanie-z-wyjazdu-do-nowego-orleanu-w-dniach-15-16-czerwca-2013-roku http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2015-wiatowe-forum-inynierii-lublana-2012 http://piib.org.pl/komisja-wzz/sprawozdania-ze-wspopracy-midzynarodowej/2095-sprawozdanie-z-wyjazdu-subowego-do-monachium-w-terminie-1719012013-r http://piib.org.pl/komisja-wzz/biuletyny-europejskich-organizacji-inynierskich http://piib.org.pl/komisja-wzz/biuletyny-europejskich-organizacji-inynierskich/2157-europejska-rada-izb-inynierskich-ang-european-council-of-engineers-chambers-ecec http://piib.org.pl/komisja-wzz/biuletyny-europejskich-organizacji-inynierskich/2156-europejska-rada-inynierow-budownictwa-ang-european-council-of-civil-engineers-ecce http://piib.org.pl/komisja-wzz/informacje-z-europejskich-izb-inynierow-budownictwa http://piib.org.pl/komisja-wzz/plan-pracy http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/bieca-dziaalno-kpr http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-17-50 http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-22-15 http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/materiay-o-tematyce-prawnej http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/2018-10-19-07-28-52 http://piib.org.pl/komisja-prawno-regulaminowa/plan-pracy http://piib.org.pl/komisja-wnioskowa http://piib.org.pl/komisja-wnioskowa/regulamin-kw http://piib.org.pl/komisja-wnioskowa/wnioski-zoone-do-kw http://piib.org.pl/komisja-wnioskowa/terminarz-posiedze-kw http://piib.org.pl/2018-10-09-09-37-51 http://piib.org.pl/komisja-ds-etyki http://piib.org.pl/komisja-ds-etyki/kodeks-etyki http://piib.org.pl/komisja-ds-etyki/plan-pracy http://piib.org.pl/2018-10-09-10-02-21 http://piib.org.pl/2018-10-09-10-02-21/materiay-z-pracy-komisji http://piib.org.pl/2018-10-09-10-02-21/plan-pracy http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego/regulamin-kudz http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego/2019-03-25-09-29-40 http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego/2019-05-30-09-19-03 http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego/preferowanazalecana-tematyka-szkole http://piib.org.pl/komisja-ustawicznego-doskonalenia-zawodowego/plan-pracy http://piib.org.pl/komisja-ds-komunikacji-spoecznej http://piib.org.pl/komisja-ds-komunikacji-spoecznej/plan-pracy http://piib.org.pl/2018-10-09-10-26-11 http://piib.org.pl/2018-10-09-10-32-37 http://piib.org.pl/2018-10-09-10-38-38 http://piib.org.pl/2018-10-09-10-38-38/realizacja http://piib.org.pl/2019-07-09-13-02-14 http://piib.org.pl/2019-07-09-12-28-47 http://piib.org.pl/2020-01-10-09-47-18 http://piib.org.pl/sektorowa-rada-ds-kompetencji-w-budownictwie http://piib.org.pl/komisja-ds-bim http://piib.org.pl/akty-prawne-cov http://piib.org.pl/poradniki http://piib.org.pl/przydatne-linki