Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała 12/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie trybu wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie obszarów działania okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego. PDF Drukuj Email
czwartek, 02 marca 2006

Uchwała nr 12/R/06

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie trybu wprowadzania zmian organizacyjnych

w zakresie obszarów działania okręgowych izb

na terenie województwa lubuskiego

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Z dniem 25 lutego 2006r. dotychczas działająca Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze zostają zlikwidowane.

 

§ 2.

 

Następcą prawnym zlikwidowanych Izb wymienionych w § 1 jest Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, której organy zostaną wybrane na Okręgowym Zjeździe w dniu 25 lutego 2006 r.

 

§ 3.

 

Z dniem 25 lutego 2006 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymieniona w § 2 przejmie protokolarnie do dnia 30 marca 2006 r.:

1)    dysponowanie rachunkami bankowymi, którymi dysponowały izby    wymienione w § 1 - dokumentów i składników majątkowych,

2)    dokumenty personalne pracowników zatrudnionych w biurach, izb    wymienionych w § 1,

3)    dokumenty członkowskie oraz całość dokumentacji izb wymienionych       w § 1,

4)    wszelkie składniki majątkowe, ruchomości i nieruchomości,     wierzytelności i zobowiązania izb wymienionych w § 1.

 

 

 

 

§ 4.

 

Zobowiązuje się Okręgową Radę Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wymienioną w § 2 do:

1)               dokonania szczegółowej kontroli i oceny działania okręgowych rad wymienionych w § 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 25 lutego 2006, w szczególności:

a)    zasadności wydatków na obsługę prawną,

b)    zasadności wydatków na organizację obwodowych zebrań wyborczych,

c)    zasadności wydatków  na organizację okręgowego zjazdu sprawozdawczo- wyborczego w grudniu 2005r.,

d)    prawidłowości postępowania przy nabywaniu nieruchomości,

e)    zasadności uczestnictwa izb w innych podmiotach gospodarczych.

2)               podjęcia innych niewymienionych w § 3 działań związanych z likwidacją izb wymienionych w § 1.

 

§ 5.

 

1.    Zobowiązuje się Przewodniczących i Okręgowe Rady wymienione w §1 do przygotowania protokołów wymienionych w § 3 oraz wszystkich dokumentów i spraw będących przedmiotem przekazania w terminie do 30 marca 2006 r.

2.    Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również przygotowania dokumentów i uzasadnień do kontroli, o której mowa w § 4 w terminie do 30 marca 2006 r.

 

§ 6.

 

Okręgowy Zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywający się w dniu 25 lutego 2006 r. określi szczegółowe zasady i tryb wykonania obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa