Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała nr 9/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 czerwca 2005

Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała  nr 9/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 maja 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/03 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

„2. Zespół kwalifikacyjny jest powoływany w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący, zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

„3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół kwalifikacyjny wyznacza przewodniczącego zespołu i sekretarza.

 

2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości obowiązującej członków zespołu kwalifikacyjnego”.

 

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami stanowi załącznik  do uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa