Uchwała Nr 10/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2012 Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 10/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2012.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2012.

  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013