Uchwała Nr 29/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie likwidacji samorządu zawodowego urbanistów Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 29/13

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie likwidacji samorządu zawodowego urbanistów.

 

Na podstawie art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec propozycji deregulacyjnej zlikwidowania samorządu zawodowego urbanistów.

 

Specyfika zawodu urbanisty jako jednego z zawodów zaufania publicznego w dziedzinie budownictwa związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potrzeba fachowego dbania o zagospodarowanie przestrzeni publicznej uzasadniają potrzebę istnienia tego samorządu zawodowego.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.