Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 19/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 19/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. oraz uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 10 ust.13 otrzymuje brzmienie:

 

„13. W razie odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia mandatu członka organu z innych przyczyn zjazd odpowiednio potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów lub przeprowadza wybory uzupełniające lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji organu.”,

 

2.  § 15 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 15. 1. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nadzoruje pracę okręgowych rzeczników oraz czuwa nad bezstronnością w toczących się postepowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby.

2. Krajowy Rzecznik jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

3. Krajowy Zjazd Izby w odrębnym głosowaniu wybiera Krajowego Rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych Krajowych Rzeczników.

4. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków okręgowej izby.

5. Okręgowy rzecznik jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

6. Okręgowy zjazd izby w odrębnym głosowaniu wybiera okręgowego rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych okręgowych rzeczników w danej izbie okręgowej.”.

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa