Sprawozdanie z uczestnictwa w Światowej Konferencji Inżynierskiej zorganizowanej przez American Society of Civil Engineers (ASCE) w Panama City (Panama) w dniach 7-11.10.2014 r. Drukuj
poniedziałek, 24 listopada 2014

W dniach 7-11 października 2014 r. w Panama City w Panamie odbyła się Światowa Konferencja Inżynierska zorganizowana przez American Society of Civil Engineers (ASCE). W długiej historii stowarzyszenia była to dopiero druga z konferencji organizowanych poza granicami USA, a powodem do tego było tym razem 100-lecie oddania do użytku Kanału Panamskiego (15 sierpień 1914 r.) oraz końcowa faza realizacji mega-projektu rozbudowy kanału, której zakończenie planuje się na grudzień 2015 roku.

Jak zwykle bogaty, merytoryczny program konferencji został wzbogacony o interesujące wycieczki techniczne na kluczowe obiekty Kanału Panamskiego (funkcjonujące od stu lat: zaporę Gatun, śluzy Gatun i Miraflores) oraz aktualnie budowane, nowe śluzy oszczędnościowe (Gatun i Miraflores), odcinek nowego kanału lateralnego i budowę mostu nad Kanałem Panamskim - od strony Atlantyku.

Problematyka historii i rozbudowy kanału dominowała wśród wystąpień i referatów konferencyjnych, ale oprócz tego omawiano bardziej uniwersalne zagadnienia. Ujęto je w haśle konferencji: Od projektów komunalnych do giga projektów. W konkurencyjnych, równoległych sesjach zajmowano się rozbudową metra w miastach Indii, systemami transportu w dużych miastach i ich aglomeracjach, doświadczeniami wynikającymi z następstw tsunami, specyfiką zarządzania giga-projektami w budownictwie, w tym ich aspektami środowiskowymi, finansowymi i społecznymi. Omawiano także zagadnienia związane z rewaloryzacją miejskiej zabudowy i infrastruktury oraz kwestie emisji gazów cieplarnianych w działalności budowlanej.

W trakcie konferencji miały miejsce spotkania o charakterze integracyjnym, a kulminacją tego wątku była uroczysta kolacja, w trakcie której podpisano pięć dwustronnych porozumień między ASCE i organizacjami inżynierskimi z Finlandii, Meksyku, Panamy, Filipin i Polski (porozumienie - załącznik nr 1)

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, który podpisał porozumienie o współpracy z ASCE, a wcześniej rozmawiał z przedstawicielami jej kierownictwa na temat szczegółów współpracy.

Interesującym wątkiem tej dyskusji był system punktowania form ustawicznego kształcenia licencjonowanych inżynierów budownictwa w USA. Przedłużenie ważności takiej licencji jest uwarunkowane uzyskaniem w określonym okresie rozliczeniowym minimalnej liczby punktów (załącznik nr 2) przyznawanych m.in. za udział w konferencjach, np. organizowanych przez ASCE. To z tego powodu, każdej sesji konferencyjnej lub wycieczce technicznej przypisano w programie odpowiednią liczbę punktów.

Należy podkreślić, że certyfikowaniem szkoleń wszelkiego rodzaju pod względem ich wartości edukacyjnej i związanym z tym przypisaniem punktów za szkolenie zajmuje się w USA – Nacional Society of Professional Engineers (NSPE). Wydaje się, że pod wieloma względami jest to organizacja analogiczna do PIIB i w przyszłości należy podjąć z nią współpracę, także w kontekście wzajemnych ułatwień w przepływie wykwalifikowanych kadr inżynierskich.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ASCE i PIIB, na zdjęciu od lewej Mark Rusnica - Dyrektor Regionalny ASCE, Zbigniew Kledyński - Wiceprezes PIIB, Robert D. Stevens - Prezes ASCE, Patrick J. Natale - Dyrektor Zarządzający ASCE.

Poprawiony: poniedziałek, 24 listopada 2014