Uchwała nr 39/III/KKR/2012 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 29.08.2012 r. w sprawie odwołania z funkcji Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 04 września 2012

Uchwała nr 39/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 29.08.2012 r.

 

w sprawie odwołania z funkcji Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 5 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Odwołuje Panią Urszulę Kallik z pełnienia funkcji Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej w związku z ze złożoną w dniu 30.05.2012 r. rezygnacją z pełnienia wskazanej funkcji.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.