Uchwała nr 9/III/KKR/11 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2010 roku Drukuj
poniedziałek, 14 marca 2011

Uchwała nr 9/III/KKR/11

z dnia 24.02.2011 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2010 roku

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
  2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca
  3. Urszula Kallik - sekretarz
  4. Grzegorz Kokociński - członek
  5. Janusz Komorowski - członek
  6. Kazimierz Owedyk - członek
  7. Paweł Piotrowiak - członek
  8. Kazimierz Ślusarczyk - członek

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przyjmują wnioski pokontrolne.

 

Wnioski:

1. Działalność merytoryczna KRzOZ w 2010 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem, przy zachowaniu trybu postępowania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.

2. Obsługa administracyjno – finansowa KRzOZ sprawowana przez Biuro KIIB była poprawna.

3. W corocznym sprawozdaniu z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powinna znaleźć się ocena działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz terminowości rozpatrywania spraw.