Uchwała nr 25/II/KKR/09 z dnia 05.05.2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2008 roku Drukuj
środa, 13 maja 2009

Uchwała nr 25/II/KKR/09
z dnia 05.05.2009 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej  kontroli z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2008 rokuZgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:


Krystyna Korniak-Figa          - przewodnicząca
Wojciech Jędraszak             - wiceprzewodniczący
Urszula Kallik                        - sekretarz
Tadeusz Gałązka                 - członek
Grzegorz Kokociński            - członek
Janusz Komorowski            - członek
Andrzej Pieniążek                - członek
Paweł Piotrowiak                 - członek
            


po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przyjmują wniosek pokontrolny.

Wniosek:

*    Zespół kontrolny KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KKK w 2008r prowadzona była zgodnie z Regulaminem poprawionym i uzupełnionym przez V, VII Krajowy Zjazd, oraz obowiązującym prawem.

.