Uchwała nr 5/II/KKR/07 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Biura Krajowej Izby w roku 2006 Drukuj
środa, 09 maja 2007

Uchwała nr 5/II/KKR/07

z dnia 23.04.2007 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli działalności Biura Krajowej Izby w roku 2006

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

1. Krystyna Korniak-Figa - przewodnicząca
2. Wojciech Jędraszak - wiceprzewodniczący
3. Urszula Kallik - sekretarz
4. Grzegorz Kokociński - członek
5. Janusz Komorowski - członek
6. Andrzej Pieniążek - członek
7. Barbara Skorys - członek     

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Biura Krajowej Izby przyjmują wnioski pokontrolne.

.
Poprawiony: środa, 09 maja 2007