UCHWAŁA NR 18/KKR/06 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 09.05.2006 r. w sprawie przyjęcia wyników pracy zespołu kontrolnego zawartych w protokole planowanej kontroli realizacji budżetu w 2005 Drukuj
środa, 31 stycznia 2007

UCHWAŁA NR 18/KKR/06

z dnia 09.05.2006r.

w sprawie przyjęcia wyników pracy zespołu kontrolnego zawartych w protokole planowanej kontroli realizacji budżetu w 2005

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

1. Korniak-Figa Krystyna - przewodnicząca

2. Chaciński Ryszard - v-ce przewodniczący

3. Kallik Urszula - sekretarz

4. Skorys Barbara - członek

5. Jędraszak Wojciech - członek

po zapoznaniu się w wynikami pracy zespołu kontrolnego
podjęli następująca uchwałę:

1. KKR przyjmuje przedstawiony protokół pokontrolny.

.