UCHWAŁA NR 7/KKR/2003 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2003r. w sprawie sprawozdań finansowych Okręgowych Komisji Rewizyjnych Drukuj
środa, 31 stycznia 2007

UCHWAŁA NR 7/KKR/2003

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2003r.
w sprawie sprawozdań finansowych Okręgowych Komisji Rewizyjnych

1. Krajowa Komisja Rewizyjna uważa za wskazane otrzymywanie po każdym kwartale bieżącego roku informacji od Okręgowych Komisji Rewizyjnych o stanie finansów Okręgowych Rad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.