UCHWAŁA NR 5/KKR/2003 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2003r. w sprawie członkostwa w PIIB osób pełniących funkcje w organach Izby Drukuj
środa, 31 stycznia 2007

UCHWAŁA NR 5/KKR/2003

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2003r.
w sprawie członkostwa w PIIB osób pełniących funkcje w organach Izby

1. Krajowa Komisja Rewizyjna uważa za wskazane sprawdzenie czy osoby wybrane do władz organów Krajowej i Okręgowych Izb mają uregulowane na bieżąco składki członkowskie.

2. Informację powyższą prosimy przekazać do Krajowej Komisji Rewizyjnej do dnia 15.10.2003r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.