UCHWAŁA NR 4/KKR/2003 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2003r. w sprawie realizacji problemów kierowanych przez Okręgowe Rady do Krajowej Rady Drukuj
środa, 31 stycznia 2007

UCHWAŁA NR 4/KKR/2003

Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2003r.
w sprawie realizacji problemów kierowanych przez Okręgowe Rady do Krajowej Rady

1. Krajowa Komisja Rewizyjna uważa za wskazane otrzymywanie jeden raz w kwartale informacji o sprawach skierowanych przez organa Izb Okręgowych do załatwienia przez organa Krajowej Izby i stanie ich realizacji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.