Uchwała Nr 3/KKK/12 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie „Szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane, cz. II” Drukuj
niedziela, 11 marca 2012

Uchwała Nr 3/KKK/12
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie „Szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane, cz. II”


 

§ 1

 

Uchwala się „szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane – cz. II (19)” zawierający wykaz aktów prawnych i norm, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014