Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała nr 7/R/12 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną PDF Drukuj Email
piątek, 04 maja 2012

Uchwała nr 7/R/12
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną


§ 1

Krajowa Rada PIIB po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej protokołami z kontroli przeprowadzonymi przez Krajową Komisję Rewizyjną zgodnie z § 9 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB postanawia:

1.    4 wnioski zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej 22-23 listopada 2012 r. w zakresie wydatków finansowych ponoszonych z budżetu Izby na rzecz wybieranych członków władz krajowych PIIB za okres 1.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
Wnioski 1, 3 i 4 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 2 przyjąć do wiadomości i wykonania.

2.    3 wnioski zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 23-24.02.-16.03.2012 w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby w 2011 r.
Wnioski 5.1 i 5.2 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 5.3 przyjąć do wykonania.

3.    4 wnioski zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 16-17.01.-16.03.2012 r. z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w roku 2011.
Wnioski 12.1 i 12.2 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 12.3 zalecić Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu rozpatrzenie i poinformowanie KKR o podjętych decyzjach.
Wniosku 12.4 nie przyjmować do realizacji ponieważ zasadność delegacji analizowana jest dwukrotnie, przy podpisywaniu – celowość wyjazdu, przy akceptacji rozliczania – zasadność wydatków. Przyjęcie wniosku powoduje wzrost kosztów administracji.

4.    4 wnioski zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 16-17.01-16.03.2012 r. z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2011.
Wnioski 12.1 i 12.2 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 12.3 zalecić Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej rozpatrzenie i poinformowanie KKR o podjętych decyzjach.
Wniosku 12.4 nie przyjmować do realizacji ponieważ zasadność delegacji analizowana jest dwukrotnie, przy podpisywaniu – celowość wyjazdu, przy akceptacji rozliczenia – zasadność wydatków. Przyjęcie wniosków powoduje wzrost kosztów administracji.

5.    5 wniosków zawartych w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 20.02-18.04.2012 w zakresie działalności Krajowej Rady w 2011 w tym realizacji uchwał X Krajowego Zjazdu PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania statutu i regulaminów.
Wniosek 14.1 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 14.2 odrzucić, nie ma potrzeby dodatkowych regulacji.
Wniosek 14.3 przyjąć do wiadomości i wykonania.
Wniosek 14.4 przyjąć do wykonania ( dotyczy tylko tych ustaleń KKR, które zostaną sprecyzowane do 15 lutego po roku sprawozdawczym )
Wniosek 14.5 przyjąć do wiadomości i wykonania.

6.    2 zalecenia pokontrolne i 3 wnioski zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 27.03-18.04.2012 w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2011 r.
Zalecenie 10.1 odrzucić jako powodujące wzrost kosztów oraz stymulujące działania dezintegracyjne Krajowej Izby.
Zalecenie 10.2 przyjąć do wiadomości i wykonania.
Wniosek 11.1 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 11.2 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 11.3 przyjąć do wiadomości.

7.    3 wnioski pokontrolne zawarte w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 20-21.03.2012 z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2011 r.
Wnioski 17.1 i 17.2 przyjąć do wiadomości.
Wniosek 17.3 przyjąć i zalecić KKK opracowanie projektu uchwały KR w sprawie finansowania kosztów odwołań w postępowaniach kwalifikacyjnych przez Okręgowe Rady z opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji.

8.    5 wniosków pokontrolnych zawartych w Protokole z planowej kontroli KKR przeprowadzonej w okresie 15.03-16.03.2012 r. w zakresie działalności Biura Krajowej Izby w 2011.
Wnioski pokontrolne 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5 przyjąć do wiadomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 04 maja 2012
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa