Uchwała Nr 1/KKK/11 z dnia 10 marca 2011 r. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Drukuj
czwartek, 11 sierpnia 2011

Cz. II - Program

Wykaz aktów prawnych i norm - kliknij tutaj aby pobrać plik PDF

Uchwała Nr  1/KKK/11
z dnia 10 marca 2011 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

§ 1

Uchwala się "Szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014