Uchwała nr 18/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 29 kwietnia 2011

Uchwała nr  18/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Jarosławowi Bobkowskiemu – nr członkowski KUP/BO/0078/03
- mgr inż. Markowi Oleś – nr członkowski KUP/BO/1813/01

2) Na wniosek X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Leszkowi Żurawskiemu – nr członkowski POM/BO/5725/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- prof. dr hab. inż. Leonardowi Runkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/5791/01    

Srebrną:

- inż. Januszowi Domuradowi – nr członkowski MAZ/BO/1372/01    
- mgr inż. Arkadiuszowi Kosińskiemu – nr członkowski MAZ/IE/6125/02        
- mgr inż. Lechowi Małeckiemu – nr członkowski MAZ/IS/7587/01    
- inż. Krzysztofowi Marcinkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/6745/01        
- mgr inż. Wiktorowi Ząbkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0472/05

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Stanisławowi  Losterowi – nr członkowski OPL/BO/0792/02

5) Na wniosek X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Leszkowi Bogucie – nr członkowski LUB/WM/1695/01
- inż. Annie Krasnodębskiej-Ciołek – nr członkowski LUB/IS/1360/01

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Antoniemu Kawikowi – nr członkowski MAP/IE/1154/01

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 02 maja 2011