Uchwała nr 1/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe Drukuj
czwartek, 03 lutego 2011

załącznik nr 1 do uchwały
załącznik nr 2 do uchwały
załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr 1/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza stanowisko dotyczące wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Krajowa Rada PIIB poleca Komisji Wnioskowej przekazanie odpowiedzi poszczególnym wnioskodawcom wymienionym w w/w stanowisku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 03 lutego 2011