Uchwała nr 10/R/10 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
czwartek, 29 kwietnia 2010

załącznik do uchwały

Uchwała  nr 10/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Krajowej Rady z dnia 7 kwietnia 2010 r.:  
1. Uchwała nr 1/P/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów do Rady Nadzorczej Wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.