Uchwała nr 5/R/10 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym Drukuj
czwartek, 01 kwietnia 2010

Uchwała nr 5/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 marca 2010r.
w sprawie podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym


§1


1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po przedstawieniu warunków umowy generalnej przez powołany zespół podejmuje uchwałę w zakresie prowadzenia dalszych prac dotyczących wynegocjowania warunków umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w zakresie ubezpieczenia członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od odpowiedzialności cywilnej na lata 2011-2014.

2.  Krajowa Rada upoważnia Prezesa Krajowej Izby i Skarbnika do podpisania wynegocjowanej umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.