Uchwała Nr 8/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. uchwałe Prezydium nr 3/P/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie spłaty pożyczki Łódzkiej OIIB. Drukuj
wtorek, 17 marca 2009
załącznik do uchwały

Uchwała Nr 8/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę nr 3/P/09 Prezydium Krajowej Rady z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie spłaty pożyczki Łódzkiej OIIB.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2009