Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 17/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 17/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 12/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 17/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz uchwałą nr 33/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 fragment „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami";

2) w § 3:
    a) w ust. 1:
        - w zadaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Rewizyjna”,
        - w pkt 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”,
        - w pkt 2 skreśla się wyrazy „kontrolnej Krajowemu” oraz wyraz „Izby”,
        - w pkt 4 skreśla się wyraz  „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „z wyłączeniem postępowania dyscyplinarnego” oraz wyraz „Krajowej” i wyraz „Rewizyjnej”;

3) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajową”, wyraz „Rewizyjną” i wyraz „Krajowy” oraz po wyrazach „i 4-8” dodaje się wyraz „pozostałych”,
b) w ust. 2 skreśla się dwukrotnie wyraz „Krajowej” oraz dwukrotnie wyraz „Rewizyjnej”,
    c) w ust. 3  skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Rewizyjna”,
    d) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „Członkowie Komisji sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy.”,
e) w ust. 5 skreśla się wyraz „Krajowej”, wyraz „Rewizyjnej”, wyraz „Krajowym” oraz wyraz „Izby”;

4) w § 5:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Rewizyjna”,
    b) w ust. 2 w wierszu 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”,
c) w ust. 2 w wierszu 2 skreśla się wyraz „Krajowej”,
d) w ust. 2 w wierszu 3 skreśla się wyraz „Rewizyjnej”, wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
e) w ust.3 skreśla się wyrazy „lub obrad”,
f) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Rewizyjna”,
g) w ust.5 skreśla się wyraz „obrad”;

5) w § 6:
a) w ust. 1:
- w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „Rewizyjna” oraz wyrazy „Krajowej Rady”,
- w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowego”,
- w pkt 2 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
- w pkt 4 skreśla się wyraz „Krajową” oraz wyraz „Izby”,
b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „Rewizyjna” oraz wyrazy „protokołów i” , po wyrazie „podejmowanych” dodaje się wyrazy „protokołów z posiedzeń oraz protokołów z kontroli”,
c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby” oraz wyraz „Krajowa” i wyraz „Rewizyjna”;

6) w § 7:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”,
    b) w ust. 2:
        - w zadaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”,
        - w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
        - w pkt 6 skreśla się wyraz „Krajowej”, wyraz „Izby” oraz wyraz „Krajowym”;

7) w § 8:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „Rewizyjna” oraz wyraz „Krajowej”,
    b) w ust. 3 skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „ Rewizyjna” oraz wyraz „Krajowej”;

8) w § 9:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajową” oraz wyraz „Rewizyjną”,
b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Rewizyjnej”, wyraz „Izby” oraz dwukrotnie wyraz „Krajowej”,
    c) w ust. 3 skreśla się wyraz „Krajowej”, wyraz „Izby” oraz wyraz „Krajowa”;

9) w § 10:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Rewizyjnej”, wyraz „Izby” oraz dwukrotnie wyraz „Krajowej”,
b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Rewizyjnej”, wyraz „Izby” oraz dwukrotnie wyraz „Krajowej”;

10) w § 11:
    a) w wierszu 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”,
    b) w wierszu 2 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”;

11) w § 12:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Rewizyjnej”;

12) w § 13 skreśla się wyraz „Krajowej”, wyraz „Rewizyjnej” oraz wyraz „Krajowy”;

13) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie lub statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa