Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 28/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 28/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 7/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 24/05 z dnia 18 czerwca 2005 r., uchwałą Nr 37/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. oraz uchwałą nr 23/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

 

 

„1. Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia okręgowego zjazdu izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków komisji kwalifikacyjnej.

2. Komisja kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków:

1) jednego lub dwóch wiceprzewodniczących,

2) sekretarza,

3) przewodniczących zespołów specjalistycznych.

Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa