Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 26/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 26/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W kodeksie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 6/07 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ust.5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Stosunek do zawodu

1)  Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji. W działalności zawodowej inżynier-członek izby powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.

2) Członek izby ma obowiązek stale podnosić swój poziom zawodowy m.in. poprzez czytelnictwo prasy technicznej i czynny udział w różnych formach szkolenia.

3) Członek izby samodzielną funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście i jest niezawisły w wydawaniu decyzji i opinii związanych z  fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych. Za uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną.

4) Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z  wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2013
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa