Uchwała nr 1/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie terminarza działań przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB Drukuj
poniedziałek, 04 lutego 2008

Uchwała Nr 1/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 stycznia 2008 r.

sprawie terminarza działań przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIBKrajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu PIIB:

29 lutego 2008 r.
Termin przygotowania projektów sprawozdań:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

15 marca 2008 r.
 Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

9 kwietnia 2008 r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań przez organa Krajowej.
 
15 kwietnia 2008 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

23 kwietnia 2008 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje:
-   zatwierdzenie sprawozdania KR,
-   przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów tj.: KKK, KSD i KROZ,
-   omówienie sprawozdania KKR.

30 kwietnia 2008 r.
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

7 maja 2008 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB na którym następuje:
-   przyjęcie porządku obrad Zjazdu,
-   przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych,
przez Komisję Prawno- Regulaminową,
-   przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu budżetu na rok 2009,
-   omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
-   ustalenie listy zaproszonych gości.

28 maja 2008 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 7 maja 2008 r.

6 czerwca 2008 r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

20-21 czerwca 2008 r.
Obrady Zjazdu.

.
Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2008