Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała 7/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 30 marca 2005

Uchwała nr 7/R/05

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  Krajowej Rady PIIB

do spraw przygotowania wyborów

w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

W celu realizacji zadań określonych w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 4 ust.5 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.    W związku z dostosowaniem organizacji samorządu zawodowego na obszarze województwa lubuskiego do podziału terytorialnego państwa powołuje się Komitet Organizacyjny Krajowej Rady do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, zwany dalej „Komitetem".

 

2.    W skład Komitetu wchodzą:

 

1)    Janusz Rymsza – przewodniczący,

2)    Józef Krzyżanowski – wiceprzewodniczący,

3)    Piotr Rupieta – wiceprzewodniczący,

4)    Andrzej Cegielnik – członek,

5)    Franciszek Blaicke - członek,

6)    Zdzisław Binerowski –członek,

7)    Andrzej Myśliwiec – członek,

8)    Stefan  Czarniecki – członek,

9)    Barbara Rymsza - sekretarz.

 

3.    Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 

1)   ustalenie liczby obwodów wyborczych na terenie województwa lubuskiego,

2)   wyznaczenie dat i miejsc obwodowych zebrań,

3)   ustalenie liczby delegatów na okręgowy zjazd,

4)   zorganizowanie do 31.12.2005 obwodowych zebrań,

5)   ustalenie porządku obrad okręgowego zjazdu,

6)   zorganizowanie do 15.04.2006 okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

 

4.    Po przeprowadzeniu wyborów do organów Lubuskiej Okręgowej Izby Komitet zakończy swoje prace i złoży sprawozdanie Krajowej Radzie.

 

5.    Zobowiązuje się rady dotychczasowych izb mających siedziby na terenie województwa lubuskiego do:

1) zabezpieczenia w budżecie na rok 2005 środków na organizację zebrań obwodowych,

2) uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2006 środków na organizację okręgowego zjazdu,

3) udzielenia Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji jego zadań.

 

6.    Obsługę Komitetu zapewnia Biuro Krajowej Rady.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa