Uchwała Nr 7/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 marca 2007 r.w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
czwartek, 29 marca 2007

Załączniki:
Załącznik nr 1 

Uchwała Nr  7/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1.

Uchwala się zasady rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010