Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 36/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 36/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 13/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 31/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7.1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.

2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami okręgowej komisji rewizyjnej obejmującymi wnioski i zalecenia, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3. Wnioski i zalecenia komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia okręgowej rady. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa