Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 33/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 33/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 12/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 17/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W §8 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Krajowa Komisja Rewizyjna w uzgodnieniu z Prezesem Izby może powoływać biegłych i ekspertów.”;

 

2) §9 otrzymuje brzmienie:

 

„§9.1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.

2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Krajowej Komisji Rewizyjnej obejmującymi wnioski i zalecenia, przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Krajowej Rady Izby.

3. Wnioski i zalecenia Komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Krajowej Rady Izby. Krajowa Rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa