Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 38/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 38/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr 16/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r. w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w dziale II ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Składki członkowskiej, zwanej dalej „opłatą wpisową do IIB”, wynoszącej 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków lub przy ponownym wpisie na listę członków izby.”;

 

2)      w dziale II ust. 3 otrzymują brzmienie:

 

„3. Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane.”;

 

3)      dział III otrzymuje brzmienie:

 

„III. Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przychody KIIB powstają z części składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie, płatnych za rok z góry przelewem na indywidualne konto w Krajowej Izbie, w wysokości 60 zł ( składkę należy regulować łącznie z opłatą 80 zł przeznaczoną na zbiorowe ubezpieczenie OC członków).

Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r opłacają tylko 60 zł rocznie na koszty działalności Krajowej Izby.

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto w Krajowej Izbie podane w drukach przelewu, Należy również w druku przelewu podać: nazwisko, imię, adres wpłacającego, i numer członkowski.

Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed początkiem miesiąca rozpoczynającego okres składkowy.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Krajowej Izby i po dokonaniu wpłaty części składki na konto Okręgowej Izby (w/g. pkt II.2), Okręgowa Izba po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do IIB i opłaceniu ubezpieczenia OC z terminem ważności.

Krajowa Izba będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych w poz. II. 4-8 oraz z wpływów od cudzoziemców tytułem opłat za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.”;

 

4)       W dziale IV w ust. 5 wyrazy: „Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.38).” zastępuje się wyrazami: „Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra.”.

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa