Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 23/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 23/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 11/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz Nr 25/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1:

 

a)                  ust. 3 otrzymują brzmienie:

 

„3. Kadencja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.”;

 

b)                 ust. 4 skreśla się;

 

 

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3. 1. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w liczbie od 1 do 9 wybiera Okręgowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

 

3)      § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Podział zadań pomiędzy Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej ustalają rzecznicy.”.

 

§ 2.

 

Zastępcy Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wybrani na kadencję 2006-2010 są Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu art. 26 ustawy o samorządach zawodowych.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa