Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała nr 12/R/10 KR PIIB z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 179/R/2010 Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ryczałtów za udział w IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym MOIIB PDF Drukuj Email
czwartek, 29 kwietnia 2010

Uchwała nr 12/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 179/R/2010 Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ryczałtów za udział w IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwałą nr 179/R/2010 Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ryczałtów za udział w IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustalono ryczałt w wysokości 122 zł. brutto dla każdego delegata za udział w IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała przepis art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm).

Zgodnie z tym przepisem okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby. Nie jest to przepis samoistny do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Drugim przepisem wskazanym jako podstawa prawna podjęcia uchwały był pkt 9 Rozdziału IV Zasad Gospodarki Finansowej PIIB. Obowiązujące zasady gospodarki finansowej PIIB przyjęte przez VII Krajowy Zjazd PIIB nie zawierają przepisu wskazanego w uchwale okręgowej rady.


Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu krajowej rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami a w razie stwierdzenia sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.

Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej, co musi skutkować jej uchyleniem.

Ponadto wskazać należy, że uchwała okręgowej rady narusza także nie wskazane w uchwale przepisy zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z § 15 ust. 4 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkowie organów izb nie otrzymujący ryczałtów mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do 120 z. brutto.

Uchwała okręgowej rady przewiduje wypłatę ryczałtu a nie ekwiwalentu dla każdego delegata, bez względu czy otrzymuje już ryczałt. Izba Ne może wypłacać ryczałtów delegatom na okręgowy zjazd. Izby mogą wypłacać delegatom jedynie ekwiwalent. Ponadto ekwiwalent nie może być wypłacany delegatom otrzymującym z innych tytułów ryczałt.

Należy także wskazać, że kwota określona w uchwale okręgowej rady (122 zł. brutto) jest wyższa niż kwota możliwa do wypłaty stosownie do zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z którymi maksymalna kwota ekwiwalentu nie może przekroczyć 120 zł. brutto.
Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.

.
Poprawiony: środa, 02 marca 2011
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa