Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała nr 9/R/2010 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
czwartek, 01 kwietnia 2010

Uchwała nr 9/R/2010
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej
z przeznaczeniem
na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.


Powołuje się Zespół ds. zakupu siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w następującym składzie:

1)    Zdzisław Binerowski – przewodniczący
2)    Leszek Ganowicz
3)    Andrzej Jaworski
4)    Renata Staszak

§ 2.


1.    Zespół, przy udziale ekspertów przeprowadzi rozpoznanie oferowanych na sprzedaż nieruchomości lub ich części w Warszawie, z przeznaczeniem na siedzibę PIIB, dokona ich oceny i zaopiniuje informacje i dokumenty do podjęcia decyzji o zakupie.

2.    Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1)    zgromadzenie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej nieruchomości lub jej części,
2)    ustalenie wielkości, rodzaju i przeznaczenia powierzchni użytkowych nieruchomości,
3)    ustalenie stanu technicznego nieruchomości,
4)    ocena stanu prawnego nieruchomości, w tym prawa własności, zobowiązań i roszczeń związanych z nieruchomością,
5)    ocena trwałości i zasadności ekonomicznej umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i świadczenia usług związanych z utrzymaniem nieruchomości,
6)    ustalenie wartości nieruchomości lub jej części,
7)    ustalenie możliwości i sposobów oraz terminów sfinansowania nabycia własności nieruchomości lub jej części,
8)    ustalenia istotnych postanowień umowy nabycia własności nieruchomości lub jej części,
9)    sporządzenie informacji dla Krajowej Rady z wykonanych czynności,
10)    sporządzenie informacji dla Krajowego Zjazdu.

3.    W terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. Zespół przedstawi Krajowej Radzie informację dotyczącą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, możliwości sfinansowania ich nabycia.

4.    Na podstawie decyzji Krajowej Rady, Zespół przygotuje do 31 maja 2010 r. informację na IX Krajowy Zjazd

§ 3.


1.    Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2.    Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opinii lub ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 4.


Obsługę biurową i prawną prac zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa