Uchwała Nr 12/R/03 - W sprawie zatwierdzenia uchwał prezydium 1/P/03 (powołanie biura PIIB, schemat biura, regulamin pracy i wynagradzania) i 2/P/03 ( Regulamin PIIB), z dnia 16 maja 2003 r. Drukuj
środa, 16 lipca 2003

Uchwała Nr 12/R/03

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
przyjętych w dniu 9 maja 2003 r.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwały Prezydium Krajowej Rady podjęte w dniu 9 maja 2003 r. :

Uchwała nr 1/P/03
- w sprawie powołania biura PIIB oraz zatwierdzenia schematu organizacyjnego biura, Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Zasad wynagradzania pracowników. Więcej...>>>

Uchwała nr 2/P/03
-w sprawie zatwierdzenia Regulaminu PIIB postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Więcej...>>>

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010