Uchwała 38/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2005 Drukuj
wtorek, 03 stycznia 2006

Uchwała nr 38/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2005

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza korektę budżetu PIIB na rok 2005 wg załącznika.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010