Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 19/R/2009 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania informacji o warunkach nabycia własności nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
środa, 05 sierpnia 2009

Uchwała Nr 19/R/2009
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania informacji o warunkach nabycia własności nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania informacji o warunkach nabycia własności nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Renata Staszak  - przewodniczący,
2) Piotr Korczak
3) Leszek Ganowicz

§ 2.

1. Zespół, przy udziale ekspertów zgromadzi, oceni i zaopiniuje informacje i dokumenty niezbędne do podjęcia przez Krajową Radę decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 6/8, zwanej dalej „nieruchomością” z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) zgromadzenie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej nieruchomości i dróg dojazdowych,
2) ustalenie wielkości, rodzaju i przeznaczenia powierzchni użytkowych nieruchomości,
3) ustalenie stanu technicznego nieruchomości,
4) ocena stanu prawnego nieruchomości, w tym własności, zobowiązań i roszczeń związanych z nieruchomością,
5) ocena trwałości i zasadności ekonomicznej umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i świadczenia usług związanych z utrzymaniem nieruchomości,
6) ustalenie wartości nieruchomości,
7) ustalenie możliwości i sposobów oraz terminów sfinansowania nabycia własności nieruchomości,
8) ustalenia istotnych postanowień umowy nabycia własności nieruchomości,
9) sporządzenie informacji dla Krajowej Rady z wykonanych czynności.

3. W terminie do dnia 30 września 2009 r. Zespół przedstawi Krajowej Radzie informację dotyczącą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, możliwości sfinansowania nabycia własności nieruchomości oraz proponowanych istotnych postanowień umowy.
4. Zespół, w terminie do dnia 14 października 2009 r. przygotuje projekty uchwał Krajowej Rady w sprawie nabycia własności nieruchomości.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu uzgodniony ze skarbnikiem Krajowej Rady Prezes Krajowej Rady może zlecać wykonanie opinii lub ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 4.

Obsługę prac zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa