Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 18/R/2009 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2011-2014. PDF Drukuj Email
środa, 05 sierpnia 2009

Uchwała Nr 18/R/2009
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2011-2014.


Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2011-2014, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Stefan Wójcik - przewodniczący,
2) Joanna Gieroba,
3) Andrzej Jaworski.

§ 2.

1. Zespół, przy udziale brokera Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opracuje warunki konkursu ofert dla zakładów ubezpieczeń na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2011-2014 oraz listę zakładów ubezpieczeń do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe.
2. W terminie do dnia 14 października 2009 r. Zespół przedstawi Krajowej Radzie propozycję warunków oraz listę zakładów ubezpieczeń, o których mowa w ust.1, do zatwierdzenia.
3. Zespół zwróci się do zakładów ubezpieczeń zaakceptowanych przez Krajową Radę z zaproszeniem do składania ofert na warunkach określonych przez Krajową Radę.
4. Zespół z zachowaniem zasad poufności zbierze i rozpatrzy oferty oraz przeprowadzi negocjacje z zakładami ubezpieczeń, które złożyły najkorzystniejsze oferty.
5. Zespół przedstawi Krajowej Radzie do dnia 27 stycznia 2010 r. ostateczne oferty zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacją dla wyboru oferty najkorzystniejszej oraz projektem umowy.
6. Uchwała Krajowej Rady o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2011-2014.


§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Zespołu może zapraszać inne osoby do udziału w jego pracach.

§ 4.

Obsługę prac zespołu zapewnia broker oraz biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa