Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała 32/R/06 Krajowej Rady PIIB z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. PDF Drukuj Email
czwartek, 02 listopada 2006

Uchwała Nr 32/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie  regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust.2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),”;

2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w znaczkach skarbowych w wysokości:

1) od podania – 5 zł.,

2) od każdego załącznika do podania – 0,50 zł.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa