Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 2/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. PDF Drukuj Email
środa, 11 lutego 2009
 
Uchwała Nr 2/R/09 Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28 stycznia 2009 r.  

 w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 33 pkt 6 w związku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała  Nr 3/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniona uchwałą Nr 17/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 2008 r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: środa, 18 marca 2009
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa