Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2014 R.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2014 R. PDF Drukuj Email
środa, 17 czerwca 2015

SAMORZĄD BUDOWNICTWA W LICZBACH

* 115 260 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2014 r.,

* 61 557 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,41%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21950 członkami (19,04%); trzecie budownictwo elektryczne liczące 16 859 osób (14,63%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8400 członkami (7,29%); piąte miejsce – budownictwo wodno-melioracyjne liczące 1980 osób (1,72%); szóste miejsce – budownictwo mostowe mające 1966 osób (1,71%); siódme miejsce – budownictwo kolejowe i 1595 członków (1,38%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 931 osób (0,81%).

* 22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

* 5422 nowych członków przyjęto w 2014 r.,

* 55,70% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat.

.

 

NASZA STRUKTURA

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB,

* 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach,

* 17 008 członków liczyła w 2014 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB,

* 2642 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

WYKSZTAŁCENIE NASZYCH CZŁONKÓW

* 65,65% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 32,75% stanowią technicy

i 1,60% majstrowie.

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni,

* 5527 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (35247 osób).

 

DOSKONALIMY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

* 31 882 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę,

* 5188 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach,

* 27,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach,

* 54,9% członków przeszkoliła Mazowiecka OIIB w 2014 r. i był to najwyższy wskaźnik w kraju, następnie 33,1% członków przeszkoliła Lubelska OIIB i 30% – Śląska OIIB,

* 1,75 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby,

* 14 600 osób skorzystało już ze szkoleń e-learningowych zamieszczonych na stronie internetowej PIIB, na której znajduje się 18 kursów. W 2012 r., po uruchomieniu tej formy podnoszenia kwalifikacji, ze szkoleń skorzystało 1174 osoby,

* 22 805 osób, czyli prawie 20% wszystkich członków PIIB skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm zamieszczonej na stronie internetowej PIIB,

* 118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2014 r. Wydano 11 zeszytów. Objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

 

NADAJEMY UPRAWNIENIA BUDOWLANE

* 4433 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2014 r. Od roku 2003 egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne zdały 46 993 osoby, z czego ponad 92% zostało członkami Izby,

* 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej. W specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

* 72 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego,

* 12 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały różne państwa oraz byli wśród nich Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskiwali poza granicami Polski.

 

PRZESTRZEGAMY ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ

* 77 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2014 r. Do rozpatrzenia pozostawało jeszcze 6 spraw z 2013 r. oraz 1 sprawa z 2011 r.

* 643 sprawy wpłynęły w 2014 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w tym: 566 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 56 spraw dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 21 spraw pozostawało poza kompetencją Izby,

* 632 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 67 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej i 565 odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2014 r. – 147 spraw było w toku,

* 56,05% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy lub robót, 16,94% spraw dotyczyło projektantów i sprawdzających projekty, 10,7% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 5,61% – postępowań rzeczoznawców oraz 2,42% – osób przeprowadzających okresowe kontrole.

 

SPRAWUJEMY NADZÓR NAD NALEŻYTYM WYKONYWANIEM ZAWODU

* 23 sprawy (18 odpowiedzialność zawodowa i 5 odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2014 r. jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej jako do sądu I instancji,

* 255 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 199 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 18 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 38 wniosków dotyczyło zatarcia kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 115 sprawach, w 8 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 71 sprawach umorzyły postępowania, w 35 sprawach orzekły o zatarciu kary, a 101 spraw pozostało w toku.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa