Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2013 R.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2013 R. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 czerwca 2014

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w liczbach

POWIĘKSZAMY  NASZE  SZEREGI

* 115 692 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2013 r.,

* 5681 nowych członków przyjęto w 2013 r.,

* 56,61% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat,

* 62 129 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,70%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21916 członkami (18,94%), a trzecie instalacje elektryczne liczące 16 872 osób (14,58%),

* 23 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

UMACNIAMY  NASZE  STRUKTURY

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB,

* 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach,

* 2670 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB,

* 17 119 członków liczyła w 2013 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB.

 

KOBIETY  W  NASZYM  SAMORZĄDZIE

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni,

* 5339 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (36591 osób),

* 64% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 34% stanowią technicy i 2% majstrowie.

 

DOSKONALIMY  KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

* 34 590 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę,

* 4499 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach,

* 27,3% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach,

* 1,6 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby,

* 17 szkoleń e-learningowych znajdowało się na stronie internetowej PIIB na koniec 2013 r.

 

JESTEŚMY  SAMORZĄDEM  OTWARTYM

* 4744 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2013 r.,

* 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,

* 48 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego,

* 7 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

 

PRZESTRZEGAMY  ZASAD  ETYKI  ZAWODOWEJ

* 584 sprawy wpłynęło w 2013 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w tym: 509 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 53 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 22 pozostawały poza kompetencją Izby,

* 547 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 50 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 497 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2013 r. – 170 spraw było w toku,

* 56,39% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy, 15,21% spraw – dotyczyło projektantów i sprawdzających projekty, 10,9% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 7,94% – postępowań rzeczoznawców.

 

SPRAWUJEMY  NADZÓR  NAD  NALEŻYTYM  WYKONYWANIEM  ZAWODU

* 25 spraw (19 odpowiedzialność zawodowa i 6 odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 r. jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej jako do sądu I instancji,

* 187 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 140 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 9 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 38 wniosków – zatarcia kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 96 sprawach; w 29 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 49 sprawach umorzyły postępowania, w 39 sprawach orzekły o zatarciu kary, 79 spraw pozostało w toku, 9 spraw zawieszono oraz w 12 sprawach nastąpił zwrot do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa