Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Inżynierowie zdobywają uprawnienia!

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Inżynierowie zdobywają uprawnienia! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 maja 2013

17 maja br. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju.

O godz. 10.00 pisemnym testem rozpoczął się egzamin na uprawnienia budowlane we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest sformalizowane i ściśle podporządkowane przepisom prawa. Precyzyjne regulacje prawne sankcjonują fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe i, co za tym idzie, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba spełnić dwa ogólne warunki: po pierwsze – posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego (magisterskie) oparty o odpowiedni program studiów; po drugie – odbyć stosowną praktykę zawodową trwającą, co najmniej 2 lub 3 lata, a następnie zdać pomyślnie egzamin kwalifikacyjny: pisemny i ustny.

Testy egzaminacyjne przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB, w oparciu o zapotrzebowanie, zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Osoby, które zdały test mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Po zmianie zasad przeprowadzania egzaminu ustnego, teraz 50% pytań stanowią pytania opracowane indywidualnie dla kandydata z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat. System ten pozwala sprawdzić praktyczną wiedzę inżynierów - aplikantów zdobytą podczas odbywania praktyki.

Do tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały około 3000 kandydatów, co stanowi ok. 95% starających się o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane, którzy złożyli wnioski. Na przykład w Wielkopolskiej OIIB zdających było ok. 250 osób, a pozytywne kwalifikacje przeszło ok. 95%. W Opolskiej OIIB zdawało ok. 65 osób, zaś kwalifikacje przeszło 98%. Niewiele mniej, gdyż 97% pozytywnych kwalifikacji odnotowano w Podkarpackiej OIIB. Osoby, które zostały zakwalifikowane w sesjach poprzednich, przełożyły egzamin lub poprawiały niepomyślne wyniki poprzednich sesji, stanowią zwykle kilka procent wszystkich zdających. Należy zauważyć, że liczna grupa osób rozszerza posiadane już uprawnienia, występując bądź o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień, bądź o specjalność pokrewną.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

Przebieg sesji egzaminacyjnych w poszczególnych OKK wizytują członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, zarówno podczas testów, jak i egzaminów ustnych.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa