Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Parlamentu i Rady Ministrów RP

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Parlamentu i Rady Ministrów RP PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2012

2 kwietnia br. spotkali się przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego w związku z działaniami deregulacyjnymi. Reprezentanci samorządów zawodowych, m.in.: Naczelnej Izby Lekarskiej, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiej Izby Urbanistów, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Kuratorów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP, Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, podpisali apel do Parlamentu i Rady Ministrów RP. Poniżej znajduje się pełna wersja apelu.

 

Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego
do Parlamentu i Rady Ministrów

My, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, apelujemy o poszanowanie konstytucyjnej zasady pomocniczości i zaniechanie działań zmierzających do uchylenia art. 17 Konstytucji.

Konstytucja w art. 17 umożliwia tworzenie samorządów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i powierza im prawo sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Nałożenie na samorządy zawodowe tego obowiązku nie służy interesom ich członków lecz wynika z troski ustrojodawcy o interes publiczny. Celem regulacji jest zagwarantowanie obywatelom odpowiedniej jakości usług w tych zawodach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dóbr chronionych konstytucyjnie, takich jak życie, zdrowie i mienie. Tylko sprawne i silne samorządy zawodowe mogą zapewnić, że osoby wykonujące szczególnie ważne społecznie zawody będą stale podnosić swoje kwalifikacje, przestrzegać prawa i zasad deontologii zawodowej, a w razie popełnienia błędu poniosą wszelką odpowiedzialność.

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że propozycja zniesienia art. 17 Konstytucji, a co za tym idzie – likwidacji samorządów zawodowych, spotkała się z ciepłym przyjęciem przez niektórych przedstawicieli rządu i część parlamentarzystów. Nie sposób przy tym nie dostrzec, że pomysł ten pochodzi ze środowiska, które miało istotny wkład w obaleniu ustroju totalitarnego i budowało nowy ład konstytucyjny; ład, w którym znajduje się przestrzeń dla wyrażania woli społeczeństwa, a w nim – samorządów zawodów zaufania publicznego. Autorzy projektowanej zmiany Konstytucji zapomnieli o tych ideach. Zarówno zgłoszeniu propozycji, jak i dotyczącym jej komentarzom politycznym nie towarzyszy chęć przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji zarówno z samorządami zawodowymi, jak i z ogółem społeczeństwa. Taki sposób działania nie może zyskać aprobaty w demokratycznym państwie prawnym. Ponadto wyeliminowanie konstytucyjnego fundamentu działania samorządów zawodów zaufania publicznego prowadzi prostą drogą do ograniczenia praw obywatela do obrony przed omnipotencją władzy wykonawczej.

Przypominamy, że w preambule Konstytucji, w której zawarto zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot, Naród polski powiedział:

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa